Định Cư Thiên Đàng, Không Định Cư Sao Hỏa

Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ? Khi Ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, Ta sẽ...

Qua Trũng Bóng Chết!

Chúa chết giữa ban ngày rực rỡ mà “khắp đất đều tối tăm mù mịt” như giữa đêm khuya. Có người cho...

Điềm Báo Thời Đại Cuối Cùng

Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện (1 Phi-e-rơ 4:7) 

Khoe Gì

Đức Giê-hô-va phán như vầy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình. 24 Nhưng kẻ...

Biết Chưa Hết

Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt...

Không Sợ Không Kinh Khiếp

Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. (Lu-ca 12:32)

Ước Vọng Lên Cao

Chúng ta là người đang sống mà còn ở lại sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây...

Hãy Tạ Ơn Chúa!

Hiện nay dịch bệnh đang kéo dài và chưa có dấu hiệu chấm dứt, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh,...

Vương Quốc Chúa

Vương quốc Chúa là vương quốc đời đời,Quyền cai trị của Chúa tồn tại từ thế hệ nầy qua thế hệ kia. (Thi-thiên...

Thử Rèn Cuộc Đời

Nhưng Chúa biết con đường tôi đi; Khi Ngài đã thử rèn tôi, tôi sẽ ra như vàng. (Gióp 23:10) Em...