Bài thơ: SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN CHÚA BAN

"Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào." (1 Cô-rinh-tô...

Bài thơ: HAI TẦM NHÌN

Chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời,...

Những Người Lính Canh Của Đức Chúa Trời – Phần 10 và hết: Cách...

Với một số người, thậm chí việc cầu nguyện trong một giờ đồng hồ và chỉ một lần mỗi tuần cũng có thể...

Bài thơ: Tâm Sự Của Phi-e-rơ

(Cảm tác từ Kinh Thánh, Ma-thi-ơ 26:36, 69-75)Vườn Ghết-sê-ma-nê một chiều lạnh giáBước sải...

Bài Thơ: TỪ KHÓC LÓC ĐẾN VUI MỪNG

Bấy giờ, Đa-vít và các thuộc hạ ông đều òa lên khóc; họ khóc đến nỗi không còn sức để khóc nữa....

Bài Học Từ Gia-Cơ, Con Anh-Phê

Gia-cơ con của Anh-phê là ai? Gia-cơ con của Anh-phê là một trong mười hai sứ đồ của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 10:2-3)...

Bài thơ: NÓI VỚI CON

"Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần." (Ma-thi-ơ 24:12)

Những Người Lính Canh Của Đức Chúa Trời – Phần 9: Những lời cầu...

Khi Chúa Jesus dạy dỗ các môn đồ Ngài “nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu” (Giăng 14:13-14). Ngài đã...

Tại Sao Chị Tôi Bỏ Chúa Khi Vào Đại Học?

Câu hỏi: Chị tôi đã trở nên một con người khác kể từ khi chị vào đại học, chị coi thường những...

Tôi Không Được Chữa Lành – Đó Có Phải Là Ý Chúa?

II Cô-rinh-tô 12:7 “Để giữ tôi khỏi kiêu ngạo về những mặc khải diệu kỳ nầy, một cái dằm đã đâm vào xác...