Khải Tượng Những Dòng Sông

Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. (Giăng 7:38...

THEO DẤU CHÂN NGÀI 

Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài;...

THAY THẾ

Nhìn lên cây Thập Tự Thấy tội lỗi loài người Thay thế bởi CON TRỜI Là GIÊ-XU - Cứu Chúa.   Tội tình luôn vây bủa Ràng buộc cả thế...

Phục Sinh Đắc Thắng Tuyệt Vời

Đấng đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại, cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Jêsus, và làm cho chúng...

Dụ Ngôn Về Sự Nghi Ngờ

Đây là câu chuyện về một người đàn ông tên là Giô-sép, người đã không may bị kẹt ở trong một cơn lũ khủng...

Thẩm Quyền Chúa Ban

Nầy, Ta đã ban cho các con thẩm quyền để giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền lực của kẻ thù dưới chân....

Thiên Sứ Ở Trong Con Hẻm

Diane, một sinh viên trẻ tuổi học trường Đại Học Thần Học, đã về nhà vào mùa hè vừa rồi. Tối nọ, cô đi...

Chúa Là Nhà Lập Pháp, Hành Pháp Và Tư Pháp

Thật, Đức Giê-hô-va là Đấng Phán xét của chúng ta, Đức Giê-hô-va là Đấng Lập Pháp của chúng ta, Đức Giê-hô-va là Vua của...

TẠ ƠN

Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng, là Đấng Hiện Có, Trước Đã Có, chúng tôi cảm tạ Ngài, vì Ngài đã cầm...

CÔNG DÂN THIÊN QUỐC

Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức...
0FansLike
1,093SubscribersSubscribe