Thánh Thi 5:11-12: Niềm Vui Trong Chúa

Thánh Thi 5:11-1211 Nhưng ai để lòng tin cậy Ngài sẽ được vui mừng; Họ sẽ hoan ca mãi mãi, Vì Ngài...

Tin Cậy Với Trọn Cả Tấm Lòng

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va. Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con,...

Tin Cậy Chúa Khi Gặp Thất Bại Và Khó Khăn

“Nhưng như anh em biết, dù đã chịu đau khổ và sỉ nhục tại Phi-líp, chúng tôi vẫn mạnh dạn trong Đức Chúa Trời...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 9: Trở Nên “Tay Đánh Lưới Cứu Người”

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 4:18-2218Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, thấy hai anh em kia, là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, với...

Cầu Nguyện Để Được Mạnh Sức

Đã bao giờ bạn thực sự cần một sức mạnh siêu nhiên để đương đầu với một tình huống bất ngờ ập tới, nhưng...

Vâng Phục Bậc Cầm Quyền Trong Sự Kính Sợ Đức Chúa Trời

Lời Chúa trong I Phi-e-rơ 2:13-17 có chép: "Vì cớ Chúa, hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập lên, hoặc vua, như...

Thư Của Cha Thiên Thượng Dành Cho Người Đang Tuyệt Vọng

"Một vài năm trước, tôi đã phải trải qua thời kì tuyệt vọng. Tôi không thể nhớ được nguyên nhân của sự khó khăn...

Thánh Thi 5:7-10: Dâng Những Bức Xúc Lên Chúa

Thánh Thi 5:7-107 Nhưng con, nhờ lòng thương xót dồi dào của Ngài con sẽ vào nhà Ngài; Con sẽ hướng về...

Lao Khổ Hay Phước Hạnh?

Gần đây tôi có đọc được một bài viết trên mạng Internet:“Hôm qua, tôi nhận được tin nhắn từ người bạn cùng lớp, báo...

LỊCH CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2019 – CẦU NGUYỆN CHO NHIỀU PHỤ NỮ NHẬN ĐƯỢC...

Lịch cầu nguyện này được dịch sang hơn 100 ngôn ngữ và được phát hành hàng tháng cho hơn 65.000...