Home Chuyên Đề Chúa Giê-xu Thực Sự Nói Gì Về Sự Nghèo Đói

Chúa Giê-xu Thực Sự Nói Gì Về Sự Nghèo Đói

by Sưu Tầm
30 đọc

Qua Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời đã đến như một người nghèo hèn, đã sống như một người nghèo hèn, và đã chết như một người nghèo hèn. Ngài là tin tức tốt lành cho người nghèo đói. Và như vậy, Chúa Giê-xu đã quan tâm sâu sắc đến sự nghèo khổ.

Trở Nên Những Gì Chúng Ta Tin

Những gì chúng ta làm với niềm tin của chúng ta cũng quan trọng với Chúa Giê-xu như những gì chúng ta tin. Chúa Giê-xu mong muốn sự đầu phục hoàn toàn để yêu mến Ngài và người khác. Chúa Giê-xu yêu thích những hành động đầy dẫy đức tin, như lời Ngài nói với chàng trai trẻ giàu có cho thấy: “Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi, bán những gì mình có và phân phát cho người nghèo thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời; rồi hãy đến theo Ta.” (Ma-thi-ơ 19:21; xem 19:16-30). Chàng trai trẻ ấy buồn bã bỏ đi, sau đó Chúa Giê-xu phán với các môn đồ rằng:

“Thật, Ta bảo các con, người giàu vào thiên đàng quả là khó. Ta lại nói với các con, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 19:23-24).

Sau đó các môn đồ của Chúa Giê-xu hỏi, “Vậy thì ai có thể được cứu?” Đức Chúa Giê-xu nhìn họ và phán: “Loài người không thể làm được điều nầy, nhưng Đức Chúa Trời làm được mọi sự.” (Ma-thi-ơ 19:25-26). Chúa Giê-xu không nói là người giàu không thể vào vương quốc Đức Chúa Trời, hoặc được cứu – Ngài đang nói rằng điều đó chỉ có thể với Đức Chúa Trời. Và để Đức Chúa Trời bước vào một cuộc đời của cá nhân nào thì họ phải mở tấm lòng ra để Ngài bước vào.

Nhiều người trong chúng ta giống như chàng trai trẻ giàu có này. Một mặt miệng chúng ta nói rằng trung thành với Chúa Giê-xu, nhưng mặt khác chúng ta đang nói trung thành với cái bẫy của sự giàu có. Tôi biết, bởi vì chàng trai trẻ giàu có này hỏi những câu hỏi tương tự như tôi sẽ hỏi. Hãy nhìn vào những điều đã khiến Chúa Giê-xu nói lời tuyên bố về người giàu có:

“Lúc ấy, có một người đến hỏi Ngài: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều lành nào để được sự sống đời đời?” Đức Chúa Giê-xu đáp: “Sao ngươi hỏi Ta về điều lành? Chỉ có một Đấng trọn lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống, hãy tuân giữ các điều răn.” Người ấy hỏi: “Những điều răn nào?” Đức Chúa Giê-xu đáp: “Ngươi chớ giết người; chớ gian dâm; chớ trộm cắp; chớ làm chứng dối; hãy hiếu kính cha mẹ ngươi và hãy yêu thương người lân cận như chính bản thân mình.”  Người thanh niên ấy thưa: “Tôi đã vâng giữ tất cả những điều nầy, tôi còn thiếu điều gì không?”  Đức Chúa Giê-xu đáp: “Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi, bán những gì mình có và phân phát cho người nghèo thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời; rồi hãy đến theo Ta.” (Ma-thi-ơ 19:16-21).

Rõ ràng Chúa Giê-xu đã thất vọng và thậm chí có thể đã bực mình: “Sao ngươi hỏi Ta về điều lành?”. Người thanh niên này đang đặt câu hỏi sai. Anh ta không hỏi làm thế nào có thể đi theo Chúa Giê-xu, hoặc trở thành một môn đồ có nghĩa là gì – hoặc điều tốt lành nào mà anh có thể làm cho thế giới này đại diện cho một Đức Chúa Trời tốt lành. Anh ta hỏi, “Tôi phải làm điều lành nào để được sự sống đời đời?”. Nếu chúng ta thành thật với chính mình, đó có phải là câu hỏi mà nhiều người trong chúng ta đang hỏi Chúa ngày nay không? Chúa Giê-xu không thỏa lòng với câu hỏi đó.

Sự sống đời đời (sự cứu rỗi) là món quà lớn lao của Đức Chúa Trời, nhưng nó còn có nghĩa là một món quà mà nhắc nhở hành động. Nó có nghĩa là món quà cho chúng ta mục đích.

Khi tôi đứng trước thực tế của câu chuyện về chàng trai trẻ giàu có này, một lần nữa tôi đã hỏi câu hỏi mà cậu ta hỏi: “Những điều răn nào?”. Chúa Giê-xu nêu ra cho chàng trai trẻ này tất cả những điều liên quan đến Mười Điều Răn, và như vậy, về cơ bản ngụ ý, “Tất cả các Điều Răn”. Chàng trai trẻ này nói với Chúa Giê-xu anh ta đã vâng giữ tất cả những điều đó và sau đó hỏi, “Tôi còn thiếu điều gì không?”. Đây là câu hỏi cho thấy trọng tâm của vấn đề. Chúa Giê-xu nói với chàng trai trẻ này rằng anh ta thiếu sự hy sinh bản thân cho người khác – anh ta thiếu ban cho đến mức nó làm cho anh ta đau đớn. Anh ta thiếu đi khả năng từ bỏ sự giàu có của mình vì lợi ích của phúc âm. Sự giàu có là để chúc phước cho người khác – dễ hiểu và đơn giản (xem Sáng thế ký 12:1-3 là một ví dụ). Nó không phải là để nắm giữ, và nó sẽ – nếu không từ bỏ, khi Đức Chúa Trời nhắc nhỡ bạn – nó giữ bạn khỏi việc hoàn toàn kinh nghiệm về phước hạnh của Chúa.

Nhưng đừng sợ hãi, phiền muộn, hoặc lo lắng – thay vì như vậy, hãy cầu nguyện. Hãy nhớ rằng: “Loài người không thể làm được điều nầy, nhưng Đức Chúa Trời làm được mọi sự.” (Ma-thi-ơ 19:26).

Chúa Giê-xu Sẽ Nói Gì với Chúng Ta Ngày Nay

Đơn giản thôi, khi chúng ta áp dụng những gì Chúa Giê-xu nói ngày nay, giống như rút ra khỏi bất kỳ mối quan hệ, việc làm, sự kiện, hoặc điều đứng giữa bạn và việc đi theo Chúa Giê-xu – cho phép bạn có thể làm như vậy trong khi vẫn tôn kính các mạng lệnh Chúa Giê-xu nói với chàng trai trẻ giàu có này phải giữ: “Ngươi chớ giết người; chớ gian dâm; chớ trộm cắp; chớ làm chứng dối; hãy hiếu kính cha mẹ ngươi và hãy yêu thương người lân cận như chính bản thân mình.” (Ma-thi-ơ 19:18-19).

Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta dự phần với Ngài trong công việc của Ngài – tin vào điều đó với tất cả những gì chúng ta có. Cái giá trả có thể là khó để gánh vác hoặc hiểu được cùng một lúc, nhưng khi nó được đặt trong cái nhìn của tất cả những gì Đấng Christ đã làm cho chúng ta – chết vì tội lỗi của chúng ta – nó dường như chẳng là gì.

Giá Trị của Chúa Giê-xu và “Sự Sở Hữu” Các Vấn Đề của Sự Nghèo Khổ

Giá trị của vương quốc Chúa Giê-xu khác với của chúng ta. Cơ cấu tổ chức của Chúa Giê-xu dựa trên sự hy sinh chính mình và giá trị tình yêu thương của Ngài. Đối với Chúa Giê-xu, đức tin và hành động là một và giống nhau – bạn không thể có một cái này mà không có cái kia.

Tôi càng phản ánh về vấn đề của sự nghèo đói – và những gì Chúa Giê-xu đã nói về điều đó – thì tôi càng nhận ra rằng chúng ta sở hữu các vấn đề của người nghèo đói nhiều như họ. Những sự ì ạch của chúng ta tạo ra nhiều người trong số họ. Chúng ta – tất cả chúng ta – đều có lỗi cho tình trạng của thế giới này. Nhưng chúng ta cũng có thể dự phần với Chúa Giê-xu trong việc thay đổi tình trạng thế giới của chúng ta.

Nếu Chúa Giê-xu đã tin vào đức tin là hành động, thì tại sao chúng ta không tin? Tại sao chúng ta không hết mình để thực sự môn đồ hóa và yêu thương người khác, khi đó là điều mà Đấng Christ nói để chúng ta làm? Đức tin mà không cung cấp niềm hi vọng thực sự có gì là tốt không?

Chúa đã yêu cầu chúng ta chứng minh niềm tin của chúng ta bằng cách mang tin tức tốt lành đến với những người tuyệt vọng. Chúng ta được kêu gọi để trao mọi điều cho Ngài – Ngài đang kêu gọi bạn trao điều gì cho Ngài? Đây là quan điểm của Chúa Giê-xu. Ngài nhìn thấy những gì thế giới có thể trông giống như thế nào và kêu gọi chúng ta dự phần với Đức Chúa Trời trong tiến trình làm cho khải tượng thành hiện thực. Đó là thay đổi giá trị của thế gian này thành giá trị của tình yêu thương.

Tác giả John D. Barry là CEO và Người Sáng Lập Jesus’ Economy, để tạo ra việc làm và xây hội thánh trong các nước đang phát triển. Bởi vì niềm tin của John là kinh doanh cũng có thể thay đổi nhiều cuộc đời, Jesus’ Economy cũng cung cấp một chợ mua bán trực tuyến. Ông hiện tại đang lãnh đạo đưa Jesus’ Economy đến với Renew Bihar, Ấn Độ – một trong những nơi nghèo khó nhất trên thế giới là nơi ít được nghe về danh của Chúa Giê-xu.

Dịch: Nau Puih

Nguồn: Biblestudytools.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like