Sẵn Sàng Để Gặp Chúa – Phần 9: Chúa trở lại cùng người Y-sơ-ra-ên

Ở giai đoạn đầu tiên về sự trở lại của Chúa Giê-xu, Ngài đến trong nơi không trung để tiếp nhận cô...

Đương Đầu Với Chiến Trận Thuộc Linh

Nếu như có một điều tôi học được từ Chúa, thì đó là cách chiến đấu trong chiến trận thuộc linh. Mỗi Cơ Đốc Nhân...

Lịch Cầu Nguyện Tháng 4 Năm 2020: Cầu nguyện trong Đại dịch Covid-19 và...

CẦU NGUYỆN TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 1/ Xin Chúa dùng dịch bệnh này để nhân loại trên thế giới...

Hướng Đi Rõ Ràng

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 52: Thẩm quyền trên ma quỷ

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 8:28-3428Đức Chúa Jêsus qua bờ bên kia rồi, tại xứ dân Ga-đa-ra, gặp hai người bị quỉ ám ở...

5 Lời Cầu Nguyện Năng Quyền Thêm Lên Sự Vui Mừng

Trong hành trình bước đi theo Chúa chúng ta sẽ gặp vô số vấn đề. Sẽ có nhiều thử thách lớn nhỏ xảy đến,...

Sẵn Sàng Để Gặp Chúa – Phần 8: Hội thánh không dành cho cơn...

Một số Cơ Đốc nhân xem việc Đức Chúa Trời bảo vệ các thánh đồ của Ngài khỏi cơn thạnh nộ vào...

Điều Cần Làm Khi Bạn Thức Dậy Và Cảm Thấy Yếu Đuối

Có những buổi sáng tôi thức dậy lòng cảm thấy hụt hẫng, tổn thương bởi một vài điều gì đó mà chính...

Thi-thiên 24: Đấng sở hữu thực sự

“Đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.” (Thi thiên 24: 1)

An Bài Số Phận Của Bạn

“Hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, lại cho giải thoát...