Sự Cầu Nguyện Của Bạn Là Sự Đầu Tư Đời Đời

Hoithanh.com - Cầu nguyện không chỉ là tương giao với Đức Chúa Trời và nhận sự giúp đỡ từ Ngài, mà còn là sự đầu tư đời đời! Các ghi nhận của thiên đàng được các thiên sứ lưu giữ cách đầy đủ. Chúa chúng ta không hề bất công mà bỏ quên công việc và tình yêu mà bạn tỏ cho Ngài qua việc giúp đỡ người khác đâu (Hê 6:10). Ngài cũng không hề quên lòng khao khát thánh, sự cầu thay và những giọt nước mắt của bạn.

Sự Chữa Lành Ngày Nay

hillingHoiThanh.Com - Một số người được ban cho các ân tứ chữa bệnh (I Côrinhtô 12:9)

Vấn Đề Là Gì?

vandeHoithanh.com - Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, ấy là trọn phận sự của con người.
Truyền Đạo 12:13

Tại Sao Bạn Phải Cố Gắng Hết Sức Tránh Xa Mọi Cám Dỗ

camdo0HoiThanh.Com - Chúng ta đã đưa ra nhiều lý do tại sao Cơ đốc nhân phải cố gắng hết sức tránh xa sự cám dỗ. Mọi người cần biết rõ ràng rằng đó là nhiệm vụ của chúng ta. Tuy nhiên, một số người vẫn còn đưa ra nhiều lý do phản đối có thể làm giảm sự quyết tâm của chúng ta.

Sức Mạnh Của Sự Cám Dỗ – Kỳ 4

thoat khoi cam doHoithanh.Com - Một cái nhìn sâu sắc hơn về sự cám dỗ để biết rõ sức hút khủng khiếp của nó và cách quan trọng để chiến thắng là phải luôn chiến đấu. vậy ơn Chúa để làm chết đi ước muốn tội lỗi trong lòng mình. Mời quí vị đến với kỳ 4 của loạt bài Những điều cần biết về sự cám dỗ.

 

Tại Sao Lại Quá Nghiêm Trọng Về Sự Cám Dỗ Như Vậy – Phần...

Tinh thuc moi ngay 2HoiThanh.Com - Chúng ta đã đặt nền tảng cho loạt bài học về sự nguy hiểm của sự cám dỗ. Bây giờ chúng ta đi vào phần trọng tâm của bài học:

Đây là nhiệm vụ quan trọng mà mỗi cơ đốc nhân cần nỗ lực hết sức, sử dụng các phương tiện Chúa ban cho, để không sa vào chước cám dỗ.

Vì sao bài học này lại quan trọng đến như vậy? Trong chương này chúng ta sẽ suy nghĩ đến ba lý do mà Kinh thánh đề cập đến.

 

Cám Dỗ – Hãy Giải Quyết Thận Trọng Phần 2

DoidienvoiCamDoHoiThanh.Com - Trong phần chính của chương này chúng ta sẽ tập trung vào sự nguy hiểm của cám dỗ bằng cách xem xét ý nghĩa của hai cụm từ được tìm thấy trong Tân ước:

Sa vào sự cám dỗ (Mathiơ 26: 41)

Giờ thử thách (Khải huyền 3: 10)

Lời Cảnh Báo Của Chúa Giê-xu Về Sự Cám Dỗ – Phần 1

thuthachcamdoHoiThanh.Com - Các môn đồ cảm thấy an toàn trong khi sự cám dỗ đang ở cạnh bên! Chính lúc đó Chúa Giê-xu đưa ra lời cảnh báo này: “Hãy thức canh và cầu nguyện kẻo các ngươi sa vào chước  cám dỗ”(Ma-thi-ơ 26: 41, Mác 14: 38, và Luca 22; 46). Tất cả những ai là môn đồ của Đấng Christ cũng cần được cảnh báo giống như vậy.

Cám Dỗ, Thắng Hay Thua ?

Hoithanh.com - Bạn có kinh nghiệm nào để vượt qua cám dỗ hay bạn vẫn hay thất bại? Bạn nghĩ rằng bạn có thể thắng hơn cám dỗ không? Lẽ Thật là Chúa cho bạn đủ sức để chiến thắng nó!

Giải Quyết Sự Chán nản

Thi Thiên 42: 1 - 8
Làm cách nào để chúng ta có thể chiến thắng được sự nản lòng? Tôi xin đề xuất chín bước cụ thể sau: