TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-30)

Các ngày lễ ở Giê-ru-sa-lem(Phần tiếp)“...Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Con hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Đây là những ngày lễ...

BÍ MẬT VỀ HƯƠNG THƠM TRONG ĐỀN THỜ

Viên ngọc 2.000 năm tuổi được phát hiện trong cuộc khai quật gần Bức tường phía Tây, được cho là nắm giữ...

LỊCH CẦU NGUYỆN CHO ISRAEL THÁNG 4-2022

Shalom, Trong những năm gần đây, động lực thúc đẩy sau sự trở lại của những người Do Thái...

HOÀ BÌNH Ở TRUNG ĐÔNG (PHẦN II)

Phần II Tương Lai Sẽ Ra Sao?Bối cảnh từ trong Kinh Thánh thế nào?Kinh thánh đã nói gì về xung đột giữa...

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-29)

Lời Chứng Của Giăng(Phần tiếp)“...Hôm ấy là ngày Chuẩn Bị, nên những người Do Thái e ngại những xác chết vẫn còn...

HOÀ BÌNH Ở TRUNG ĐÔNG (Phần I)

Giao Ước Với Áp-ra-hamKhi một người nhìn vào xung đột đau lòng ở Trung Đông, họ chẳng thể nào không tự hỏi...

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-28)

Ai đã giết Chúa Jesus ở Giê-ru-sa-lem?Giáo hội cho rằng người Do Thái đã giết Chúa Jesus, nhưng sự thật lịch sử...

LỊCH CẦU NGUYỆN CHO ISRAEL THÁNG 3 – 2022

“Ngài phán với tuyết rằng, ‘Hãy sa xuống đất,’ và cũng phán vậy cho trận mưa mây và mưa lớn.’”

JERUSALEM, TRỌNG TÂM CỦA NƯỚC TRỜI

Vào những ngày cuối cùng, ngọn núi của Đền thờ CHÚA sẽ được coi là ngọn núi cao nhất;nó sẽ được...

SỰ TRỞ LẠI CỦA CHÚA GIÊ-XU VÀ VƯƠNG QUỐC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Thay mặt cho dân Y-sơ-ra-ên, Đấng Mê-si-a Chúa Giê-su đang kêu gọi các quốc gia và đưa họ đến với Đức Chúa...