Radio Mana Thuộc Linh – Phần 70: Nghịch lý của Phúc Âm

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 10:34-3934 Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem sự...

Lịch Cầu Nguyện Tháng 08/2020: Ngợi Khen Đức Chúa Trời

Thi Thiên 150:6 kêu gọi “Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!” Chúng ta không thể biện minh hay có...

Tôi Đang Sống Bởi Đức Tin Hay Sự Vô Tín?

Làm sao để tôi biết tôi đang sống bởi đức tin hay sự vô tín? Trong đời sống hàng ngày của Cơ-đốc...

Thi-thiên 73: Thi Thiên Dành Cho Đức Tin Trượt Ngã

“Còn về phần tôi, chân tôi đã gần vấp, suýt chút bước tôi phải trượt.” (Thi-thiên 73:2)

Hoạn Nạn Bạn Gặp Là Một Phần Mục Vụ của Bạn

“Như vậy, hoặc chúng tôi gặp hoạn nạn, ấy là cho anh em được yên ủi và được rỗi; hoặc chúng tôi...

Thấy Được Cái Nhìn Của Đức Chúa Trời

“Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 69: Nên sợ và đừng sợ

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 10: 28-3328 Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm...

Bài Học Tôi Rút Ra Khi Chúa Im Lặng

“Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời” – Thi-thiên 46:10 A.W. Tozer đã nói một cách khôn ngoan rằng: “Người nào...

Nhân Diện Chính Mình – Phần 9a: Dụ Ngôn Về Người Cha Nhân Từ

Trong Lu-ca 15:11-32 (BTT), chúng ta có một câu truyện trong Kinh Thánh thường được biết đến với cái tên “Thí dụ...

‘Vâng Lời Sẽ Khiến Anh Em Khổ Sở’ – Lời Nói Dối Quen Thuộc...

Có ít nhất hai cách làm hài lòng ma quỷ khi nói đến việc theo đuổi sự thánh khiết. Cách thứ nhất,...