Cảm Xúc Là Món Quà Từ Chúa Và Ngài Muốn Bạn Thờ Phượng Ngài...

Ba Điều Cần Hiểu Về Cảm XúcKinh thánh chép: “Nầy là điều đầu nhất… Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn,...

Tâm Trí Của Bạn Là Một Chiến Trường Đối Với Tội Lỗi, Hãy Kiểm...

Làm Thế Nào Để Kiểm Soát Tâm Trí Của Bạn “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống...

Còn Cứng Lòng Còn Tai Vạ

Vua Pha-ra-ôn cứng lòng không cho dân I-sơ-ra-ên được thờ phượng Chúa. Chúa phán với ông: -Hãy để cho dân ta được thờ phượng ta...

Hãy Chờ Xem – Những Gì Chúa Sắp Làm Thật Lớn Và Đáng Sợ...

Môi-se vâng lời Chúa quay lại Ai-Cập. Quay lại hoàng cung nơi ông đã từng bị truy đuổi tìm giết. Ông nói với vua...

Hãy Yêu Thương Người Khác Như Chúa Yêu Thương Mình

“Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.” (1 Cô-rinh-tô 13: 7)Bạn phải...

Chiến Thắng Sợ Hãi Để Trở Nên Phước Hạnh Cho Nhiều Người

Môi Se sợ! Ông sợ quay lại nơi ông đã từng thất bại, từng là một kẻ phạm tội. Ông sợ không ai tin ông và...

Nguyện Con Luôn Ưa Sự Công Chính, Nhân Từ Và Khiêm Nhường

“Đừng nghĩ quá cao về chính mình, nhưng phải suy nghĩ đúng mực, tùy theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban...

Hội Thánh Đầu Tiên Đã Phát Triển Cấp Luỹ Thừa Bởi Được Đầy Dẫy...

 Chỉ Thần Linh Làm Cho Sống!Điều gì do xác thịt sinh ra là xác thịt, điều gì bởi Thánh Linh sinh ra là linh…...

Tha Thứ Chưa Bao Giờ Là Dễ Cả

Tôi giận lắm, tôi xin Chúa cất mạng sống tôi đi, với tôi lúc này thà chết còn hơn sống.Tôi không hiểu nổi tại...

Dù Thế Nào Cũng Quyết Hoàn Tất Cuộc Chạy Nếu Muốn Nhận Phần Thưởng

 “Vì Ngài , tôi đành chịu lỗ tất cả… để được Đấng Christ, và được ở trong Ngài. … để tôi được biết Ngài,...