Lời Chứng

Ngày 27: Cầu Nguyện Cho Sự Vâng Phục Của Chồng

Link bài đọc: https://youtu.be/odUu4C6MC-A Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông...

Quốc Tế

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII)

Giê-ru-sa-lem Và Giao Ước Đời ĐờiÊ-xê-chi-ên 16:59-60,62 “...Vì Chúa Giê-hô-va phán rằng: 'Ngươi đã khinh thường lời thề mà phá hủy giao...
Leaderboard Ad
Leaderboard Ad
Leaderboard Ad

Tin Lành

Ngày 19: Cầu Nguyện Cho Con Luôn Có Cảm Xúc Tích...

Link bài đọc: https://youtu.be/eVWhRSZSmiM Chúng ta dễ dàng nhận ra trong những người xung quanh mình, ai có những tình cảm tiêu cực trong lòng...

Văn Phẩm

7 Thói Quen Kinh Điển cho Đời Sống Cầu Nguyện Thuộc...

Năm đầu tiên trong trường đại học, tôi được yêu cầu đọc quyển ‘Bảy thói quen của người làm việc hiệu quả’ của Stephen...

Chúa Là Ai?

Giới thiệu Media

Sách Chia Sẻ Phúc Âm Cho Người Chưa Hiểu Bằng Hình...

Sau đó họ cùng đi ăn trưa, người tín hữu đã cố gắng chia sẻ Phúc Âm với người đồng nghiệp một cách dễ hiểu nhất mà anh có thể giải thích.