Chuẩn Bị Tấm Lòng Gặp Hài Nhi Giê-xu – Phần 1: Niềm vui lớn

Chuẩn Bị Tấm Lòng Chúa ôi, con mong đợi Chúa như nai thèm khát suối nước. – Thi Thiên 42:1

Lịch Cầu Nguyện Tháng 12/2019: Sự Cứu Rỗi

Lịch cầu nguyện này được dịch sang hơn 100 ngôn ngữ và được phát hành hàng tháng cho hơn 65.000 người cùng...

Sẵn Sàng Để Gặp Chúa – Phần 1: Cô dâu sửa soạn mình sẵn...

Rất nhiều nơi đang nói về sự Chúa Giê-xu tái lâm và những dấu hiệu nhận biết thời điểm - nhưng thông...

Nhưng Trong Mọi Sự Hãy Tạ Ơn Đức Chúa Trời

“Chúng tôi hãy lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa, Vui mừng mà hát thơ ca cho Ngài. Vì Giê-hô-va là Đức...

Thi-thiên 23: Tiệc tạ ơn của Chúa

“Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn” (Thi-thiên 23:5)

Tạ Ơn Chúa Vì Chính Ngài, Không Chỉ Bởi Những Gì Ngài Làm

“Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ, tôn vinh Ta.” – Thi-thiên 50:23 Bất cứ khi nào bạn nói lời cảm ơn tới...

Trông Cậy Nơi Chúa Thay Vì Tài Khoản Ngân Hàng Của Bạn

“Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 41: CỬA HẸP, ĐƯỜNG CHẬT

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 7:13-1413Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư-mất, kẻ vào đó cũng...

Hãy Đặt Đức Chúa Trời Làm Trung Tâm

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.” –...

Mạnh Sức Trong Chúa – Phần 14: Bình an và Lo âu

Phi-líp 4: 6-8 đã chép rằng: “6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện,...