Browsing: Giáo Lý Tin Lành

Giáo Lý Tin Lành
0

kinhthanh1Hoithanh.com – Trải qua hằng ngàn năm, hằng tỉ người trên thế giới trải qua nhiều thời đại đã được biến đổi khi tiếp xúc vớ ánh sáng lời Chúa là Kinh Thánh. Bài 2 của loạt bài Phước Âm Chiếu Chỉ sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về Kinh Thánh.

1 2 3 5