Radio Mana Thuộc Linh – Phần 45: Khôn và dại

Kinh Thánh:  Ma-thi-ơ 7:24-2724Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn-ngoan cất nhà...

Phải Cầu Nguyện Luôn, Chớ Hề Mỏi Mệt

“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự...

Sẵn Sàng Để Gặp Chúa – Phần 5: Đừng Làm Ô Uế Trang Phục...

Khải Huyền 3:4-5 đã chép rằng:  “4 Nhưng, ở Sạt-đe, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo...

Vượt Qua Sợ Hãi Và Áp Lực Vì Sự Kỳ Vọng Của Người Khác

Thưa Cha, Con dâng lời ngợi khen và chúc tán Chúa buổi sáng ngày hôm nay. Tạ ơn Cha vì tình yêu vô điều kiện...

Chúa Giê-xu Tiếp Người Bị Bỏ

“Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng: Không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không phải đến...

Không Ai Hiểu Con Như Ngài!

Chúa ơi, không ai hiểu con như Ngài. Ngài biết mọi ý tưởng cùng mọi đường lối của con. Ngài biết khi con ngồi,...

Tại Sao Đức Chúa Trời Lại Tha Thứ Cho Chúng Ta Dù Chúng Ta...

Câu hỏi: Thưa mục sư, tại sao Chúa sẵn tha thứ cho chúng ta, cho dù chúng ta đã tồi tệ đến...

Có Nên Yêu Tội Nhân Và Ghét Tội Lỗi?

Nhiều Cơ đốc nhân ngày nay vẫn thường nói rằng: “Đức Chúa Trời yêu tội nhân nhưng lại ghét tội lỗi”. Câu...

Học Cầu Nguyện

Mục sư Dennis Mc Callum, người thành lập và là mục sư dẫn dắt Hội Thánh có 5000 thành viên Xenos Christian Fellowship ở...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 44: Làm vì mình hay làm vì Chúa?

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 7:21-2321Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên-đàng...