Browsing: Văn Nghệ

Tôi Viết
0

Ngài phán rằng: Ấy là ta đây, đừng sợ chi! (Giăng 6:20) Chữ “sợ” đã…

Văn Nghệ
0

NỢ Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, (Rô-ma 13:8)…

Văn Nghệ
0

Anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. (1 Phi-e-rơ 2:3) Bạn biết Chúa,…

1 2 3 62