Những Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Đã Được Ứng Nghiệm Hoặc Được Phán...

Đại Mạng Lệnh, và sự ứng nghiệmLời tiên tri trong Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 28:16-20Lời tiên tri được viết: Trong thế kỷ đầu...

10 Điều Bạn Nên Biết Về Giao Ước Trong Kinh Thánh

Bài viết này được chuyển thể từ cuốn sách "Giao ước và ý định của Đức Chúa Trời cho thế giới " của Thomas...

Tại Sao Chúng Ta Phải Nghiên Cứu Sách Ma-Thi-Ơ

Tạo nên một sự góp phần duy nhấtTại sao chúng ta lại có bốn sách phúc âm khác nhau trong Kinh Thánh? Tại sao...

ĐỪNG XÉT ĐOÁN

"Đừng đoán xét ai trước kỳ Chúa đến. Ngài sẽ làm sáng tỏ những bí mật đen tối và phô bày những mưu mô...

Sự Cứu Rỗi Qua Thập Tự Giá – Phần 7 và hết: Niềm Kiêu...

“Tôi chẳng khoe về điều gì ngoài thập tự giá của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-su Christ.” GA-LA-TI 6:14Sự kiêu hãnh có gì...

Những Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Đã Được Ứng Nghiệm Hoặc Được Phán...

Chúa Giê-xu là nhân vật duy nhất là chủ đề của các lời tiên tri trong Kinh Thánh và chính Ngài cũng phán nhiều...

Sự Cứu Rỗi Qua Thập Tự Giá – Phần 6: Sự Khiêm Nhường ...

“Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết - Thậm chí chết trên cây thập tự!”PHI-LÍP 2:8Địa...

Sự Cứu Rỗi Qua Thập Tự Giá – Phần 5: Sự Đắc Thắng Của...

“Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng, và bêu chúng ra giữa thiên...

3 Cách Để Áp Dụng Lời Chúa Vào Đời Sống Bạn

"Cả Kinh-thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn. có ích cho sự dạy-dỗ, bẻ-trách, sửa-trị, dạy người trong sự công-bình, hầu cho người...

Sự Cứu Rỗi Qua Thập Tự Giá – Phần 4: Quyền Năng Của...

“Vì sứ điệp của thập tự giá đối với những người hư mất là điên rồ; nhưng với chúng ta, những người được cứu...