Home Chuyên Đề Torah đã trở thành xác thể!

Torah đã trở thành xác thể!

by Hong An
30 đọc

Chúa đang đưa người Do Thái về nhà. Bàn tay của Ngài ở đằng sau tất cả những hành động nhân đạo, chính trị, từ thiện và ý thức hệ, vì thế, thực sự là nhờ quyền năng của Chúa mà dân Do Thái đang trở về quê hương Y-sơ-ra-ên. Nhưng Ngài làm điều đó như thế nào? Đấng Hằng Sống luôn hành động qua Lời của Ngài. Bởi Ngôi Lời, kinh Torah đời đời theo cách gọi của người Do Thái, muôn vật được dựng nên, và cũng bởi Ngôi Lời, muôn vật được duy trì cho đến tận ngày nay. Tất cả những gì Chúa làm đều là thông qua Ngôi Lời và bởi Ruach YHWH, Thần của Đức Chúa Trời. Con đường của Chúa đến với thế giới là thông qua Ngôi Lời và Thánh Linh. Và như vậy, tất cả mọi thứ trên đất, cả lời cầu nguyện và nài xin đều đến được với Đức Chúa Cha là thông qua Ngôi Lời và qua Thánh Linh. Ngôi Lời đó đã trở nên xác thể và sống giữa chúng ta. (Giăng 1:14)

Sau khi bị đóng đinh và phục sinh, khi Ngài sắp về ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus phán: “…Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta…” (Ma-thi-ơ 28:18). Ngài là Chiên Con, Đấng có quyền lấy quyển sách từ tay phải của Đấng ngồi trên ngai, để đưa lịch sử thế giới đến với định mệnh của nó.

Khải Huyền 5:1-7: “…Rồi tôi nhìn thấy trong tay phải của Đấng ngồi trên ngai một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, được niêm bằng bảy ấn. Tôi cũng thấy một thiên sứ đầy uy lực lớn tiếng công bố rằng: “Ai là người xứng đáng mở quyển sách và tháo các ấn nầy?” Không một ai ở trên trời, dưới đất hoặc bên dưới đất có thể mở hoặc nhìn vào quyển sách. Tôi khóc nức nở, vì không ai xứng đáng mở hoặc nhìn vào quyển sách. Nhưng một trong các trưởng lão nói với tôi: “Đừng khóc, kìa, Sư tử của bộ tộc Giu-đa, hậu tự của Đa-vít, đã đắc thắng nên có thể mở quyển sách và mở bảy ấn ra.” Tôi thấy Chiên Con như đã bị giết đang đứng giữa ngai, vây quanh bởi bốn sinh vật và các trưởng lão. Chiên Con có bảy sừng và bảy mắt, tức là bảy linh của Đức Chúa Trời sai đi khắp đất. Chiên Con đến, lấy quyển sách nơi tay phải của Đấng ngồi trên ngai…” Chỉ và chỉ một mình Ngài mới có thể mở ra Vương quốc của Đức Chúa Trời, ngay cả sau và qua những thử thách cuối cùng, bệnh dịch, sự phán xét và tai họa – như Khải Huyền giải thích.

Trích Tại Sao Lại Là Jerusalem
Giáo sĩ Willem J. J. Glashouwer
Chủ tịch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quốc tế
Chủ tịch danh dự Liên Minh Châu Âu vì Israel
Biên Dịch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=716391079707767&set=a.120082816005266

Bình Luận:

You may also like