7 Dấu Hiệu Của Một Đầy Tớ Tin Kính

“Các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị...

Giô-sép, Người Nằm Mộng

Giô-sép, người nằm mộng ở đây không phải là Giô-sép trong câu chuyện nổi tiếng với những người anh của mình trong sách Sáng...

Dòng Thời Gian Lịch Sử Kinh Thánh – Phần 2 và hết: Dòng thời...

19. Năm 333 TC (khoảng 2300 năm trước) Hi-lạp bắt đầu cai trị trên vùng đất Y-sơ-ra-ên Hi-lạp, dưới sự lãnh đạo của Alexander Đại...

Dòng Thời Gian Lịch Sử Kinh Thánh – Phần 1: Dòng thời gian trong...

Dưới đây là danh sách một số sự kiện lịch sử quan trọng để nghiên cứu Kinh Thánh và các lời tiên tri ở...

Những Người Bỏ Lỡ Chúa Giáng Sinh

Mỗi mùa Giáng Sinh, chúng ta lại được nghe câu chuyện quen thuộc về Ma-ri, Giô-sép, những kẻ chăn chiên và các nhà thông...

Ý Nghĩa Thực Sự của Lễ Giáng Sinh Là Gì?

Lễ Giáng Sinh thực sự là một trong những thời điểm tuyệt vời nhất của năm. Đối với nhiều người, đó là các bữa...

BÀN LUẬN VỀ SÁCH KHẢI HUYỀN – Phần 7: Bảy Ấn,...

Tín hữu: Xin mục sư giải thích sơ qua về dấu ấn, tiếng kèn và chén thịnh nộ.

Tại Sao Chúng Ta Phải Nghiên Cứu Sách Hê-Bơ-Rơ?

Cách để chúng ta hiểu Kinh Thánh? Kinh Thánh là một cuốn sách phức tạp. Kinh Thánh là một cuốn sách bao gồm 66 sách nhỏ,...

Mặc môn – Phần 2 và hết: Lẽ thật từ Kinh Thánh

Một vài lời kết luận là cần thiết để đáp lại những tuyên bố của Chủ nghĩa Mặc môn và các tiên tri của...

Mặc Môn – Phần 1: 8 Điều Bạn Cần Biết về Các Tiên Tri...

Bởi: Eric Davis , một tiên tri mới của hội thánh Mặc môn 16 triệu thành viên đã được công bố. Hiện nay ông Russel...