Tôi Chết Từng Ngày

Tôi giận lắm, tôi xin Chúa cất mạng sống tôi đi, với tôi lúc này thà chết còn hơn sống. Tôi không hiểu nổi tại...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 110: Nhìn Chúa và Bước Đi

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 14: 28-3228 Phi-e-rơ bèn thưa rằng: Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà...

Chiến Lược Cấp Số Nhân

“Chắc chắn Ta sẽ ban phước cho con và khiến dòng dõi con gia tăng bội phần.” (Hê-bơ-rơ 6:14, TTHĐ). Hãy thử hình dung bạn...

Ngày 12: Cầu Nguyện Cho Sự An Toàn Của Chồng Bạn

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông thành công sống...

Cảm Xúc Là Món Quà Từ Chúa Và Ngài Muốn Bạn Thờ Phượng Ngài...

Ba Điều Cần Hiểu Về Cảm Xúc Kinh thánh chép: “Nầy là điều đầu nhất… Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn,...

Ngày 8: Cầu Nguyện Cho Đời Sống Tâm Linh Của Con

Thế gian có lắm điều khiến con chúng ta lơ là những điều thuộc về Đức Chúa Trời, nên ma quỷ sẽ đến với...

Lịch Cầu Nguyện Tháng 06/2021: Cầu nguyện cho người tị nạn

Tháng này chúng ta sẽ cầu nguyện cho những người tị nạn. Xin cầu nguyện để có thêm nhiều quốc gia chấp...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 109: Hãy Vững Lòng, Đừng Sợ!

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 14:24-2724 Bấy giờ, thuyền đã ra giữa biển rồi, vì gió ngược, nên bị sóng vỗ. 25 Song đến...

Sự Thay Đổi Cấp Tiến Của Finney

Như vậy, vì cớ truyền thống của mình, các ngươi đã loại bỏ lời Đức Chúa Trời. (Ma-thi-ơ 15:6, TTHĐ). Tôi là người yêu thích...

Nếu Bạn Muốn Hết Lo Lắng, Căng Thẳng Bạn Cần Học Trông Đợi Chúa

“Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ...