Lời Chứng

Quốc Tế

Leaderboard Ad
Leaderboard Ad
Leaderboard Ad

Tin Lành

Ngày 19: Cầu Nguyện Cho Con Luôn Có Cảm Xúc Tích...

Link bài đọc: https://youtu.be/eVWhRSZSmiM Chúng ta dễ dàng nhận ra trong những người xung quanh mình, ai có những tình cảm tiêu cực trong lòng...

Văn Phẩm

Mầu Nhiệm Của Đạo Chúa

Mầu nhiệm của Đạo Chúa thật quá vĩ đại: “Chúa Cứu Thế đã hiện ra trong thân xác, được Chúa Thánh Linh...

Đấng Lớn Hơn

Ba Cái Cây

Ghép Cành

Giới thiệu Media

Sách Chia Sẻ Phúc Âm Cho Người Chưa Hiểu Bằng Hình...

Sau đó họ cùng đi ăn trưa, người tín hữu đã cố gắng chia sẻ Phúc Âm với người đồng nghiệp một cách dễ hiểu nhất mà anh có thể giải thích.