Sách Khải Huyền – “Hãy Viết” Lần Thứ Năm (Phần 1)

“Cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Bẹt-găm rằng: Nầy là lời phán của Đáng có thanh gươm nhọn hai lưỡi: Ta biết...

Tại Sao Đức Chúa Trời Lại Yêu Loài Người Sa Ngã?

Câu hỏi: Thưa mục sư, tôi biết ông tin rằng Chúa yêu chúng ta, nhưng tại sao Ngài lại yêu như vậy? Xét...

Những Trở Ngại Trong Truyền Giáo: “Cũng được”

Nhiều Cơ đốc nhân tranh chiến với sự mầu nhiệm trong lời kêu gọi. Nghĩ về một “sự kêu gọi” có vẻ là...

Chữa Lành Đứa Trẻ Bên Trong Bạn – Phần 10: Trở nên yếu đuối...

“Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh.” (Gia-cơ 5:16)

Sách Khải Huyền – “Hãy Viết” Lần Thứ Tư (Phần Cuối)

“Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Si-miệc-nơ rằng: Nầy là lời phán của Đấng trước hết và Đấng sau cùng,...

Tôi Chưa Bao Giờ Có Một Người Cha Yêu Thương, Vậy Làm Sao Tôi...

Câu hỏi: Tôi có một giai đoạn nghi ngờ tình yêu của Chúa cho tôi. Tôi nghĩ lý do là vì tôi chưa...

8 Bài Học Từ Câu Chuyện Phi-e-rơ Đi Trên Mặt Nước

"Phi-e-rơ thưa rằng: “Lạy Chúa, nếu phải là Chúa, xin khiến con đi trên mặt nước đến với Chúa.” Ngài phán: “Hãy lại đây!”...

Sách Khải Huyền – “Hãy Viết” Lần Thứ Tư (Phần Một)

“Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Si-miệc-nơ rằng: Nầy là lời phán của Đấng trước hết và Đấng sau cùng, Đấng chết...

Chữa Lành Đứa Trẻ Bên Trong Bạn – Phần 9: Thức tỉnh để nhận...

 “Các ngươi là kẻ theo sự công bình, là kẻ tìm Đức Giê-hô-va, hãy nghe ta! Khá nhìn xem vầng đá mà...

10 Kết Ước Của Hội Thánh

Đây là bảng kết ước của các tin hữu trong hội thánh quốc tế GRC tại Đà Nẵng. Vào mỗi buổi nhóm, họ sẽ...