Home Chuyên Đề Tôi Phải Làm Gì Khi Thấy Mình Không Đủ Khả Năng Lãnh Đạo Ở Hội Thánh?

Tôi Phải Làm Gì Khi Thấy Mình Không Đủ Khả Năng Lãnh Đạo Ở Hội Thánh?

by Billy Graham
30 đọc

Câu hỏi:  Tôi vừa được đề nghị tham gia nhóm quản trị hội thánh, nhưng tôi không chắc mình có nên đồng ý hay không nữa. Tôi đã tích cực hoạt động trong hội thánh, nhưng đây là một trách nhiệm lớn và tôi không chắc mình có đủ năng lực hay không. Tôi có nên nói họ cử người khác không?

Trả lời:

Rõ ràng những người khác trong hội thánh của bạn tin rằng bạn có đủ năng lực đối với trách nhiệm này, nếu không họ đã không chọn bạn. Trừ khi Chúa nói rõ với bạn bằng cách khác, vì vậy, bạn cứ vui vẻ chấp nhận và xem đó là cơ hội để phục vụ Đấng Christ theo cách này.

Trên thực tế, tôi rất vui vì bạn cảm thấy không đủ năng lực vì điều này sẽ khiến bạn phụ thuộc nhiều hơn vào Chúa! Nói cách khác, nếu bạn nghĩ rằng bạn đã có tất cả các câu trả lời và luôn biết chính xác những gì nên làm, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cần phải tìm kiếm sự khôn ngoan của Chúa. Nhưng bạn và các thành viên nhóm quản trị có liên quan đến công việc của Chúa, và bạn cần sự hướng dẫn của Ngài. Kinh Thánh nói rằng : “Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình (Gia-cơ 3:17).

Bạn cần tiếp cận với trách nhiệm này như thế nào? Đầu tiên, bạn tiếp cận nó một cách khiêm tốn. Lắng nghe những người có nhiều kinh nghiệm hơn; xem đó là trách nhiệm mà Chúa đã ban cho bạn; tránh bất kỳ biểu hiện kiêu ngạo nào. Thứ hai, bạnhãy tiếp cận nó qua cầu nguyện và khuyến khích những người khác làm như vậy. Bạn sẽ đưa ra quyết định không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của nhà thờ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe thuộc linh của mỗi người trong hội chúng của bạn. Cuối cùng, bạn hãy tiếp cận nó qua Kinh Thánh. Nghiên cứu những gì Chúa nói trong Lời của Ngài về sự lãnh đạo thuộc linh và tìm cách thể hiện bằng hành động.

Không phải ai cũng được Chúa kêu gọi làm những gì bạn sẽ làm. Nhưng mọi tín hữu đều được kêu gọi sống vì Đấng Christ và phục vụ Ngài bằng mọi cách mà họ có thể làm với sự vùa giúp của Chúa.

Dịch: NTKA

Nguồn: Billygraham.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like