TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XI)

Phần XI Giê-ru-sa-lem - Vẫn Chưa?Đây là điều đáng chú ý. Mặc dù dân Y-sơ-ra-ên đã chinh phục vùng Đất Hứa và...

Những Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Được Ứng Nghiệm Bởi Israel – Phần...

Dưới đây là những lời tiên tri được chọn lọc từ Kinh Thánh liên quan đến sự lưu đày, duy trì và tái lập...

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN X)

PHẦN X Bước Đi Bởi Đức Tin Tất cả bắt đầu từ lời CHÚA đã hứa với Áp-ra-ham –...

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN IX)

PHẦN IX: Giê-ru-sa-lem và Vùng Đất Hứa“...Nhưng khi anh em qua sông Giô-đanh và ở trong đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời...

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN VIII)

Phần VIII Sa-lem - Mô-ri-a - Giê-ru-sa-lem Trên Đất Và Giê-ru-sa-lem Trên TrờiNguồn gốc của Giê-ru-sa-lem trên đất?Đức Chúa Jesus Christ đã...

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN VII)

Phần VII: Thầy Tế Lễ (Tiếp theo)Trong Hê-bơ-rơ 5:1-10, Hê-bơ-rơ 6:13-20, Hê-bơ-rơ 7 và Hê-bơ-rơ 8:1-7, chúng ta đọc biết về cách...

HÃY CẦU HÒA BÌNH CHO JERUSALEM

Trong ba ngày qua, còi báo động đỏ đã vang lên không ngừng trên khắp đất nước. Từ tiếng còi báo động...

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN VII)

Phần VII: Thầy Tế Lễ Trong Sáng Thế Ký 14:18-20 chúng ta đọc thấy: “…Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem, cũng là...

LỊCH CẦU NGUYỆN CHO ISRAEL THÁNG 5/2021

Thứ Bảy 1/5 Một câu Kinh Thánh trong Thi-thiên khi bạn cầu nguyện cho Israel ngày hôm nay:“Ôi! chớ...

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN VI)

Phần VI: Công Tác Phụng Sự Đức Chúa Trời Có Một Và ThậtTừ những trích dẫn trên, chúng ta có thể thấy...