Lời Chứng

Quốc Tế

Nicole Kidman Chia Sẻ Rằng Bạn Của Mình Đã “Chế Giễu”...

Diễn viên Nicole Kidman thừa nhận trong bài phỏng vấn với Vanity Fair rằng bạn của mình thường “chế giễu” niềm tin với...
Leaderboard Ad
Leaderboard Ad
Leaderboard Ad

Tin Lành

Văn Phẩm

Có Phải Chúa Không Nhìn Vào Những Việc Chúng Ta Làm...

Câu hỏi: Tôi yêu Chúa và cố gắng làm nhiều điều tốt trong cuộc đời. Tôi luôn cập nhật tin tức và cố gắng đáp ứng...

Giới thiệu Media

Sách Chia Sẻ Phúc Âm Cho Người Chưa Hiểu Bằng Hình...

Sau đó họ cùng đi ăn trưa, người tín hữu đã cố gắng chia sẻ Phúc Âm với người đồng nghiệp một cách dễ hiểu nhất mà anh có thể giải thích.