Lo Bò Trắng Răng

Lo bò trắng răng là một thành ngữ mô tả những người hay lo gần lo xa những chuyện không đáng lo. Có một...

Đào Tạo Môn Đồ – Chương 1: Bạn có phải là môn đồ của...

Đào Tạo Môn ĐồTác giả: Greg Laurie Chương 1: Bạn có phải là môn đồ của Chúa?

Bài thơ: Trước khi…

Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt...

Định Nghĩa Những Suy Nghĩ Trong Bạn

Bạn đã từng nghe câu nói của Mark twain “Thế giới không nợ bạn điều gì, nó xuất hiện trước cả bạn” chưa? Cuộc...

Bài thơ: Cuộc đua

Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn sao hoàn tất cuộc đua và chức vụ tôi đã nhận lãnh...

Bài thơ: Thật và Giả

Ngài là Thần của sự thật mà thế gian không thể nhận lấy, vì thế gian không thấy Ngài và không biết...

Hên Xui

Một cụ già có con ngựa quý. Nhà vua thèm muốn con ngựa ấy nên cho sứ giả đến gạ mua nó bằng mọi...

Bài thơ: Bài Ca Trong Chúa

Sống trong Chúa như buồm căn gióVượt sóng to có Chúa mở đườngBên nhau chan chứa tình thươngNhờ cha Thiên Thựơng...

Những Trở Ngại Trong Truyền Giáo: “Cũng được”

Nhiều Cơ đốc nhân tranh chiến với sự mầu nhiệm trong lời kêu gọi. Nghĩ về một “sự kêu gọi” có vẻ là...

Bài thơ: Hãy cứ ở trong Chúa

Hãy cứ ở trong Ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. (Giăng 15:4) Phao-lô nói với viên đội...