Home Bài Viết Sách Khải Huyền – Phước Lành Thứ Ba

Sách Khải Huyền – Phước Lành Thứ Ba

by Hong An
30 đọc

“Kìa, Ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo xống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình.”Khải-huyền 16:15

Ngay chính giữa sự khốn khổ của thế giới và thời điểm chuẩn bị cho trận chiến lớn nhất trên đất này: “Trận Chiến Ha-ma-ghê-đôn”, thì câu Kinh Thánh này thật tuyệt vời biết bao. Đây chính là Phước Lành thứ ba – một sự khích lệ dành cho những người tin – cũng giống như 8 hoặc 9 Phước Lành mà Chúa Giê-xu phán trong Ma-thi-ơ 5:1-11. Chúa Giê-xu phán gì trong câu Kinh Thánh Khải-huyền này : Phước cho những kẻ tỉnh thức!” – Chớ ngã lòng,Ta sẽ đến mau chóng, hoàn toàn không báo trước, như một kẻ trộm đến bất ngờ trong đêm. Hãy chuẩn bị. Hãy tỉnh thức thuộc linh. Đừng để áo xống mình vấy bẩn, đừng bị ô uế bởi những sự dơ bẩn trong thời kì cuối cùng của Thế Giới. Đừng đi cùng chúng trong bất kể hoàn cảnh nào.

Giu-đe 23 chép rằng: “Hãy cứu vớt những kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa; còn đối với kẻ khác, hãy có lòng thương lẫn với sợ, ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô-uế.” Phi-e-rơ cũng đã giục lòng những người tin bằng điều này: “Vậy nên, hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó, thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vít, chẳng chỗ trách được.” Chúa Giê-xu Christ sẽ trở lại để cứu hết thảy những kẻ thuộc về Ngài. Đây là điều mà Chúa đã hứa với Hội Thánh Sạt-đe, khi Ngài định điều này như một sự cảnh báo quan trọng đối với họ. Đây cũng là điều mà Ngài đã hứa với Hội Thánh Phi-la-đen-phi – tuy nhiên, theo một cách tích cực hơn. Đây cũng chính là điều Chúa phán cuối Sách Khải Huyền – đầy sự cấp thiết và tính an ủi: “Phải, Ta đến mau chóng!”.

Như một kẻ trộm hành động rất nhanh chóng trong đêm, hắn sẽ dừng để chờ đợi hoặc tiến hành đột nhập mà không báo trước, đem đến nỗi sợ hãi bất ngờ. Ma-thi-ơ thúc giục chúng ta hãy tỉnh thức để hầu cho ngày đó tới sẽ không phải một sự bất ngờ lớn đối với chúng ta, để chúng ta sẽ không bị lõa lồ, ở trong sự trần trụi của một đời sống tội lỗi. Hãy cẩn thận để được trang bị đầy đủ với áo choàng của sự công bình Chúa. Nguyện công việc cứu chuộc đã được làm trọn trong Đấng Christ che phủ bạn. Hãy chắc chắn trong trường hợp này.

Thông điệp này còn chứa đựng một sự kêu gọi trực tiếp hướng đến những người không tin để tạo nên một sự biến đổi trong tấm lòng và tâm trí họ, giữ họ khỏi những thảm họa và sự phán xét cuối cùng. Đồng thời đây cũng là một lời kêu gọi hướng những người tin kính bước đến một đời sống nên thánh. Hê-bơ-rơ 12:14 chép: “Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời.” Phao-lô nói trong Phi-líp 3:14 rằng, “Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ.” Tiếng Hy-lạp sử dụng từ “anoo”, có nghĩa là “hướng lên”, hay “theo một chiều hướng đi lên”.

Phần thưởng ở đây đó là bạn sẽ đi lên, được cất lên, để gặp Chúa trên không trung, được đưa đi để gặp gỡ Ngài và sau đó được đồng đi với Ngài trên đường đến Ngôi Đa-vít tại Jerusalem nơi Ngài sẽ trị vì nhà Gia-cốp – việc 12 chi phái Israel đang trên đường trở về Đất Hứa Israel đang xảy ra trước mắt chúng ta ngày hôm nay. Ngài sẽ nhóm muôn dân lại với Ngài trước khi tính sổ với kẻ thù (Ma-thi-ơ 25:31-33). Sẽ là một khoảnh khắc lạ thường được khi được gặp gỡ Chúa Giê-xu, khi được hoàn toàn giải phóng trong tâm linh, linh hồn và thân thể! Có một bài hát nói thế này: “Thật là một ngày huy hoàng, ngày đó sẽ huy hoàng thể nào!”

2 Ti-mô-thế 2:22 chép “Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa.” Hãy đeo đuổi sự công bình, sự chánh trực, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, và hòa bình. Đúng vậy, hãy tìm kiếm sự công bình, đức tin, tình yêu thương, sự hòa bình và hãy ở giữa vòng những người kêu cầu Đức Chúa Trời bằng một tấm lòng trong sạch. Vì sự sa ngã rất lớn sẽ đến trong kỉ nguyên của “anti-Christ”, trong những ngày cuối cùng, thời điểm mà ‘linh của sự bất tuân” sẽ trở nên ngày càng lớn mạnh. Một cảm nhận rằng điều này đang xảy ra ngày càng nhiều, từng bước từng bước một và trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết trong thời đại của chúng ta, xung quanh chúng ta. Nhưng chúng ta không sợ hãi vì Chúa Giê-xu đang trở lại.

Sa-tan đang vô cùng bận rộn trong việc tập hợp “đội quân của mình” chinh chiến chống lại người của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Giê-xu, bởi Đức Thánh Linh, đang tiếp tục nhẫn nại nhóm các con cái của Ngài lại. Ngài cũng đang hối hả nhưng không hề bị áp lực. Ngài đang khích lệ họ, gìn giữ và trang bị họ, chuẩn bị họ sẵn sàng cho Sự Trở Lại của Ngài. Sự nhóm họp và sự “phân tách lúa mì khỏi cỏ lùng” này đang diễn ra hiện nay.

Trong Ma-thi-ơ 13:24-30 chép: 24 Đức Chúa Jêsus phán ví dụ khác cùng chúng rằng: Nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Nhưng đang khi người ta ngủ, thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì, rồi đi. 26 Đến khi lúa mì lớn lên, và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lòi ra. 27 Các đầy tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng: Thưa chủ, chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra? 28 Chủ đáp rằng: Ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Các đầy tớ thưa rằng: Vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng? 29 Chủ rằng: Chẳng nên, e khi nhổ cỏ lùng, hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng. 30 Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt; đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng: trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi; song hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta…”40-42 “Con Người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài, và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”

Ma-thi-ơ 13:49-50 “Đến ngày tận thế cũng như vậy: Các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, ném những kẻ ác vào lò lửa; ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”

Bạn có phải là “lúa mì” sẽ sớm được thu hoạch, hay bạn đang là một phần của “cỏ lùng” sẽ sớm bị đốt đi? Bạn vẫn có thể đưa ra lựa chọn, thậm chí là ngay bây giờ, ngay tại thời điểm này! Khải-huyền 22:11 “Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa; kẻ nào ô-uế, cứ còn ô-uế nữa; kẻ nào công bình, cứ làm điêu công bình nữa; kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa!” Phước cho những kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo xống mình.

Tác giả: Rev Willem J.J. Glashouwer – Christians For Israel International

Dịch & Biên tập: Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

* Vui lòng bấm vào link để đọc bài trước: https://hoithanh.com/54562/sach-khai-huyen-phuoc-lanh-thu-hai.html

Bình Luận:

You may also like