Dù Chỉ Còn Một Mình Vẫn Không Thoả Hiệp – Đa-ni-ên chương 6

Họ ghét ông bởi ông trổi hơn họ, ông thông biết và khôn sáng. Ông giải được những điềm chiêm bao, cắt nghĩa được...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 84: Năng quyền trói buộc Ma Vương

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 12:22-2922 Bấy giờ có kẻ đem đến cho Đức Chúa Jêsus một người mắc quỉ ám, đui và câm;...

Bản Án Cho Kẻ Cứng Lòng – Đa-ni-ên chương 5

Ông không biết sợ. Ông nghĩ tại sao mình lại phải sợ chứ, vì tên của mình có nghĩa là được bảo vệ. Mình cũng...

Tình Yêu Của Chúa – Phần 8: Mối Quan Hệ Theo Chiều Dọc &...

Trong hành trình đức tin của mình, chúng ta có thể phát triển mối quan hệ theo chiều dọc cho đời sống...

Ép

Bạn cảm thấy mình đang bị ép quá sức, dường như không chịu nổi. Lồng ngực bạn đau nhói, bạn muốn buông...

Thi-thiên 139 — Chúa Biết

“Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi.” (Thi-thiên 139:1) Chúng ta là một bí ẩn...

Giúp Đỡ Người Khác Với Những Gì Chúa Đã Dạy Bạn

“Vậy nên Đa-ni-ên đến nhà A-ri-ốc, là người vua đã truyền cho diệt những bác sĩ của Ba-by-lôn; và nói cùng người...

Vì Sao Ngài Đến?

Khi Chúa Giê-xu đến thế gian nhiều người Do Thái đã không thể tin rằng Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời. Họ không...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 83: Thời & Kỳ

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 12:15-2115 Song Đức Chúa Jêsus biết điều ấy, thì bỏ đi khỏi chỗ đó; có nhiều người theo, và...

Những Mục Đích Đẹp Lòng Chúa Sẽ Giúp Chúng Ta Làm Những Điều Có...

“Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu...