Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 21: Con Có Phải Làm Người...

Nhiều Cơ đốc nhân cho rằng Chúa chưa thật sự cứu mình. Họ nghĩ là Chúa Giê-su đến chỉ để dạy con...

Đừng Thay Đổi Mà Hãy Nên Người

Cuộc đối thoại giữa tôi với Chúa. Tôi: Chúa ơi... Chúa: Ta đây...

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 20: Sanh lại nghĩa là gì?

Chúa Giê-su nói, “nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3:3). “Sanh lại”...

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 19: Chúa Giê-su sống trong lòng...

Cơ đốc nhân thường hay nói là Chúa Giê-su sống trong lòng họ. Có thật là Chúa Giê-su đang sống trong lòng...

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 18: Chúa Giê-su đang làm gì...

Bible Answers for Parents of Curious KidsTác giả: Ed Strauss Chúa Giê-su đang ở nơi trung tâm của tất...

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 17: Có phải Chúa Giê-su là...

Bible Answers for Parents of Curious KidsTác giả: Ed Strauss Đúng vậy, Chúa Giê-su, Con Đức Chúa Trời là...

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 16: Làm sao Chúa Giê-su có...

Bible Answers for Parents of Curious KidsTác giả: Ed Strauss Con người thường đã chết thì chết hẳn. Thỉnh...

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 15: Tại sao Chúa Giê-su phải...

Bible Answers for Parents of Curious KidsTác giả: Ed Strauss Nhiều người biết rằng Chúa Giê-su là một vị...

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 14: Tại sao người ghét Chúa...

Bible Answers for Parents of Curious KidsTác giả: Ed Strauss Chúa Giê-su là một người rất tốt. Thật ra,...

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 13: Chúa Giê-su đi trên nước...

Bible Answers for Parents of Curious KidsTác giả: Ed Strauss Một lần kia, mười hai sứ đồ của Chúa...