Giá Trị Thật Của Bạn

Bạn nghĩ điều gì làm nên sự khác biệt giữa giá trị của con người bạn và giá trị của người khác?

Thời Gian Rất Ngắn: Thông điệp từ Billy Graham

Thời gian đang đổ xuống trên chúng ta. Độ ngắn của thời gian là bao nhiêu? Kinh thánh chép rằng: “Kìa, Chúa khiến ngày...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 19: Phước Cho Người Bị Bách Hại Vì...

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 5:10-1210Phước cho những kẻ chịu bắt-bớ vì sự công-bình, vì nước thiên-đàng là của những kẻ ấy!11Khi nào vì cớ ta...

20 Lời Cầu Nguyện Vượt Qua Những Ngày Khó Khăn Mệt Mỏi

Lời cầu nguyện là phương tiện chính để giao tiếp với Đức Chúa Trời, và nó là cách duy nhất để chúng ta thông...

Kính Sợ Chúa – Phần 11 – Sự kính sợ như con cái và...

Có hai loại nỗi sợ được nói đến cho chúng ta trong Kinh Thánh – sự kính sợ như con cái và...

SỐNG hay CHẾT

Nó nằm đó, giữa cánh đồng, trần truồng, không một mảnh vải che thân. Rốn vẫn chưa được cắt, máu vẫn dính đầy mình,...

Thánh Thi 10: Người Cô Thế Ơi, Hãy Cầu Nguyện!

1 CHÚA ôi! Sao Ngài vẫn đứng xa? Ngài vẫn lánh mặt trong lúc chúng tôi gặp hoạn nạn? 2 Kẻ ác, với lòng...

Thuật Lại Ơn Phước Chúa

Một người kể lại với tôi với ánh mắt ngời sáng, rằng chị bị nhiều chứng bệnh, nhưng khi cầu nguyện tiếp nhận Chúa...

Người Chiếm Lấy Lòng Tôi Bởi Cái Nhìn Của Người

Chúa Giê-xu lên Giê-ru-sa-lem, Ngài lên đó để nhận sự phản bội, sự sỉ nhục, tra tấn và đóng đinh nhưng Ngài vẫn đi...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 18: Phước Cho Người Kiến Tạo Hòa Bình

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 5:9Phước cho những kẻ làm cho người hòa-thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!