‘Vào Dịp Giáng Sinh Này, Chúng Ta Tạ Ơn Chúa’: Tổng-thống Trump Phát Biểu...

Tổng-thống Donald Trump đã đưa ra một thông điệp hùng hồn cho người Mỹ rằng tập trung vào ý nghĩa thực sự...

GIÊ-RU-SA-LEM VÀ NÚI ĐỀN

Phần III : Đất Hứa và Giê-ru-sa-lem Sau khi vào Miền Đất Hứa, và chinh phục các đồn lũy...

Thách Thức Của Big Bang – Phần 5 và hết: Chúa tạo ra vũ...

6/ Dưới ánh sáng của Định lý Gôdel Stephen Hawking thấm nhuần Định lý Gödel đến mức đã có một bài giảng tuyệt vời, đó...

Ý Nghĩa Tuyệt Diệu Của Con Trẻ Giê-xu Được Bọc Trong Lớp Vải Sau...

Ra-bi Jason Sobel gần đây đã đưa ra một suy luận rất hay liên hệ đến tính quan trọng của việc Ấu Chúa Giê-xu được...

GIÊ-RU-SA-LEM VÀ NÚI ĐỀN

Phần II : Miền Đất Hứa Chúng ta hãy cùng suy xét xem người Y-sơ-ra-ên đã phát hiện ra...

Thách Thức Của Big Bang – Phần 4: Lý thuyết vũ trụ tự tạo...

4/ Về những hệ thống tự tạo ra nó Khi đọc ý kiến của Lennox so sánh tư tưởng của Hawking về “vũ trụ tự...

GIÊ-RU-SA-LEM VÀ NÚI ĐỀN

Phần I: Tên gọi của Giê-ru-sa-lem “… Vậy các ngươi sẽ đi qua sông Giô-đanh, ở trong xứ mà...

Thách Thức Của Big Bang – Phần 3: Những lý thuyết “khủng” ─ hy vọng của...

3/ Những lý thuyết “khủng” ─ hy vọng của chủ nghĩa tự nhiên Giống như mọi nhà vật lý khác, Hawking phải đối mặt với bằng chứng...

Lịch Cầu Nguyện Cho Israel Tháng 12 – 2020

Shalom, “Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những...

Y-sơ-ra-ên Đã Thuộc Về Chúa Giê-xu, Đấng Chăn Chiên Của Họ

Trong Kinh Thánh Cựu Ước, sách Ê-xê-chi-ên 34, nhà tiên tri đã nói về những người chăn chiên giả của Y-sơ-ra-ên trong...