Lời Chứng

Quốc Tế

Leaderboard Ad
Leaderboard Ad
Leaderboard Ad

Tin Lành

Văn Phẩm

Tôi Là Chiên Của Đồng Cỏ Ngài

Không mạnh mẽ như gấu và sư tử, Chiên chậm chạp, yếu đuối, khờ khạo, hay bồn chồn, lo lắng, sợ hãi....

Giới thiệu Media

Sách Chia Sẻ Phúc Âm Cho Người Chưa Hiểu Bằng Hình...

Sau đó họ cùng đi ăn trưa, người tín hữu đã cố gắng chia sẻ Phúc Âm với người đồng nghiệp một cách dễ hiểu nhất mà anh có thể giải thích.