GIÊ-RU-SA-LEM VÀ NÚI ĐỀN

Phần III : Đất Hứa và Giê-ru-sa-lem Sau khi vào Miền Đất Hứa, và chinh phục các đồn lũy...

GIÊ-RU-SA-LEM VÀ NÚI ĐỀN

Phần II : Miền Đất Hứa Chúng ta hãy cùng suy xét xem người Y-sơ-ra-ên đã phát hiện ra...

GIÊ-RU-SA-LEM VÀ NÚI ĐỀN

Phần I: Tên gọi của Giê-ru-sa-lem “… Vậy các ngươi sẽ đi qua sông Giô-đanh, ở trong xứ mà...

Lịch Cầu Nguyện Cho Israel Tháng 12 – 2020

Shalom, “Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những...

Y-sơ-ra-ên Đã Thuộc Về Chúa Giê-xu, Đấng Chăn Chiên Của Họ

Trong Kinh Thánh Cựu Ước, sách Ê-xê-chi-ên 34, nhà tiên tri đã nói về những người chăn chiên giả của Y-sơ-ra-ên trong...

Bài giảng : Nước Cha Được Đến (Phần cuối)

"Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn-uống, nhưng tại sự công-bình, bình-an, vui-vẻ bởi Đức Thánh-Linh vậy." VIE1925

Bài Giảng : Nước Cha Được Đến (Phần 2/3)

"Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn-uống, nhưng tại sự công-bình, bình-an, vui-vẻ bởi Đức Thánh-Linh vậy." VIE1925

Bài Giảng : Nước Cha Được Đến (Phần 1/3)

"Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn-uống, nhưng tại sự công-bình, bình-an, vui-vẻ bởi Đức Thánh-Linh vậy." VIE1925

Lịch Cầu Nguyện Cho Israel Tháng 11 – 2020

“Vì Thánh Linh Chúa chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương...

Ai Đang Làm Rúng Động?

Đại dịch Virus Corona, là sự rung chuyển đáng kể nhất mà thế giới đã gặp phải trong vài thập kỷ qua,...