Lời Chứng

Quốc Tế

Leaderboard Ad
Leaderboard Ad
Leaderboard Ad

Tin Lành

Văn Phẩm

Tấm Vải Liệm Thành Turin Kể Gì về Sự Thương Khó...

Một bức ảnh nói lên ngàn lời. Hãy tưởng tượng, sau khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá, nếu ai...

Giới thiệu Media

Sách Chia Sẻ Phúc Âm Cho Người Chưa Hiểu Bằng Hình...

Sau đó họ cùng đi ăn trưa, người tín hữu đã cố gắng chia sẻ Phúc Âm với người đồng nghiệp một cách dễ hiểu nhất mà anh có thể giải thích.