Cành Nho Liền Gốc

HoiThanh.Com - Mỗi nước hay mỗi một quốc gia hình như đều có một loại cây tượng trưng hay tiêu biểu cho nước của mình. Đối với người Việt chúng ta, cây tre là cây thông thường nhất. Cây tre chẳng những được sử dụng tối đa từ thân đến lá, từ cụm măng non đến gốc tre già, nhưng tre cũng là hình ảnh của quê hương với lũy tre xanh. 

Bình An

HoiThanh.Com - Mỗi ngôn ngữ có một cách khác nhau để diễn đạt tư tưởng. Trong lời chào hỏi thông thường, người Trung Hoa hỏi đã dùng cơm hay chưa? Người Pháp, nếu chúng ta dịch nghĩa đen thì câu hỏi thăm là, "Đi đứng như thế nào?" Người Việt chúng ta hỏi có mạnh khỏe hay không. Người Do-thái và một số quốc gia ở Trung Đông thì lời chào là bình an hay chúc bình an.

Tính Giận Dữ

HoiThanh.Com - Trong Bài Giảng Trên Núi của Chúa Giê-xu, sau khi nói về đặc tính và ảnh hưởng của người tin Chúa trên trần gian, Chúa Giê-xu nói đến sự công chính hay tiêu chuẩn đạo đức của người tin Chúa. Chúa Giê-xu đưa ra một khuôn mẫu mới và rồi áp dụng vào sáu trường hợp của đời sống con người hôm nay.

Cung Hoàng Đạo Và Niềm Tin Cơ Đốc

Cụm từ "cung Hoàng đạo" không quá xa lạ đối với nhiều người quan tâm đến lĩnh vực này.Ngày nay, không ít Cơ Đốc...

10 Ích Lợi Của Lời Chúa Giúp Chúng Ta Sống Phước Hạnh Vui Mừng...

“Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia...

Đức Chúa Trời Muốn Chúng Ta Yêu Thương

Hoithanh.com - Đức Chúa Trời ban cho chúng ta điều răn mới Giăng 15:34-35 đính kèm một mạng lịnh: Các ngươi phải yêu nhau.

Kinh Thánh – Tác Phẩm Văn Hoá Vô Giá Của Nhân Loại

Một số hiểu lầm về Kinh ThánhCho tới nay dường như vẫn có nhiều người nghĩ rằng Kinh Thánh là sách nói về giáo...

Đức Chúa Cha – Đức Chúa Con – Đức Thánh Linh

Hiện có nhiều Cơ đốc nhân tranh cãi về Đức Chúa Cha - Đức Chúa Con, ai lớn hơn - ai nhỏ hơn. Xin...

Bạn Có Bận Lắm Không?

HoiThanh.Com - Sa-tan mở một hội nghị thế giới. Nó khai mạc bằng cách ngỏ lời với đám ác thần đang vây quanh xúm xít đông đảo.

Tôi Không Bao Giờ Chúc Ai

HoiThanh.Com - Tôi chỉ nhân danh Chúa chúc phước mà thôi...