Người Đàn Ông Sáu Triệu Dặm – Loren Cunningham, Người Sáng Lập Ra Tổ...

Vào ngày 27 tháng 5 năm 2013, Loren Cunningham, người sáng lập của tổ chức Thanh Niên Với Sứ Mạng (YWAM) đã...

Đức Thánh Linh Đã Sử Dụng Một Cậu Con Trai Thuộc Hội-Thánh Báp-tít Để...

Tôi đã từng hoài nghi và thậm chí không tin rằng ngày nay Chúa vẫn còn phán với con người, chứ nói gì đến chữa...

Một Người Đàn Ông Chia Sẻ Về Sự Biến Đổi Của Mình Sau Khi...

Mark Nelson là một minh chứng sống cho những gì mà lòng thương xót và ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời...

“Mọi Người Nên Có Chúa Trong Cuộc Sống Của Họ”: Gặp Gỡ Người Phụ...

“Tôi nghĩ rằng đó là một điều thật tuyệt khi tôi không hiểu điều đó vào lúc đấy, chính xác là những...

Một Triệu Môn Đồ: Mục-vụ CMN Đã Làm Thay Đổi Nhiều Tấm Lòng Tại...

Hơn một triệu người nam tại Indonesia đã được môn đồ hóa theo đức tin Cơ-đốc trong hơn 20 năm qua thông qua một...

Lịch Cầu Nguyện Cho Israel – Tháng 5

“Hỡi các ngươi là kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va, chớ có nghỉ ngơi chút nào. Đừng để Ngài an nghỉ cho đến...

Lan Hương: ‘Chúa đã giải cứu tôi khỏi người chuyển giới’

“Xin chào tất cả các cô bác, anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tạ ơn Chúa vì Ngài cho...

Sự Cứu Chuộc Kỳ Diệu Của Người Trước Đây Từng Làm Trong Đường Dây...

“Sự vinh hiển dày đặc của Đức Chúa Trời đầy dẫy căn phòng khi chúng tôi hát và cầu nguyện trong Thánh Linh. Nước...

“Hãy Sống Cho Đấng Đã Chết Vì Chúng Ta” – Bài Giảng Trước Khi...

“Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi” (Thi-thiên 23:4).

Câu Chuyện Có Thật Về Kyle Maynard: Không Tay, Không Chân, Không Thành Vấn...

Kyle Maynard có thể than phiền về sự khiếm khuyết tay chân của mình. Nhưng đó không phải là cách mà anh sống...