Hãy Ở Dưới Bóng Cánh Của Đấng Toàn Năng

Tôi luôn nghĩ rằng Ê-sai 58 có nhiều lời hứa nhất trong Kinh thánh. Có 17 lời hứa diệu kỳ mà tất cả điều...

Hoà Thuận Yêu Thương Khởi Nguồn Của Mọi Điều Tốt Đẹp – Thi thiên...

Nếu sự xung đột trong mối quan hệ tàn phá, huỷ diệt cuộc sống kinh khiếp dường nào thì ngược lại sự hoà thuận...

Sống Đắc Thắng Trong Năng Quyền Thiên Thượng

Hàng trăm tên lính với gậy, gộc, đèn đuốc xông vào vườn tìm bắt Cứu Chúa. Các môn đồ ngái ngủ, ngơ ngác, luống...

Ép

Bạn cảm thấy mình đang bị ép quá sức, dường như không chịu nổi. Lồng ngực bạn đau nhói, bạn muốn buông xuôi, bỏ...

Địa Vị Mới Trong Huyết Chúa

“Vậy những ai ở trong Đấng Christ thì ấy là một tạo vật mới, những sự cũ đã qua đi và này mọi sự...

Vì Sao Ngài Đến

Khi Chúa Giê-xu đến thế gian nhiều người Do Thái đã không thể tin rằng Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời. Họ không...

Chúa Ban Sự Chỉ Dẫn Cho Chúng Ta Qua Người Khác

“Người công bình dẫn đường cho kẻ lân cận mình; Còn các nẻo kẻ dữ làm sai lạc chúng.” - Châm-ngôn 12:26 Đức Chúa Trời...

Đôi Khi Chúa Phán Qua Sự Yên Lặng

“Khi Ngài ban cho bình an, ai sẽ làm cho rối loạn? Khi Ngài ẩn mắt mình, ai có thể thấy Ngài? Ngài làm...

Thánh Linh Nhắc Lại Lẽ Thật – Lời Chúa Trong Lòng Chúng Ta

“Đức Thánh Linh . . . sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán...

Điều Gì Cản Trở Đức Tin Vững Mạnh

“Khắp thế gian sẽ biết rằng Y-sơ-ra-ên có một Đức Chúa Trời; và quân lính nầy sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu...
0FansLike
1,077SubscribersSubscribe