Gia-cơ, Người Nô Lệ của Chúa

https://youtu.be/Hr6UauL1kfk Gia-cơ, đầy tớ của Ðức Chúa Trời và của Ðức Chúa Jesus Christ … (Gia-cơ 1:1a) Truyền thống cho rằng tác giả của thư Gia-cơ là...

Tại Sao Tôi Dâng Một Phần Mười Chỉ 10%, nhưng Tiền Tip lại là...

Bạn Có Nhìn Thấy Chúa Giê-xu không? Suy nghĩ về cuộc đời của những người dân Y-sơ-ra-ên đầu tiên, là những người mà Đức Chúa...

Tại Sao Tôi Dâng Một Phần Mười Chỉ 10%, nhưng Tiền Tip lại là...

Một giai điệu du dương trong không gian giống như hương thơm của những thứ thuộc về người Ý treo lên trong không trung....

10 Câu Kinh Thánh Được Đọc Nhiều Nhất Năm 2018

Trong hơn hai tỷ lượt xem trên trang Bible Gateway trong năm 2018, đây là 10 câu Kinh Thánh được mọi người từ khắp...

Cầu Nguyện Chữa Lành – Phần 2 và hết: Cách chúng ta thực hành...

D. Sử dụng uy quyền trong sự chữa lành 1. Nhận lấy lời Chúa hứa “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta,...

Dòng Thời Gian Lịch Sử Kinh Thánh – Phần 2 và hết: Dòng thời...

19. Năm 333 TC (khoảng 2300 năm trước) Hi-lạp bắt đầu cai trị trên vùng đất Y-sơ-ra-ên Hi-lạp, dưới sự lãnh đạo của Alexander Đại...

Cầu Nguyện Chữa Lành – Phần 1: Chúa nói gì về sự chữa lành?

A. Lời Chúa nói gì về sự chữa lành? 1. Danh Giê-hô-va Ra-pha là Đấng Chữa Lành “Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm-chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi,...

Tại Sao Chúng Ta Phải Nghiên Cứu Sách Rô-Ma?

Tại sao phải nghiên cứu sách Rô-ma? Một lần tôi đọc được một câu chuyện thông qua việc giảng dạy sách Rô-ma đã dẫn đến...

Dòng Thời Gian Lịch Sử Kinh Thánh – Phần 1: Dòng thời gian trong...

Dưới đây là danh sách một số sự kiện lịch sử quan trọng để nghiên cứu Kinh Thánh và các lời tiên tri ở...

3 Cách Đáng Kinh Ngạc Tôi Có Thể Làm Được Mọi Sự Nhờ Đấng...

Tôi thừa nhận rằng tôi là một trong hàng triệu Cơ đốc nhân thường xuyên đọc thuộc lòng Phi-líp 4:13. Làm sao bạn có...