Tĩnh Nguyện Với Thánh Thi 1

https://youtu.be/lImFIgds3WI1 Phước cho người nào không đi theo mưu kế kẻ ác, không đứng trong đường tội nhân, không ngồi chung với kẻ nhạo báng. 2 Nhưng...

Phước Lành Cho Thế Hệ Tiếp Theo Của Chúng Ta

https://youtu.be/vkVxuCaAaGUTrở thành cha mẹ là công việc khó khăn và phức tạp, đặc biệt là trong xã hội hiện đại cạnh tranh này, nơi...

Niềm Vui Về Đức Giê-Hô-Va

https://youtu.be/VZ9mKP65-NkHê-bơ-rơ 12:1-3(BHĐ) chép rằng: “Cho nên, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng...
video

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 1: Những Dấu Ấn Lịch Sử

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 1:1-17 1Gia-phổ Đức Chúa Jêsus-Christ, con cháu Đa-vít và con cháu Áp-ra-ham. 2Áp-ra-ham sanh Y-sác; Y-sác sanh Gia-cốp; Gia-cốp sanh Giu-đa và anh...

Xem Thử Thách Như Là Niềm Vui

https://youtu.be/AKUtExm6wLY2 Thưa anh chị em của tôi, mỗi khi anh chị em gặp thử thách trăm bề xảy đến cho mình, xin hãy xem tất cả...

Một Khởi Đầu Mới Trong Năng Quyền Và Sức Mạnh

 https://youtu.be/P67fIhchrkw"Thình lình, có tiếng động từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy những...

Cơ Đốc Nhân và Việc Ăn Uống trong Ngày Tết

https://youtu.be/uR1VwNDqjHI“Vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm.”...

Mục Đích Của Cơ Đốc Nhân Trong Năm Mới

https://youtu.be/Ng8p-gsj48UCả thế giới đang bắt đầu năm 2019 bằng các tiêu chí, kế hoạch và dự định. Dù ít hay nhiều, chúng đặt ra...

Lời Cầu Nguyện Của Billy Graham Cho Một Năm Mới

https://youtu.be/c563XVIixpwLời cầu nguyện này của Billy Graham, được viết cho tờ Saturday Saturday Post năm 2008, và chúng ta vẫn liên hệ được sau...

Ăn Mừng Sự Biến Đổi

https://youtu.be/0pL2dHSsoL8“Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi; Ngài là Đấng Quyền Năng sẽ giải cứu ngươi: Ngài sẽ vui mừng cả thể vì...