Browsing: Giáo Lý Tin Lành

Giáo Lý Tin Lành
0

kinhthanh1Hoithanh.com – Trải qua hằng ngàn năm, hằng tỉ người trên thế giới trải qua nhiều thời đại đã được biến đổi khi tiếp xúc vớ ánh sáng lời Chúa là Kinh Thánh. Bài 2 của loạt bài Phước Âm Chiếu Chỉ sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về Kinh Thánh.

Giáo Lý Tin Lành
0

ducchuatroi1Hoithanh.com – Xin mời quý độc giả cùng theo dõi loạt bài học Phước Âm Chiếu Chỉ. Đây là những lẽ đạo cơ bản dành cho những tân tín hữu trước khi chịu Thánh lễ Báp-tem hay còn gọi là Giáo lý Bap-tem.
Bài 1 của loạt bài Phước Âm Chiếu Chỉ, chúng ta sẽ cùng học về Đức Chúa Trời, Đấng chúng ta tin và tôn thờ.
Giáo Lý Tin Lành
0

bi quyet nen thanhiii1

Hoithanh.com – Tiếp tục với bài học về Sự nên Thánh, hôm nay chúng ta sẽ bàn tới việc Đựoc giải phóng khỏi ách nô lệ của tội lỗi cũng như Kinh nghiệm của dân Y-sơ-ra-ên dựa trên phân đoạn Kinh Thánh trong Rôma 6:15-23
Giáo Lý Tin Lành
0

su nen thanh1Hoithanh.com – Sự nên thánh rất quan trọng, vì là nếp sống hàng ngày của chúng ta. Mỗi chúng ta phải sống cuộc đời Thánh khiết, vì Đức Chúa Trời đòi hỏi như vậy.

IPhierơ 1:15-16: “Nhưng như Đấng gọi anh em là Thánh, thì anh em cũng phải Thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên Thánh, vì Ta là Thánh”. Đức Chúa Trời là Thánh, kêu gọi chúng ta đến với Ngài để ai nấy có cách ăn ở Thánh khiết như Ngài.

Giáo Lý Tin Lành
0

su tai sinh1

Hoithanh.com – Tái sanh là một giáo lý rất quan trọng, do chính Chúa Giêxu đề cập với Nicôđem. Là con cái của Chúa, chúng ta phải hiểu sự Tái sanh, phải kinh nghiệm sự Tái sanh, cũng giải thích được sự Tái sanh cho người khác.
1 2 3 5