Lời Chứng

Quốc Tế

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-23)

Từ ‘Y-sơ-ra-ên’ Trong Tân ƯớcĐiều này cũng đúng với từ ‘Y-sơ-ra-ên’ trong Tân Ước. Có khoảng 79 lần ‘Y-sơ-ra-ên’ được nhắc đến...
Leaderboard Ad
Leaderboard Ad
Leaderboard Ad

Tin Lành

Ngày 19: Cầu Nguyện Cho Con Luôn Có Cảm Xúc Tích...

Link bài đọc: https://youtu.be/eVWhRSZSmiM Chúng ta dễ dàng nhận ra trong những người xung quanh mình, ai có những tình cảm tiêu cực trong lòng...

Văn Phẩm

Tầm Nhìn Thế Giới Ngày Nay

Hãy đến nhìn xem các công việc của Đức Giê-hô-va,... Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời; Ta...

Tạ Ơn

Giới thiệu Media

Sách Chia Sẻ Phúc Âm Cho Người Chưa Hiểu Bằng Hình...

Sau đó họ cùng đi ăn trưa, người tín hữu đã cố gắng chia sẻ Phúc Âm với người đồng nghiệp một cách dễ hiểu nhất mà anh có thể giải thích.