TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN II)

“Khi các con thấy thành Giê-ru-sa-lem bị quân lính bao vây thì biết rằng sự tàn phá thành ấy sắp đến. Lúc...

LỊCH CẦU NGUYỆN CHO ISRAEL THÁNG 3/2021

Thứ Hai 1/3 Cuối năm ngoái một nhà lãnh đạo quan trọng của chương trình năng lượng hạt nhân...

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN I)

“Khi các con thấy thành Giê-ru-sa-lem bị quân lính bao vây thì biết rằng sự tàn phá thành ấy sắp đến. Lúc...

GIÊ-RU-SA-LEM VÀ NÚI ĐỀN

Phần VI (Phần cuối) Sự Phá Huỷ Và Tái Thiết Vua Đa-vít đã chuẩn bị - Sa-lô-môn đã xây...

HOÀ BÌNH Ở TRUNG ĐÔNG

Phần III (Phần cuối) •Kinh Thánh đã từng nói trước về vũ khí sinh học, hoá học và chết...

LỊCH CẦU NGUYỆN THÁNG 2 – NĂM 2021

“Vì nếu ngươi làm thinh trong lúc nầy đây, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác,...

GIÊ-RU-SA-LEM VÀ NÚI ĐỀN

Phần V Vị Trí Của Đền Thờ Sự Lựa chọn của vua Đa-vít. Đa-vít đã xác...

GIÊ-RU-SA-LEM VÀ NÚI ĐỀN

Phần IV Sự Lựa Chọn Núi Si-ôn Chúng ta biết điều gì về vị trí lịch sử của Đền...

Tiền Xu Có Nguồn Gốc Từ Thời Ê-xơ-ra Được Khai Quật Ở Jerusalem

Năm đồng tiền xu có nguồn gốc từ thời Ê-xơ-ra đã được phát hiện tại Jerusalem, và theo một chuyên gia cho biết thì...

Hòa Bình Ở Trung Đông

Phần I Giao Ước Với Áp-ra-ham Khi một người nhìn vào xung đột đau lòng ở Trung Đông, họ...