Lời Chứng

Quốc Tế

Leaderboard Ad
Leaderboard Ad
Leaderboard Ad

Tin Lành

Văn Phẩm

Cơ Đốc Nhân Có Nên Đặt Mục Tiêu?

Nhiều năm trước tôi có một người bạn không lên những kế hoạch, mục tiêu hay mục đích gì cả. Lý do của anh...

Giới thiệu Media

Sách Chia Sẻ Phúc Âm Cho Người Chưa Hiểu Bằng Hình...

Sau đó họ cùng đi ăn trưa, người tín hữu đã cố gắng chia sẻ Phúc Âm với người đồng nghiệp một cách dễ hiểu nhất mà anh có thể giải thích.