Đức Tin – Phần 7: Đức Tin Của Áp-ra-ham

Link bài đọc: https://youtu.be/uPuRXNfUdxQ Trong Kinh Thánh, Áp-ra-ham được coi là tấm gương ưu việt của một người sống...

Để Giảm Nỗi Lo Sợ Thất Bại, Hãy Định Nghĩa Lại

Link bài đọc: https://youtu.be/Y1EvvcYW9pw  “Người công bình dầu sa ngã bảy lần cũng chỗi dậy.” (Châm ngôn 24:16a BTT)

Thanh Tẩy – 2 Sử-ký 34:1-7

Link bài đọc: https://youtu.be/BPhDGh9ZIZM “Khi còn trẻ, đã bắt đầu tìm kiếm Đức Chúa Trời của cha mình...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 122: Sự Sống Mới

Link bài đọc: https://youtu.be/z-uumKzzVKc Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 16: 24-2624 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu...

Khi Chân Con Vấp Ngã Thì Lòng Nhân Từ Ngài Nâng Đỡ Con

Link bài đọc: https://youtu.be/RZgTSel0Dho “Lạy Đức Giê-hô-va, khi con nói: ‘Chân con vấp ngã’, thì lòng nhân từ Ngài nâng đỡ con.” (Thi Thiên 94:18,...

Đức Tin – Phần 6: Định Nghĩa Đức Tin

Link bài đọc: https://youtu.be/A_hHfMii_hY Hê-bơ-rơ 11:1, 6 – “Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang...

Chúa Không Chậm Trễ Nhưng Ngài Luôn Đúng Giờ – Hãy Kiên Nhẫn Chờ...

Link bài đọc: https://youtu.be/b9C4r8MZaSs “Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo,...

Cách Thức Của Thầy Tế Lễ — Hê-bơ-rơ 10:19-23

Link bài đọc: https://youtu.be/xQab_9SW99g “Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn ... nên chúng ta hãy...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 121: Việc Chúa hay Việc Người?

Link bài đọc: https://youtu.be/urFanTvymdw Kinh thánh: Ma-thi-ơ 16: 21-2321 Từ đó, Đức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn đồ...

Nguyện Con Luôn Ưa Sự Công Chính, Nhân Từ Và Khiêm Nhường

Link bài đọc: https://youtu.be/OzFxO45iUnE “Đừng nghĩ quá cao về chính mình, nhưng phải suy nghĩ đúng mực, tùy theo lượng đức tin mà Đức Chúa...