Lời Chứng

Quốc Tế

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII)

Con vua Đa-vít (Tiếp theo)Rõ ràng là mọi người dân Y-sơ-ra-ên trong thời đó đều biết rằng Chúa Jesus thuộc dòng dõi...
Leaderboard Ad
Leaderboard Ad
Leaderboard Ad

Tin Lành

Ngày 19: Cầu Nguyện Cho Con Luôn Có Cảm Xúc Tích...

Link bài đọc: https://youtu.be/eVWhRSZSmiM Chúng ta dễ dàng nhận ra trong những người xung quanh mình, ai có những tình cảm tiêu cực trong lòng...

Văn Phẩm

Đừng Lạm Dụng Tự Do

Là đầy tớ của Đức Chúa Trời, anh em hãy sống như những người tự do, nhưng đừng dùng sự tự do...

Giới thiệu Media

Sách Chia Sẻ Phúc Âm Cho Người Chưa Hiểu Bằng Hình...

Sau đó họ cùng đi ăn trưa, người tín hữu đã cố gắng chia sẻ Phúc Âm với người đồng nghiệp một cách dễ hiểu nhất mà anh có thể giải thích.