Đừng Mê Tin Giả

Đêm đã khuya, ngày gần đến; vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng...

Lắng Nghe Xuân Về

Xuân sang sương phớt cành treMai rơi mấy cánh lắng nghe xuân vềEm còn nghe tiếng xuân quê?Mái chèo khua nhịp...

Trông Mùa Xuân Chúa Tái Lâm

Ta đi, và ta sẽ trở lại cùng các ngươi. (Giăng 14:28) Ta đang sống ở mùa đông,Trông chờ mai...

Đi Tìm Ý Nghĩa Cho Cuộc Sống

Nhà tư vấn tâm lý Larry Crabb nói, “Phân loại ‘dòng ý thức,’ một tổ chức đơn giản hiện ra: con người...

Phân Biệt Thật Giả

Hãy thận trọng về những người tiên tri giả. Họ đến với các con trông hiền hoà như chiên nhưng thật ra...

Chúa Không Bỏ Quên

Chẳng phải năm con chim sẻ được bán với giá hai đồng tiền sao? Dù vậy, Đức Chúa Trời không bỏ quên...

Dòng Thời Gian Lịch Sử Kinh Thánh – Phần 2 và hết: Dòng thời...

19. Năm 333 TC (khoảng 2300 năm trước) Hi-lạp bắt đầu cai trị trên vùng đất Y-sơ-ra-ên Hi-lạp, dưới sự lãnh đạo của Alexander Đại...

Quá Khứ và Tương Lai

Các con đừng lo âu về tương lai. Ngày mai sẽ lo việc ngày mai. Nỗi khó nhọc từng ngày cũng đã...

Dòng Thời Gian Lịch Sử Kinh Thánh – Phần 1: Dòng thời gian trong...

Dưới đây là danh sách một số sự kiện lịch sử quan trọng để nghiên cứu Kinh Thánh và các lời tiên tri ở...

Khoa Học Vật Lý Lượng Tử Giúp Chúng Ta Hiểu Thánh Kinh

Tôi có một người bạn xác thịt. Vợ của anh tin Chúa, nhưng tin theo kiểu của chị, nghĩa là không tin...