Lời tiên tri về Biển Chết trong Ê-xê-chi-ên bắt đầu được ứng nghiệm

 Xảy ra trong ngày đó, nước sống sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem, phân nửa chảy về biển đông, phân nửa chảy về biển tây, trong...

NHỮNG ĐIỀU CẦN THẢO LUẬN TRƯỚC KHI CHUẨN BỊ KẾT HÔN

 Bạn sẽ làm thế nào để xử lý và sống với sự khác biệt giữa hai người?Bạn sẽ làm thế nào để giữ được...

TẬN HIẾN CHO HÔN NHÂN – Bài 3: BƯỚC ĐI TRONG SỰ HIỆP NHẤT

 Amốt 3:3 – “Nếu hai người không đồng ý với nhau thì há cùng đi chung đường được sao”Để có một mối quan hệ...

Tận Hiến Cho Hôn Nhân – Bài 1: Vợ Chồng Nên Một Trong Tâm...

Chúa là Thợ Kiến Trúc và là Đấng Xây Dựng Hôn Nhân và Gia Đình của chúng ta.Thi thiên 127:1 “Nếu Đức Giê-hô-va không...

BÍ ẨN ROSETO NƠI KHÔNG TÌM THẤY NGƯỜI TRẺ BỊ ĐAU TIM

Những người Roseto đã từng không hề biết chữ, nghèo tả tơi và không có hi vọng được cải thiện kinh tế.Năm 1896 một...

KHI MẸ THẤT BẠI

(Tặng Sam và tặng những người mẹ đang nghĩ mình không hoàn hảo)Ngày hôm nay con bước sang một tuổi mới. Ngắm nhìn gương...

NHÀ TRUYỀN GIẢNG WILL GRAHAM GIẢNG PHÚC ÂM TẠI MUKONO, UGANDA

 CHARLOTTE, N.C., Aug. 2, 2016 - Nhà truyền giáo Will Graham trở lại Phi Châu vào tháng sáu, giảng Phúc Âm của Chúa Jesus...

HIỆP MÔT CẦU NGUYỆN CHO QUỐC GIA

Năm 1940 là một trong những thời điểm đen tối nhất trong lịch sử của nước Anh.Hơn 300000 quân đội Anh bỗng thấy mình...

Chúa Giê-Su Là Chúa Của Ngày Sa Bát

KINH THÁNH TIN LÀNH MA-THI-Ơ 12:1-8 Câu gốc: VÌ Con người là Chúa ngày sa bát.Ma-thi-ơ 12:8PHẦN I XUẤT XỨ NGÀY SA BÁT – LUẬT...

Kinh Thánh Của Người Do Thái Là Một Quyển Sách Luật Pháp Khôn Ngoan

Người Do Thái phải tuân thủ luật lệ rằng họ phải đối xử tốt với người nghèo vì có rất nhiều lý do theo...