Nhận Biết Đức Chúa Trời

“Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn...

Truyện Thiếu Nhi: Phước Cho Những Kẻ Có Lòng Trong Sạch

“Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:8)Tất cả các loài vượn cáo nhỏTất cả các...

Sự Tử Tế

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không...

Truyện Thiếu Nhi: Thờ Thần Tượng Là Xấu Sao?

“Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc ở nơi đất...

Con Quyết Tâm Làm Trọn Chương Trình Dù Con Rất Mệt…

ℂÓ NHỮNG ĐIỀU TA KHÔNG NGỜ TỚI 。。。10:40 tối, cách đây đúng một năm – 03.11.2017Đó là đêm cuối trong chương trình Lễ Kỷ niệm...

Câu Chuyện Ngụ Ngôn Về Sự Cám Dỗ: Belinda và giông bão

“Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên-ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức...

Lời Nói Dối: Người Bạn Xấu Trong Trí Tưởng Tượng

“Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết. Rắn...

Ngày Sa-bát: “Chuyến Du Hành Trên Sao Chổi”

“Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là...

Giúp Đỡ Người Nghèo Khó: “Gấu Bắc Cực Con”

“Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời...

“Abe Và Zack”

“Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị thử thách: người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa, dâng con một mình, là...