Những Câu Kinh Thánh Chữa Lành

Châm ngôn 4: 20-22 Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, Khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta. Các lời ấy...

Thi Thiên 23 – Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ chúng tôi và dẫn...

“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh...

Lo Lắng Chẳng Ích Chi

“Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không?” – Ma-thi-ơ 6:27...

Chúng Ta Là Dự Án Đặc Biệt Của Chúa

Phi-líp 1:6: "Tôi tin rằng Đấng đã khởi sự làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 27: Hãy nên trọn vẹn

Lời ngỏ:Ông bà cha mẹ chúng ta ngày xưa thường khuyên bảo con cháu mình trong lứa tuổi cập...

Cầu Nguyện Giúp Chúng Ta Có Thể Đối Diện Với Thử Thách

“Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong Ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn...

Kính Sợ Chúa – Phần 21: Kính sợ Đức Chúa Trời trong sự thờ...

Nếu có một thứ quý giá nhất đối với Đức Chúa Trời và mang lại niềm vui lớn trong Ngài, đó là sự Thờ...

Chúa Luôn Hiện Diện, Ngay Cả Trong Những Giai Đoạn Khó Khăn Nhất

“Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, Ví tôi nằm dưới Âm...

Thi Thiên 91 – Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ đường lối chúng con

Mỗi buổi sáng thức dậy, dường như trí óc của chúng ta đã vạch sẵn cuộc chạy đua cho ngày dài trước...

Giá Trị Thật Của Bạn

Bạn nghĩ điều gì làm nên sự khác biệt giữa giá trị của con người bạn và giá trị của người khác?