Lời Chứng

Quốc Tế

Leaderboard Ad

Anh Chị Em Mới Người Campuchia Trong Đấng Christ Háo Hức...

Hơn 13.000 người đã đến đêm thứ hai, là đêm cuối cùng của Love Phnom Penh Festival (Lễ hội Yêu Phnôm Pênh)...
Leaderboard Ad
Leaderboard Ad

Tin Lành

Văn Phẩm

10 Lý Do Cơ Đốc Nhân Sử Dụng Để Không Đi...

Trong văn hoá ngày nay, có nhiều buổi lễ thờ phượng, nhiều địa điểm, và nhiều phong cách thờ phượng, thật bất ngờ làm...

Giới thiệu Media

Sách Chia Sẻ Phúc Âm Cho Người Chưa Hiểu Bằng Hình...

Sau đó họ cùng đi ăn trưa, người tín hữu đã cố gắng chia sẻ Phúc Âm với người đồng nghiệp một cách dễ hiểu nhất mà anh có thể giải thích.