10 Cách Đơn Giản Để Cầu Nguyện Một Cách Tập Chú

Điều gì đến trong tâm trí khi bạn nghĩ về việc cầu nguyện cách tập chú? Đó có phải là thức dậy lúc 4...

Người nữ được Chúa đẹp lòng – Bài 10: Tấm lòng cầu nguyện khẩn...

“Hỡi con ta sẽ nói gì? Hỡi con của thai ta, ta phải nói chi? Hỡi con của sự khấn-nguyện ta, ta nên...

Những Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Về Thời Kỳ Cuối – Phần 2

6. Có Những Mê-Si Giả Nổi Lên Trước Khi Chúa Trở Lại Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 24:23-25 Lời Tiên Tri Được Viết: Suốt thế kỷ...

Tại Sao Đức Chúa Trời Lại Tha Thứ Cho Chúng Ta Dù Chúng Ta...

Câu hỏi: Thưa mục sư, tại sao Chúa sẵn tha thứ cho chúng ta, cho dù chúng ta đã tồi tệ đến...

10 Điều Ma Quỷ Không Muốn Bạn Biết Nhưng Chúa Muốn

Tôi biết nơi tôi cần phải đi và tôi đã tập trung rất nghiêm túc vào mục tiêu của mình. Tôi đã chạy rất...

Người Nữ Được Chúa Đẹp Lòng – Bài 9: Trong mối quan hệ với...

"Chớ bỏ các phép tắc của mẹ con" - Châm ngôn 1:9 Không có vị trí nào, không có...

Học Cách Cầu Nguyện – Phần 2 và hết: Ý nghĩa của lời cầu...

Cầu nguyện, một phương tiện của ân điển Bây giờ để làm cho Lời của Đức Chúa Trời trở...

Những Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Về Thời Kỳ Cuối – Phần 1

1. Chúa Giê-xu Sẽ Trở Lại (Để Phán Xét Kẻ Sống Và Kẻ Chết) Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 24:29-31 Lời Tiên Tri Được Viết:...

Nếu Chúa Yêu Tôi, Tại Sao Cuộc Sống Của Tôi Lại Phức Tạp Như...

Câu hỏi: Tôi đã từ bỏ Chúa vì dường như Ngài không quan tâm đến tôi. Thậm chí tôi không thể kể hết tất...

Học Cách Cầu Nguyện – Phần 1: Lời cầu nguyện cho cả đời

Kinh Thánh: Giu-đe 1:17-25 “17Nhưng anh em, là kẻ rất yêu dấu, hãy nhớ lấy những lời mà...