NHỮNG SỰ THẬT KỲ DIỆU CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

Bạn nghĩ rằng trái đất này rộng lớn, mặt trời siêu lớn, và hệ ngân hà của chúng ta vô cùng lớn? Hãy cùng...

Có Thượng Đế Hay Không?

HoiThanh.Com - Gần đây nhà Vật lý nổi tiếng của Anh Quốc Stephen Hawking trong quyển  “The Grand Design” (Kế hoạch Vĩ  Đại) mới xuất bản năm 2010 viết rằng vũ trụ không cần Đấng Sáng tạo, vì vật chất tự nhiên theo quy luật của thiên nhiên gom góp lại mà tạo thành, vì sáng tạo có nghĩa là tạo một vật từ chỗ không có gì. Lời tuyên bố của Hawking khiến nhiều người hoang mang.

Thuyết Tiến Hóa Và Niềm Tin Cơ Đốc

HoiThanh.Com - thuyết tiến hóa của Charles R. Darwin dầu vẫn còn được một số người nghiên cứu học hỏi, nhưng nó không còn là mối bận tâm của Cơ Đốc nhân nữa. Ngày nay ai cũng biết tiến hóa thuyết chỉ là một lý thuyết chứ không phải là khoa học. Vì vậy Cơ Đốc nhân dầu có nghiên cứu hay bị buộc học, thì nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì và tất nhiên nó cũng không thể đạp đổ được chân lý Thánh kinh và niềm tin Cơ Đốc nhân.

Alexandre Yersin – Những Người Tin Lành Đầu Tiên Đến VN – P3

HoiThanh.Com - Alexandre Yersin là một khoa học gia nổi tiếng thế giới. Ông đã sống và làm việc tại Việt Nam hơn 50 năm và đã chọn Việt Nam làm quê hương. Năm 2013 là năm kỷ niệm sinh nhật nhật thứ 150 của Alexandre Yersin. Ngày 1/3/2013 là ngày tưởng niệm 70 năm Alexandre Yersin qua đời. Nhân dịp này Thư Viện Tin Lành xin giới thiệu với bạn đọc một ít về tiểu sử của Alexandre Yersin.  Bài viết đưới đây được trích từ sách Những Người Tin Lành Đầu Tiên Đến Việt Nam (2011). 

Alexandre Yersin – Những Người Tin Lành Đầu Tiên Đến VN – P2

HoiThanh.Com - Alexandre Yersin là một khoa học gia nổi tiếng thế giới. Ông đã sống và làm việc tại Việt Nam hơn 50 năm và đã chọn Việt Nam làm quê hương. Năm 2013 là năm kỷ niệm sinh nhật nhật thứ 150 của Alexandre Yersin. Ngày 1/3/2013 là ngày tưởng niệm 70 năm Alexandre Yersin qua đời. Nhân dịp này Thư Viện Tin Lành xin giới thiệu với bạn đọc một ít về tiểu sử của Alexandre Yersin.  Bài viết đưới đây được trích từ sách Những Người Tin Lành Đầu Tiên Đến Việt Nam (2011). 

 

Alexandre Yersin – Những Người Tin Lành Đầu Tiên Đến VN – P1

HoiThanh.Com - Alexandre Yersin là một khoa học gia nổi tiếng thế giới. Ông đã sống và làm việc tại Việt Nam hơn 50 năm và đã chọn Việt Nam làm quê hương. Năm 2013 là năm kỷ niệm sinh nhật nhật thứ 150 của Alexandre Yersin. Ngày 1/3/2013 là ngày tưởng niệm 70 năm Alexandre Yersin qua đời. Nhân dịp này Thư Viện Tin Lành xin giới thiệu với bạn đọc một ít về tiểu sử của Alexandre Yersin.  Bài viết đưới đây được trích từ sách Những Người Tin Lành Đầu Tiên Đến Việt Nam (2011). 

Để Con Cái Của Chúng Ta Giữ Vững Đức Tin

Hai nghiên cứu do Barna Group và USA Today tiến hành cho thấy 75% giới trẻ đã không còn đi hội thánh sau khi học xong trung học. Dù có mong số liệu này không chính xác hoặc không đúng ở Việt nam, thì một hiện tượng không khó nhận ra là thế hệ Cơ đốc nhân thứ hai nhiều khi không còn giữ được “lửa đức tin” như thế hệ thứ nhất. Vì sao vậy và khắc phục bằng cách nào?

Sự Cầu Nguyện Của Bạn Là Sự Đầu Tư Đời Đời

Hoithanh.com - Cầu nguyện không chỉ là tương giao với Đức Chúa Trời và nhận sự giúp đỡ từ Ngài, mà còn là sự đầu tư đời đời! Các ghi nhận của thiên đàng được các thiên sứ lưu giữ cách đầy đủ. Chúa chúng ta không hề bất công mà bỏ quên công việc và tình yêu mà bạn tỏ cho Ngài qua việc giúp đỡ người khác đâu (Hê 6:10). Ngài cũng không hề quên lòng khao khát thánh, sự cầu thay và những giọt nước mắt của bạn.

Sự Chữa Lành Ngày Nay

hillingHoiThanh.Com - Một số người được ban cho các ân tứ chữa bệnh (I Côrinhtô 12:9)

Vấn Đề Là Gì?

vandeHoithanh.com - Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, ấy là trọn phận sự của con người.
Truyền Đạo 12:13