Các Nhà Khảo Cổ Người Israel Vừa Khám Phá Ra Tàn Tích Của Công...

JERUSALEM, Israel – Các nhà khảo cổ Israel đã công bố một bộ sưu tập đầu cột trụ quý hiếm từ thời...

Voi Sinh Ra Không Có Ngà Là Một Hiện Tượng Biến Hoá Để Thích...

Nạn săn bắn ở Châu phi để lấy ngà voi dẫn tới một hiện tượng lạ: nhiều voi con sinh ra không có ngà....

Các Nhà Khảo Cổ Israel Đã Tìm Thấy Tàn Tích Quan Trọng Từ Thời...

JERUSALEM, Israel – Chỉ cách vài dặm từ thành cổ Giê-ru-sa-lem, các nhà khảo cổ học đã khai quật được một trung...

Khảo Cổ Học Khám Phá Bằng Chứng Của Vườn Nho Na-Bốt Trong Kinh Thánh

Một nhà khảo cổ học ở Israel đã chia sẻ một khám phá mới thú vị, xác nhận tính xác thực của Kinh thánh...

Thảo Luận Khoa Học – Phần 2 và hết: Càng nghiên cứu càng không...

Anh Tran Khanh hỏi: “Đấng Tạo Hóa có khả năng chứng minh luật bất toàn của Gödel không?”. Câu hỏi này làm tôi ngạc...

Thảo Luận Khoa Học – Phần 1: Sự Bất Lực của Các Nhà Khoa...

Albert Einstein từng nói: “Thảo luận và tranh luận là những phần thiết yếu của khoa học; tài năng lớn nhất là khả năng...

Các Nhà Khảo Cổ Người Israel Đã Khám Phá Ra Khu Định Cư Sầm...

JERUSALEM, Israel – Các nhà khảo cổ người Israel nói rằng họ đã phát hiện ra một khu định cư của những...

Mảng Tối Của Các Giải Nobel – Phần 3 và Hết: Nhận Xét Về...

Ấy thế mà Giải Nobel Hoá học 2018 vẫn cố tuyên truyền cho Thuyết tiến hoá khi nói rằng các công trình được trao...

Mảng Tối Của Các Giải Nobel – Phần 2: Sai lầm của các nhà...

“Ông Thánh Khoa học” (The Saint Scientific) Trong cuốn “Pythagoras’ Trousers” (Chiếc quần của Pythagoras) của Margaret Wertheim, do Fourth Estate Ltd xuất bản tại...

Mảng Tối Của Các Giải Nobel – Phần 1: Những thành tựu đã bị...

Giải Nobel có uy tín vô cùng lớn đến nỗi nhiều người coi đó là thước đo của chân lý. Tuy nhiên, nếu bạn...