DÒNG SÔNG LINH CHÚA

Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy (Giăng 7:38)...

THIÊN NHIÊN BÀI HỌC CHO NGƯỜI 

Chúa quản trị trên muôn vật; quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa; tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban...

Tình Chúa

Tình yêu của Chúa cho ta, Cao siêu mầu nhiệm, bao la tuyệt trần. Không ai có thể định phân, Không gì tả hết tình thương vời...

THIẾT BỊ THÔNG MINH

 Chẳng có sự khôn ngoan nào, sự thông minh nào, hay là mưu kế nào, Mà chống địch Đức Giê-hô-va được. (Châm-ngôn 21:30)Sống trong...

HÃY TRẢ LẠI

Vua Si-ru cũng trả lại những vật dụng của đền thờ Đức Giê-hô-va mà Nê-bu-cát-nết-sa đã đem đi khỏi Giê-ru-sa-lem (Êxơra 1:7)Dân sự Chúa,...

Lời Của Chúa Giấy Nào Ghi Bút Nào Tả….

Lời của Chúa là bầu trời trong xanhLời của Chúa là dòng sông chảy mãiTận bao la, tận mênh mông, tận cùng! Lời của ChúaLà...

ĐỪNG LO ĂN GÌ, UỐNG GÌ, MẶC GÌ

Đừng lo lắng mà tự hỏi: ‘Chúng ta sẽ ăn gì?’ ‘Uống gì?’ ‘Mặc gì?’ Vì Cha các con ở trên trời đã biết...

TẦM NHÌN VƯƠNG QUỐC CHÚA

Đức Chúa Jêsus đáp: “Vương quốc của Ta không thuộc về thế gian nầy. (Giăng 18:36)Một con kiến có tầm nhìn của kiến, Một đại...

CHÚA CHO TA MƯỢN THÂN NẦY

Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải...

ĐỪNG SỢ

Ngài phán rằng: Ấy là ta đây, đừng sợ chi! (Giăng 6:20)Chữ “sợ” đã có từ xưa, Ở trong trái cấm đong đưa trên cành. Tổ...