Lời Chứng

Quốc Tế

Leaderboard Ad
Leaderboard Ad
Leaderboard Ad

Tin Lành

Văn Phẩm

Cầu Nguyện Như Đa-ni-ên Cho Đất Nước Mình

Đó là năm đầu tiên vua Đa-ri-út lên ngôi, và thời kỳ 70 năm lưu đày của dân Israel sắp mãn. Đa-ni-ên đã...

Giới thiệu Media

Sách Chia Sẻ Phúc Âm Cho Người Chưa Hiểu Bằng Hình...

Sau đó họ cùng đi ăn trưa, người tín hữu đã cố gắng chia sẻ Phúc Âm với người đồng nghiệp một cách dễ hiểu nhất mà anh có thể giải thích.