Bài Học Từ Môn Đồ Si-Môn Xê-Lốt

Si-môn Xê-lốt là ai? Si-môn Xê-lốt là một trong những môn đệ của Chúa Giê-xu. Nói chung, một người “xê-lốt” là bất...

Người Chồng và Người Cha: Nếu Bạn Phục Vụ Chúa, Bạn Được Kêu Gọi...

Tôi vừa hoàn thành bài diễn thuyết trước rất nhiều khán giả khi một hàng người như thường lệ xếp hàng để đặt...

Lời Giải Thích Đẹp Nhất Về Sự Sáng Tạo – Phần 2: Cuộc gặp...

2/ EINSTEIN VÀ LEMAÎTRE: HAI NGƯỜI BẠN, HAI VŨ TRỤ HỌC… Chúng ta đều biết Lý thuyết Big Bang dẫn tới sự khởi đầu của vũ...

Tận Hiến Cho Hôn Nhân – Bài 37: Giữ Vai Trò Là Một Đại...

Trong năm 1998, tôi đã đi với người hướng dẫn thuộc linh đến Tây Tạng để tham dự chương trình cầu nguyện tuần hành....

Thông Điệp Của Các Vì Sao

Giê 33 :22; Ê-sai 55: 5-9; Thi thiên 8 : ;19 : ; 147 :3-6"Sidereus nunicus" - "Thông điệp của các vì...

Bài Học Từ Môn Đồ Tha-Đê

Tha-đê là một trong mười hai môn đệ ban đầu được Chúa Giê-xu chọn. Tha- đê là một sứ đồ bí ẩn....

Thất Hứa Với Chúa Có Bị Trừng Phạt Không?

Câu hỏi: Năm ngoái  tôi đã bị bệnh tim nghiêm trọng, và tôi đã cầu nguyện với Chúa rằng nếu Ngài để...

Cơ-Đốc Nhân Không Đến Hội Thánh – Phần 2 và hết: Điều Chúa thực...

Chỉ đơn giản là chúng ta cho phép các vấn đề tồn tại khi chúng ta không có cái nhìn thấu đáo.Tôi đã chứng...

Lời Giải Thích Đẹp Nhất Về Sự Sáng Tạo – Phần 1: Lược sử...

Lý thuyết Big Bang là một trong những thành tựu khoa học lớn nhất trong thế kỷ 20. Sau khi thảo luận với Georges...

Tận Hiến Cho Hôn Nhân – Bài 36: Lời Cam Kết Thật Trong Hôn...

Nhiều người nói tình yêu là sự cam kết, không phải là một cảm giác. Theo quan điểm cá nhân, chúng tôi khuyến khích...