Blaise Pascal (1623-1662) – Phần 3 và hết: Nhờ cậy Chúa để khám phá...

Liệu Hilbert và một loạt các nhà toán học khác trong thế kỷ 20 có đọc Pascal không ? Khó có thể tin...

Trả Lời Các Câu Hỏi Trong Sách Sáng Thế Ký – Phần 14: Có...

Câu hỏi kỳ này là: răng khôn có chứng minh sự tiến hóa là có thật không? Vâng, Jack Cuozzo là một nha sĩ...

Blaise Pascal (1623-1662) – Phần 2: Đóng góp cho triết học toán học

Đóng góp của Pascal cho triết học toán học chủ yếu nằm trong tác phẩm “Về tinh thần hình học và Nghệ...

Những Lời Tiên Tri Về Ba-By-Lôn Và Đế Quốc Ba-By-Lôn Đã Được Ứng Nghiệm

Những lời tiên tri dưới đây là được chọn lọc từ Kinh Thánh liên quan đến Đế Quốc Ba-by-lôn, là đế quốc đã dấy...

Blaise Pascal (1623-1662) – Phần 1: Quan điểm triết học duy tâm

Mọi người đều biết Blaise Pascal là một thần đồng toán học và một nhà khoa học vĩ đại, nhưng ít người...

Bằng Chứng Từ ADN Cho Thấy Những Người Mắt Xanh Đến Israel Cách Đây...

Nghiên cứu về xương từ nghĩa địa Ga-li-lê khổng lồ giúp lấp đầy khoảng trống thời gian 3.000 năm hiểu biết về những người...

Miền Đất Hứa Xa Vời – Quan điểm của các nhà khoa học hàng...

13/ Paul Davies, nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng người Anh Trong cuốn “The Fifth Miracle: The...

Trả Lời Các Câu Hỏi Trong Sách Sáng Thế Ký – Phần 13: Thực...

Kinh Thánh nói không có sự chết trước khi A-đam phạm tội. Con người đã mang sự chết vào trong thế gian và những...

Miền Đất Hứa Xa Vời – Quan điểm của các nhà khoa học hàng...

10/ Nicholas Wade, tác giả nổi tiếng của nhiều sách phổ biến khoa học Trong bài báo trên...

Miền Đất Hứa Xa Vời – Quan điểm của các nhà khoa học hàng...

7/ Werner Arber, nhà sinh học phân tử đoạt Giải Nobel 1978 Trong cuốn “Cosmos, Bios, Theos” (Cũ...