Bước Đi Theo Chúa Giê-xu Nghĩa Là Yêu Thương Mọi Người Xung Quanh

Link bài đọc: https://youtu.be/5QOcQ2mnets “Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hi vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự.” – I...

Hãy Trở Về Với Chúa

Tôi chỉ cảm biết chắc chắn một điều là Chúa vẫn yêu thương tôi từng ngày... Cuộc đời của...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 126: Vô Tín và Hoài Nghi

Link bài đọc: https://youtu.be/-MTF-Xi5NEI Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 17:14-1714 Khi Đức Chúa Jêsus và môn đồ đã trở lại cũng...

NIỀM HY VỌNG TRONG CUỘC SỐNG

Trong cuộc sống của chúng ta, đã trãi qua những ngày sống cùng đại dịch Covid-19, thời kỳ suy thoái kinh tế...

Hội Thánh Đầu Tiên Đã Phát Triển Cấp Luỹ Thừa Bởi Được Đầy Dẫy...

Link bài đọc: https://youtu.be/BQC4ws7Rn9M  Chỉ Thần Linh Làm Cho Sống! Điều gì do xác thịt sinh ra là xác thịt, điều gì bởi Thánh Linh sinh...

Ngày 29: Cầu Nguyện Cho Đức Tin Của Chồng

Link bài đọc: https://youtu.be/Ur3MzK_C6WE Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông...

Đức Tin – Phần 9: Đức Tin Bền Bỉ – Một Lối Tư Duy...

Link bài đọc: https://youtu.be/34HiKk8KkiA Hê-bơ-rơ 11:8-16 – “Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình...

Ngày 24: Cầu Nguyện Cho Con Biết Sống Tha Thứ

Link bài đọc: https://youtu.be/P573TPOAPEo Không dễ để có thể tha thứ cho những người đã từng làm tổn thương chúng ta, đặc biệt những người...

Sự Khôn Ngoan Tỏ Ra Lòng Thương Xót Chứ Không Phải Sự Đoán Xét

Link bài đọc: https://youtu.be/arLC2d-gihU “Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu...

Hết Lòng Tìm Kiếm Chúa – 2 Sử-ký 31:20 – 32:8

Link bài đọc: https://youtu.be/ptPaXAy1Bds “Vua Ê-xê-chia... hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời của mình...”  (2 Sử-ký 31: 20–21)