Người Nữ Chúa Đẹp Lòng – Phần 1 : Tấm lòng dâng Chúa

"Nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa chọn phần tốt, là phần không có ai cất lấy được" (Lu-ca...

SÁCH KHẢI HUYỀN – GIỚI THIỆU VỀ BẢY PHƯỚC LÀNH

Rev Willem J.J. Glashouwer – Ngày 30 tháng 9 năm 2019 Chúng ta thảy đều biết về Tám, hoặc thậm chí là...

LỜI TRI ÂN VÀ KÊU GỌI GIÚP ĐỠ NGƯỜI DÂN MIỀN NAM ISRAEL (Lần...

Y-sơ-ra-ên đang trên đường đến với VINH QUANG bởi Chúa và đang được đưa về nhà bởi những dân tộc không phải là...

Billy Graham Giải Thích Tại Sao Kinh Thánh Cảnh Báo Chống Lại Bùa Chú...

Sự siêu nhiên đã trở thành một chủ đề ngày càng phổ biến trong các quyển sách, bộ phim và chương trình truyền hình....

12 Điều Mục Sư Không Thể Làm Được

Có 12 điều mà một mục sư của hội thánh không làm được ngay cả khi các mục sư là những người tuyệt vời,...

Hỏa Táng Người Chết Có Được Không?

Câu hỏi: Khi một Cơ đốc nhân qua đời, hỏa táng có được không? Trả lời:

5 Mục Tiêu Đức Tin Mọi Cơ Đốc Nhân Cần Có

Kinh Thánh nói cho chúng ta biết những ơn huệ của Đức Chúa Trời lại mới mỗi ngày. Với mỗi...

Tin Tức Tốt Lành Cho Bạn Hôm Nay!

"Tin Lành này về nước Đức Chúa Trời phải được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ...

Hẹn Hò Thánh- Bài 16: Hãy Là Người Bảo Vệ Các Anh Em Mình!

I Ti-mô-thê 2:9 -" Ta cũng muốn rằng những người đàn-bà ăn mặc một cách gọn-ghẽ, lấy nết na và đức-hạnh giồi mình..." Hầu hết...

5000 Cơ Đốc Nhân Thể Hiện Sự Ủng Hộ Của Họ Đối Với Israel...

Năm nay, hơn 5.000 Cơ Đốc Nhân từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung hôm thứ Năm vào kỳ lễ hội...