Bạn Có Gặp Vấn Đề Khi Cầu Nguyện Cùng Chúa Không?

Cầu nguyện là một việc hết sức bình thường với những người tin nhận Đức Chúa Trời. Nhưng tôi được biết ngày nay,...

Qua Đi và Còn Lại Đời Đời

 Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn...

7 Thói Quen Kinh Điển cho Đời Sống Cầu Nguyện Thuộc Linh Hiệu Quả

Năm đầu tiên trong trường đại học, tôi được yêu cầu đọc quyển ‘Bảy thói quen của người làm việc hiệu quả’ của Stephen...

Chúa Là Ai?

Ngài hỏi các môn đệ: "Còn chính các con thì cho rằng Ta là ai?"  Si-môn Phê-rơ thưa: "Thầy là Chúa Cứu Thế,...

Giô-sép, Người Nằm Mộng

Giô-sép, người nằm mộng ở đây không phải là Giô-sép trong câu chuyện nổi tiếng với những người anh của mình trong sách Sáng...

Dù Cho Thế Sự Đảo Điên

 Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.” (Giăng 16:33)

Chúa Đã Ở Đó Trước Tôi

Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi; (Giê-rê-mi 1:4)Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước...

Chờ Mưa

Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: họ bền lòng chờ đợi...

Than Thở Hay Vui Mừng

Mãi đến ngày nay, vạn vật đều rên rỉ quằn quại vì đau đớn quá đỗi. Chẳng riêng gì vạn vật, chính chúng...

Định Cư Thiên Đàng, Không Định Cư Sao Hỏa

Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ? Khi Ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, Ta sẽ...