Lời Chứng

Cô Gái Đã Nhận Được Sự Chữa Lành U Nguyên Bào...

Cô đã bỏ cuộc không còn niềm tin chữa lành cho đến một đêm…Quay lại tháng 7 năm 2012, Evita bị chẩn đoán căn...

Quốc Tế

Leaderboard Ad
Leaderboard Ad
Leaderboard Ad

Tin Lành

Văn Phẩm

Ala có phải là Đức Chúa Trời của Kinh Thánh?

Rất lâu trước khi Muhammad được sinh ra, nhiều tín hữu Cơ Đốc giáo tại Ả-rập đã đề cập Đức Chúa Trời là...

Giới thiệu Media

Sách Chia Sẻ Phúc Âm Cho Người Chưa Hiểu Bằng Hình...

Sau đó họ cùng đi ăn trưa, người tín hữu đã cố gắng chia sẻ Phúc Âm với người đồng nghiệp một cách dễ hiểu nhất mà anh có thể giải thích.