Chúa Giê-xu Chữa Lành: Hy Vọng Từ Người Đàn Bà Đưa Tay Chạm Đến...

Sáng nay tôi mời bạn đọc câu chuyện về người đàn bà được chữa lành khi đưa tay chạm vào vạt áo...

Nhận Biết Chúa – Phần 6: Chúa Đời Đời

Từ ‘đời đời’ có nghĩa là trường tồn mãi mãi, không có khởi đầu và không có kết thúc. Do đó, khi...

Thi Thiên 9:1-3 – Khi Chúa Hiện Diện

Con sẽ hết lòng cảm tạ CHÚA; Con sẽ thuật lại các việc lạ lùng của Ngài.

Tin Cậy Chúa Mỗi Một Ngày

“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình...

Lời Cầu Nguyện Khi Bạn Cảm Thấy Yếu Đuối

“..Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 158: Hãy Ăn Năn Khi Còn Cơ Hội

Link bài đọc: https://youtu.be/Zs1ZpxDzPKw Kinh thánh: Ma-thi-ơ 21:33-41 33 Hãy nghe lời ví dụ khác. Có...

Chúa Xức Dầu Cho Bạn Khi Chọn Bạn Cho Công Tác Ngài

“Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.” – I Tê-sa-lô-ni-ca 5:24 (BTT) Chúa...

Vào Ngày Bạn Thấy Ngã Lòng: Niềm Hy Vọng Từ Câu Chuyện Ghi-đê-ôn

Có những ngày dường như thật hối hả, đầy áp lực và căng thẳng. Chúng ta biết chân lý của Chúa, chúng...

Lời Cầu Nguyện Cho Ngày Sinh Nhật

Sinh nhật là thời điểm tuyệt vời để mỗi chúng ta đánh dấu một mốc quan trọng trong hành trình cuộc đời...

Thi Thiên 4: Cầu nguyện kết thúc một ngày

“Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an; Vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn” (Thi-thiên 4:8).