Những Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Được Ứng Nghiệm Bởi Israel – Phần...

Dưới đây là những lời tiên tri được chọn lọc từ Kinh Thánh liên quan đến sự lưu đày, duy trì và tái lập...

Những Lời Tiên Tri Kinh Thánh Đã Được ứng Nghiệm Bởi Sự Chịu Khổ...

6. Thi Thiên 22 báo trước cuộc khổ hình của Chúa Giê-xu Địa chỉ lời tiên tri trong Kinh Thánh: Thi Thiên 22:1,7,8,16,17,18 Lời tiên tri được...

Những Lời Tiên Tri Kinh Thánh Đã Được ứng Nghiệm Trong Cuộc Đời Của...

6. Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài là Đấng Mê-si-a Lời tiên tri của Kinh Thánh: Giăng 4:19-26 Lời tiên tri được viết: Trong thế kỷ thứ...

Những Lời Tiên Tri Kinh Thánh Đã Được ứng Nghiệm Trong Cuộc Đời Của...

Chúa Giê-xu đặc biệt ở chỗ, cuộc đời của Ngài đã được các tiên tri trong Kinh Thánh tiên báo trước khi chào đời....

Những Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Đã Được ứng Nghiệm Bởi Sự Giáng...

Dưới đây là các lời tiên tri trong Kinh Thánh đã được ứng nghiệm bởi sự ra đời của Đấng Mê-si-a Giê-xu Christ khoảng...

Hãy Tìm Kiếm Ân Tứ Chúa Ban Và Dùng Nó Để Làm Vinh Hiển...

Câu hỏi: Có lần, tôi đã được nghe một bài thuyết giảng về cách chúng ta nên dùng những ân tứ mà Chúa ban...

Lễ Vượt Qua

Trong những ngày này, người Do Thái đang kỉ niệm Lễ Vượt Qua. Còn chúng tôi, những Cơ Đốc Nhân, thì ăn...

Những Lời Tiên Tri Kinh Thánh Đã Được Ứng Nghiệm Bởi Sự Chịu Khổ...

Dưới đây là một số lời tiên tri trong Kinh Thánh ghi lại những chi tiết về cuộc khổ nạn và chịu đóng đinh...

Sách Khải Huyền – Phước Lành Thứ Tư

“Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép: Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con! Người...

Điều Gì Sẽ Xảy Ra Cho Những Người Chưa Từng Được Nghe Phúc Âm?

Một nhà biên kịch nổi tiếng đã xuất hiện trong một buổi trò chuyện trên truyền hình vài năm trước đây, thảo luận về...