“Abe Và Zack”

“Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị thử thách: người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa, dâng con một mình, là...

Gia Đình Đức Tin

Hạnh phúc trong đời sống gia đình hầu hết có thể đạt được nếu đặt nền tảng trên những sự dạy dỗ của Đức...

Nền Tảng Không Thể Rúng Động

Mục đích của tôi ngày hôm nay là mô tả cách chúng ta xây dựng một nền tảng đức tin vững chắc. Khi còn trai...

Ba Cách Để Xây Dựng Một Lời Chứng Mạnh Mẽ

Năm 1959, tôi gặp Tanner, người sau đó trở thành nhà cố vấn cho bốn vị lãnh đạo nhà thờ. Chúng tôi đã thảo...

Đấu Tranh Cho Đức Tin

“Vậy, con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta,” (II Ti-mô-thê 1:8) Cộc cộc. Bùm, bùm, bùm. John đang ăn thì ngẩng đầu...

Trái Ngược Với Sợ Hãi

Tricia với đôi mắt mở to, nước mắt chảy dài nhìn chằm chằm vào tủ quần áo trong phòng ngủ của bé. Cánh cửa...

Gặp Gỡ Người Hầu Việc Chúa

“Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy” (Giăng 20:29). “Nhưng, mẹ ơi, con thực sự muốn đi!” Norah cầu xin lần...

Lời Cầu Nguyện Cho Sự An Toàn

“Tôi kêu cầu với Cha Thiên Thượng. Ngài lắng nghe và đáp lời tôi khi tôi cầu nguyện trong đức tin.” Tôi yêu thiên nhiên!...

Đức Chúa Trời Mở Đường

Tôi nhớ lại mình đã từng đọc câu chuyện về Tư lệnh William Robert Anderson, sĩ quan hải quân đã đưa tàu ngầm Nautilus...

Chuyển Nhà

José không muốn rời đi. Làm thế nào để anh ấy cảm thấy tốt hơn? “Hãy ngẩng đầu lên, hãy vui mừng và tin...