Ngày 19: Cầu Xin Chúa Giải Cứu Chồng Bạn Khỏi Những Ảnh Hưởng Của...

Link bài đọc: https://youtu.be/eg3f-YS7XU0 Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông...

Gia Đình Tan Vỡ

Link bài đọc: https://youtu.be/XJvvIGAjiJs "Vì sự ác ở nhà chúng nó, tại trong lòng chúng nó. Còn tôi kêu-cầu cùng Đức Chúa Trời, tôi sẽ...

Ngày 14: Cầu Nguyện Cho Con Biết Nói Lời Sự Sống

Link bài đọc: https://youtu.be/w28XNnFgFMs Chúng ta tự tạo ra thế giới của mình do chính lời mình nói ra. Lời nói có sức mạnh, và...

Làm Sao Để Quay Trở Lại Cùng Chúa?

Link bài đọc: https://youtu.be/oZbhKvgYSMo “Các con sẽ tìm Ta và gặp được, khi các con tìm kiếm Ta hết lòng.” – Giê-rê-mi 29:13 (BHĐ) Khi Chúa...

Cầu Nguyện Để Mặc Lấy Mọi Khí Giới Của Đức Chúa Trời

Link bài đọc: https://youtu.be/hCLAMhNCsqU Đôi khi chúng ta có thể quên nhưng có một sự thật không cần phải...

Ngài Sẽ San Bằng Các Nẻo Con Đi

Hãy phó thác công việc của con cho Đức Giê-hô-va, thì những lo toan của con sẽ được thành tựu. (Châm Ngôn 16:3, TTHĐ) Thật...

Ngày 18: Cầu Nguyện Cho Vai Trò Làm Cha Của Chồng Bạn

Link bài đọc: https://youtu.be/KtP90ej1IoE Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông...

Ngày 13: Cầu Nguyện Cho Con Nhận Ra Ân Tứ Chúa Ban

Link bài đọc: https://youtu.be/T5LHU6Fc4eo Đức Chúa Trời ban cho con bạn có những ân tức và tài năng nào? Đứa trẻ nào cũng có cả....

Đừng Thỏa Hiệp Với Thời Gian

Link bài đọc: https://youtu.be/UYBNM8xuf6s Bạn có đang nói với bản thân rằng: “Khi nào mọi thứ ổn thỏa thì tôi sẽ làm nó” hay không? “Người...

Tha Thứ Chưa Bao Giờ Là Dễ Cả

Link bài đọc: https://youtu.be/4zxRgn6ksuU Tôi giận lắm, tôi xin Chúa cất mạng sống tôi đi, với tôi lúc này thà chết còn hơn sống. Tôi không...