Thử Thách

Cuộc sống không luôn như chúng ta hằng mong đợi, không luôn lúc nào cũng tràn ngập những cảm xúc vui mừng. Những bữa...

Hãy Đến Tin Nhận Ngài Khi Bạn Còn Có Thể.

Kinh Thánh chép rằng có những thứ chắc chắn không bao giờ thay đổi. Quy luật tự nhiên, những sự thật bất biến của...

Chuẩn Bị Cho Chiến Trận

 

Hoithanh.com - Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành (2 Ti-mô-thê 3:16-17).

 

Người Trung Hoa Và Dấu Tích Thờ Phượng Đức Chúa Trời

Ở các nền văn hóa giống như Hê-bơ-rơ và Trung Hoa, cha mẹ đặt tên cho con chủ yếu dựa vào ý nghĩa của...

10 Ích Lợi Của Lời Chúa Giúp Chúng Ta Sống Phước Hạnh Vui Mừng...

“Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia...

Hội Thánh Pù Lườn chung sức làm nhà vệ sinh giúp đỡ những gia...

 Ông trưởng thôn Nông văn Chệ và công an viên Sam văn Tua đã quyết định đặt niềm tin nơi Chúa sau khi cảm...

Môi-Se Lãnh Đạo Cuộc Giải Thoát Vĩ Đại

Hoithanh.com - Hãy đề nghị một người bạn Do Thái kể cho bạn nghe về sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử 4,000 năm của dân tộc họ. Họ sẽ chỉ cho bạn tới Cuộc Giải thoát Vĩ đại, một cuộc phiêu lưu mang tính thiên anh hùng ca được ký thuật trong sách Xuất Ai Cập Ký.

Bí Quyết Để Được Sự Khôn Ngoan

HoiThanh.Com - Chính nhờ sự khôn ngoan Chúa ban mà con người đã đạt được rất nhiều thành tựu đem lại lợi ích cho cuộc sống. Thế nhưng, làm thế nào để có dự khôn ngoan thật từ Chúa? Mời bạn bước vào trang giải bày lời Kinh Thánh qua ánh sáng lời Đức Chúa Trời sau đây

Bạn Có Đang Thực Sự Thỏa Lòng?

HoiThanh.Com - Một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng ngày nọ có một con ruồi, một con lừa, và một con rùa già gặp gỡ nhau và chia sẻ cho nhau về kinh nghiệm sống của mình.

Tin Lành Về Nước Trời

HoiThanh.Com - Chỉ có Cứu Chúa Giê-xu là con đường duy nhất để đến được với Đức Chúa Trời. Thay đổi tấm lòng mình, tin nhận và bước đi cùng Ngài vì Nước Trời đang đến ngày càng gần.