Sự Màu Nhiệm Của Lễ Vượt Qua

Đứng thứ hai so với sự cứu chuộc tại đồ Gô-gô-tha, tôi nghĩ rằng sự màu nhiệm của Lễ Vượt Qua là điều...

Đời Sống Cơ Đốc Nhân Trên Thế Giới: Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta...

Một người bạn của tôi, vừa từ Ấn Độ trở về, đang cho tôi xem vài hình ảnh về một khu chợ ở...

Bài thơ: Vầng đá vững an

Một mình Ngài là vầng đá và sự cứu rỗi của con;Cũng là nơi ẩn náu của con; con sẽ không hề...

Corona Có Thể Giải Phóng Lòng Can Đảm?

Trong những ngày vừa qua, nỗi sợ hãi mang tên vi-rút corona đã không ngừng gia tăng khi số ca nhiễm và các quốc gia...

Thế Nào Là Sự Khác Biệt Giữa Hoàn Hảo Và Xuất Sắc?

Có một chủ đề chính xuyên suốt Kinh Thánh luôn thách thức các tín hữu bước đi trong sự xuất sắc trong vai trò...

Bài thơ: Chúa cho ta mượn cuộc đời

Kẻ ác mượn, mà không trả lại; Còn người công bình làm ơn, và ban cho. (Thi-thiên 37:21)

Đức Chúa Trời Đã Rèn Luyện Đa-vít Trở Nên Một Vị Vua Đặc Biệt...

Nếu có một cuộc tranh luận xem ai là vị vua nổi bật nhất của Israel, chắc chắn Đa-vít là cái tên được...

Thông Cáo Báo Chí Bài Hát Thi Thiên – Giới Thiệu Ca Sĩ Mira...

Bài hát "Thi Thiên 91" được viết bởi Ca Nhạc Sĩ Isaac Thái (dựa trên phân đoạn Kinh Thánh Thi Thiên 91)...

Bài thơ: Niềm ao ước

Ôi! Ước gì lời thỉnh cầu tôi được thỏa nguyện, Đức Chúa Trời ban cho tôi điều tôi ao ước! (Gióp 6:8)

Điều Bí Ẩn Trong Sự Lựa Chọn Giu-Đa

Chúng ta có thể chọn bạn bè, nhưng chúng ta không thể chọn gia đình mình. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời có thể!...