Lời Chứng

Quốc Tế

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN V)

Phần V: NGUỒN GỐC THUỘC LINH CỦA GIÊ-RU-SA-LEMI. Mên-chi-xê-đécNhưng chúng ta hãy cùng quay trở về với nguồn gốc của Giê-ru-sa-lem. Vì...
Leaderboard Ad
Leaderboard Ad
Leaderboard Ad

Tin Lành

Văn Phẩm

Bức Thư Của Chúa Cứu Thế

Thật rõ ràng anh em là bức thư của Đấng Christ, được viết bởi chức vụ của chúng tôi, không phải viết...

Giới thiệu Media

Sách Chia Sẻ Phúc Âm Cho Người Chưa Hiểu Bằng Hình...

Sau đó họ cùng đi ăn trưa, người tín hữu đã cố gắng chia sẻ Phúc Âm với người đồng nghiệp một cách dễ hiểu nhất mà anh có thể giải thích.