20 LỜI CẦU NGUYỆN NGẮN GỌN TRÒ CHUYỆN VỚI CHÚA TRONG MỘT NGÀY BẬN...

Cầu nguyện là cách quan trọng nhất trong mối thông công với Đức Chúa Trời của chúng ta, và chỉ qua Đức Chúa Trời...

Cầu Nguyện – Vững Vàng, Tin Cậy, Chiến Thắng

Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm! Cha ơi, cảm ơn Ngài vì mỗi ngày con đều kinh...

6 Lời Cầu Nguyện Buổi Sáng Ích Lợi Dành Cho Bạn

Cầu nguyện buổi sáng là một cách tuyệt vời để tập trung thời gian và sự chú ý của bạn vào việc tìm kiếm...

Lời cầu nguyện dành cho bạn trong khi chờ đợi Chúa

Bạn có đang chờ đợi một điều gì đó không? Một công việc, một sự chữa lành, một sự phục hồi trong một mối...

Cầu Nguyện Cho Gia Đình

“Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyền xin sự...

Cầu Nguyện – Đặt Đức Chúa Trời Làm Trung Tâm

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.” –...

Cầu Nguyện – Trở Nên Giống Như Chúa Giê-xu

“Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng:...

Nắm Bột Cuối Cùng (1 Các-vua 17)

Kể từ cái ngày vua Giê-rô-bô-am dựng hai con bò vàng lên cho dân sự thờ lạy, hơn tám mươi năm qua trải qua...

Làm Thế Nào Để Giúp Ai Đó Tìm Được Hy Vọng Và Chữa Lành...

“Chớ nản chí trong việc làm điều lành, vì nếu không chểnh mảng thì đến đúng kỳ chúng ta sẽ gặt.” - Ga-la-ti 6:9...

Làm Thế Nào Để Giúp Một Người Tìm Được Hy Vọng Và Sự Chữa...

"Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu...
0FansLike
1,229SubscribersSubscribe