Sách Khải Huyền – “Hãy Viết” Lần Thứ Hai

“Vậy, hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến,” – Khải-huyền...

Sách Khải Huyền – “Hãy Viết” Lần Thứ Nhất (Phần cuối)

Trong sách Sáng-thế-ký chúng ta thấy những ghi chép về các sự kiện được viết xuống, là những điều mà chính tác...

Sách Khải Huyền – “Hãy Viết” Lần Thứ Nhất (Phần 1)

“Điều ngươi thấy, hãy chép vào một quyển sách mà gởi cho bảy Hội Thánh tại Ê-phê-sô, Si-miệc-nơ, Bẹt-găm, Thi-a-ti-rơ, Sạt-đe, Phi-la-đen-phi...

Lịch Cầu Nguyện Cho Israel – Tháng 5

“Hỡi các ngươi là kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va, chớ có nghỉ ngơi chút nào. Đừng để Ngài an nghỉ cho đến...

Sách Khải Huyền – “Hãy Viết” (Tổng Quan)

Ở loạt 7 bài trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu sự tỏ bày về ý nghĩa của Bảy Phước Lành...

Sự Lây Lan Của COVID-19 Bắt Đầu Cho Thấy Mô Hình Chu Kỳ Phun...

Phân tích dữ liệu cụ thể của mỗi quốc gia một cách riêng biệt cho thấy rằng có ánh sáng ở cuối...

Lễ Vượt Qua

Trong những ngày này, người Do Thái đang kỉ niệm Lễ Vượt Qua. Còn chúng tôi, những Cơ Đốc Nhân, thì ăn...

Sách Khải Huyền – Phước Lành Thứ Bảy

“Nầy, Ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với Ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ...

Sách Khải Huyền – Phước Lành Thứ Sáu

“Kìa, Ta đến mau chóng. Phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách nầy!” – Khải-huyền 22:7

Lịch Cầu Nguyện Cho Israel Tháng 4 – 2020

Shalom, Cách đây vài năm, một bài hát trình bày bởi nhóm Shira Choir đã trở nên nổi tiếng trên...