Radio Mana Thuộc Linh – Phần 2: Đức Chúa Trời Ở Cùng Con Người

https://youtu.be/zFmt6GANTMgKinh thánh: Ma-thi-ơ 1:18-25 18Vả, sự giáng-sanh của Đức Chúa Jêsus-Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép,...

Lời Cầu Nguyện Cho Chồng Tương Lai Của Con Gái Bạn

https://youtu.be/vChmzr78wjkSau hậu quả của các cuộc hôn nhân thất bại và tan vỡ, hy vọng dành cho thế hệ tiếp theo nằm ở đâu?“Vậy...

Thắng Được Tâm Trí Của Bạn

https://youtu.be/9YcqBy9tCis“Con chuyên tâm làm theo luật lệ Chúa. Mãi mãi và cho đến cuối cùng.” – Thi Thiên 119:112 (BHĐ)Lý do mà hầu hết...

Gia-cơ, Người Nô Lệ của Chúa

https://youtu.be/Hr6UauL1kfkGia-cơ, đầy tớ của Ðức Chúa Trời và của Ðức Chúa Jesus Christ … (Gia-cơ 1:1a)Truyền thống cho rằng tác giả của thư Gia-cơ là...

Tĩnh Nguyện Với Thánh Thi 1

https://youtu.be/lImFIgds3WI1 Phước cho người nào không đi theo mưu kế kẻ ác, không đứng trong đường tội nhân, không ngồi chung với kẻ nhạo báng. 2 Nhưng...

Phước Lành Cho Thế Hệ Tiếp Theo Của Chúng Ta

https://youtu.be/vkVxuCaAaGUTrở thành cha mẹ là công việc khó khăn và phức tạp, đặc biệt là trong xã hội hiện đại cạnh tranh này, nơi...

Niềm Vui Về Đức Giê-Hô-Va

https://youtu.be/VZ9mKP65-NkHê-bơ-rơ 12:1-3(BHĐ) chép rằng: “Cho nên, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng...
video

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 1: Những Dấu Ấn Lịch Sử

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 1:1-17 1Gia-phổ Đức Chúa Jêsus-Christ, con cháu Đa-vít và con cháu Áp-ra-ham. 2Áp-ra-ham sanh Y-sác; Y-sác sanh Gia-cốp; Gia-cốp sanh Giu-đa và anh...

Xem Thử Thách Như Là Niềm Vui

https://youtu.be/AKUtExm6wLY2 Thưa anh chị em của tôi, mỗi khi anh chị em gặp thử thách trăm bề xảy đến cho mình, xin hãy xem tất cả...

Một Khởi Đầu Mới Trong Năng Quyền Và Sức Mạnh

 https://youtu.be/P67fIhchrkw"Thình lình, có tiếng động từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy những...