Truyện Thiếu Nhi: Bài Giảng Của Chú Vẹt

Bà Maria là thành viên đầu tiên của gia đình Colon trở thành Cơ đốc nhân. Bà rất yêu Chúa Giê-xu và không phải...

Truyện Thiếu Nhi: “Món Quà Thuộc Linh”

“Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. Ngài sẽ khiến...

Truyện Thiếu Nhi: “Người Nói Chuyện Phiếm”

“Kẻ gian tà gieo điều tranh cạnh; Và kẻ thèo lẻo phân rẽ những bạn thiết cốt.” (Châm ngôn 16:28)

Bản Tính Của Chúa: Nếu Em Là Chúa

Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt...

Giấc Mơ Kỳ Lạ Của Tôi

Tối nào tôi cũng mơ một giấc mơ, nhưng giấc mơ tối đêm qua thật kỳ lạ đối với tôi. Bởi vì khi...

Truyện Thiếu Nhi: “Sứ Mạng”

“Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.”  (Mác 16:15)

Sự Cứu Rỗi Là Một Món Quà Không Phải Bỏ Công Có Được

“Nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Giê-xu, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào”....

Truyện Thiếu Nhi: Tính Ích Kỷ

“Phước cho những người hòa giải, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!”(Giăng 3:16-17)

Truyện Thiếu Nhi: Phước Cho Những Người Hòa Giải

“Phước cho những người hòa giải, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!”(Ma-thi-ơ 5:9)

Cây Hương Nam Của Chúa

Mỗi chúng ta đều là một “cây hương nam của Chúa” – loại cây mà chính tay Chúa trồng và chăm sóc, và chỉ...