Lời Chứng

Quốc Tế

GIÊ-RU-SA-LEM VÀ NÚI ĐỀN

Phần IV Sự Lựa Chọn Núi Si-ôn Chúng ta biết điều gì về vị trí lịch sử của Đền...
Leaderboard Ad
Leaderboard Ad
Leaderboard Ad

Tin Lành

Văn Phẩm

Đi Tìm Ý Nghĩa Cho Cuộc Sống

Nhà tư vấn tâm lý Larry Crabb nói, “Phân loại ‘dòng ý thức,’ một tổ chức đơn giản hiện ra: con người...

Giới thiệu Media

Sách Chia Sẻ Phúc Âm Cho Người Chưa Hiểu Bằng Hình...

Sau đó họ cùng đi ăn trưa, người tín hữu đã cố gắng chia sẻ Phúc Âm với người đồng nghiệp một cách dễ hiểu nhất mà anh có thể giải thích.