Ngày 1: Phó Thác Con Mình Trong Tay Đức Chúa Trời

Từ khi bắt đầu mang thai các con trong bụng thì chị em chúng ta đã mang theo nhiều lo lắng: lo sẽ mất...

Chấp Nhận Những Điều Không Thể Thay Đổi

“Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi; vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng...

Kho Báu

Bạn là người rất giàu có đấy, nhưng có lẽ bạn không nhận ra mình đang sở hữu một kho lẫm đầy tràn. Kho...

Vận Động Viên Marathon Người Tanzania

Tại thế vận hội Mê-hi-cô 1968, thế vận hội mà tôi và Vonette có dịp tham dự, vận động viên người Tazania Stephen Akhwari...

Phải Chết Để Sống

Khi tôi muốn SỐNG trong Đấng Christ thì tôi phải CHẾT con người cũ. Khi tôi muốn SỐNG trong Thánh Linh thì tôi phải...

Đồng Cỏ — Ê-sai 65:1-16

"... những kẻ nào đã tìm kiếm ta, sẽ được đồng Sa-rôn dùng làm chỗ chăn chiên..." (Ê-sai 65:10)

Đầu Phục Sự Kiểm Soát Yêu Thương Của Chúa

“Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa...

Chớ Để Mình Mắc Bẫy Bởi Tội Lỗi Của Môi Miệng

Sao bạn lại nghịch cùng người mà Đức Chúa Trời đứng về phía họ? Sao bạn lại kiện cáo người mà Đức Chúa Trời đã...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 101: Ẩn Dụ Về Nước Trời (5): Của...

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 13: 4444 Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm...

Chúa Giê Xu Là Đấng Cứu Rỗi Duy Nhất

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không...