Lời Chứng

Quốc Tế

Leaderboard Ad
Leaderboard Ad
Leaderboard Ad

Tin Lành

Văn Phẩm

Khi Bạn Không Thể Nghe Được Tiếng Chúa, Hãy Tiếp Tục...

Thế giới chúng ta đang sống chứa đầy những tội lỗi và đau khổ, thứ bóng tối gây đau đớn này đang lẻn vào...

Giới thiệu Media

Sách Chia Sẻ Phúc Âm Cho Người Chưa Hiểu Bằng Hình...

Sau đó họ cùng đi ăn trưa, người tín hữu đã cố gắng chia sẻ Phúc Âm với người đồng nghiệp một cách dễ hiểu nhất mà anh có thể giải thích.