Ngày 11: Cầu Nguyện Cho Sức Khoẻ Của Chồng Bạn

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông thành công sống...

Ngày 7: Cầu Nguyện Cho Con Có Những Người Bạn Tốt

Là người mẹ, chúng ta thường có những lo lắng về bạn hữu của con mình, đặc biệt là những người bạn mang lại...

Ngày 10: Cầu Nguyện Cho Những Sự Lựa Chọn Của Chồng

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông thành công sống...

“Chúng ta chỉ mới bắt đầu”: Đức Chúa Trời Đã Tuôn Đổ Sự Hiện...

Nhiều linh hồn được cứu và danh Chúa đang được tôn cao ở Florida khi người hướng dẫn ngợi khen thờ phượng...

Ngày 6: Cầu Nguyện Cho Các Con Luôn Yêu Thương Nhau

Một trong những điều mà kẻ thù của linh hồn chúng ta thích làm là can dự vào những mối quan hệ do Đức...

Hãy Tha Thứ Cho Chúng Con Chúa Ơi!

Hãy Tha Thứ Cho Chúng Con Chúa Ơi! Chúng con đã trở nên vô cảm trước nỗi đau của dân mình. Chúng con không còn...

HÃY CẦU HÒA BÌNH CHO JERUSALEM

Trong ba ngày qua, còi báo động đỏ đã vang lên không ngừng trên khắp đất nước. Từ tiếng còi báo động...

Ngày 9: Cầu Nguyện Cho Mục Đích Sống Của Người Chồng

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông thành công sống...

Ngày 5: Cầu Nguyện Cho Con Biết Tôn Kính Và Thuận Phục Cha Mẹ

Bắt buộc ai đó phải tôn trọng mình thì thật phi lý. Nếu mình thật đáng tôn trọng thì chẳng cần bảo người ta...

Ngày 8: Cầu Xin Chúa Giúp Chồng Bạn Chiến Thắng Sự Sợ Hãi

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông thành công sống...