Trở Nên Giống Chúa Giê-xu Christ

Chúa Giê-xu Christ đã chỉ dẫn môn đồ của Ngài ngay từ khi bắt đầu chức vụ trên đất của Ngài, “Các ngươi hãy...

Tiếc Quá!

Bấy giờ Chúa nổi giận với Sa-lô-môn, vì lòng vua đã xây bỏ Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng...

Đừng Sợ

Tôi lạc quan khi suy nghĩ về công việc của Chúa. Tôi nhận ra, tất nhiên, rằng chúng ta đang bị bao vây trong...

Quên & Nhớ

Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con...

Vết Sẹo Phục Sinh

"Hãy đặt ngón tay con vào đây và xem hai bàn tay Ta. Hãy lấy tay đặt vào hông Ta! Đừng nghi...

‘Chúa Giê-xu Có Thật’: Lịch Sử Và Khoa Học Chứng Thực Rằng Đấng Christ...

Thời gian này các Cơ-đốc nhân trên toàn thế giới đang kỷ niệm Tuần Thánh – thời điểm tập trung vào các...

Tại Sao Phải Đi Đến Hội Thánh?

Nếu bạn đang sống trong thuộc linh, bạn sẽ yêu thích điều này! Nếu bạn đã chết về phần thuộc linh, bạn sẽ không muốn...

Chúa Khóc

Đức Chúa Jêsus khóc. (Giăng 11:35 ) Ai từng khóc, cho cuộc đời đen bạc,Cho tháng ngày khốn khổ ở tầm...

Vương Quốc Nào

Vương quốc ta chẳng thuộc về thế gian nầy. (Giăng 18:36) Nếu Chúa sống, giữa muôn ngàn biến...

Bẫy Sập Sa-tan

Vì Đức Giê-hô-va là nơi nương cậy của con, Ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi mắc bẫy. (Châm-ngôn 3:26)Ngài sẽ giải cứu con...