Truyện Thiếu Nhi: Tính Ích Kỷ

“Phước cho những người hòa giải, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!”(Giăng 3:16-17)

Bài Thơ: Điều Thấy Được và Điều Không Thấy Được

Chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều...

5 Dấu Hiệu Cho Thấy Bạn Đang Ở Trong Trận Chiến Thuộc Linh và...

4. Cảm giác ngập tràn bởi sự tuyệt vọng, tối tăm, và sợ hãi

5 Dấu Hiệu Cho Thấy Bạn Đang Ở Trong Trận Chiến Thuộc Linh và...

Chúng ta đang ở trong một trận chiến trong thế gian này. Chúng ta có thể không nhìn thấy nó, chúng ta có...

Truyện Thiếu Nhi: Phước Cho Những Người Hòa Giải

“Phước cho những người hòa giải, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!”(Ma-thi-ơ 5:9)

Bài Thơ: Trụ Mây và Trụ Lửa

"Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây, để dẫn đường đi; ban đêm trong một trụ...

10 Sai Lầm Phổ Biến Mọi Người Hay Mắc Phải Khi Đọc Sách Khải...

6. Hiểu Nghĩa Đen như Nghĩa Biểu TượngBạn đã đúng, tiến trình này đi theo cả hai cách. Một...

Cây Hương Nam Của Chúa

Mỗi chúng ta đều là một “cây hương nam của Chúa” – loại cây mà chính tay Chúa trồng và chăm sóc, và chỉ...

10 Sai Lầm Phổ Biến Mọi Người Hay Mắc Phải Khi Đọc Sách Khải...

Sách Khải Huyền là quyển sách đọc thú vị nhất hoặc là quyển sách chán nhất trong Kinh Thánh. Thú vị khi bạn nhìn...

Truyện Thiếu Nhi: Phước Cho Người Nào Chịu Bắt Bớ

“Nhưng người, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa...