Home Bài Viết Giải Pháp Của Chúa

Giải Pháp Của Chúa

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Kinh Thánh trong Dân số ký 21 :4-9, thuật lại câu chuyện của dân Do Thái trong hoang mạc như sau :
«Đoạn, dân Y-sơ-ra-ên đi từ núi Hô-rơ về hướng Biển Đỏ, đặng đi vòng theo xứ Ê-đôm; giữa đường dân sự ngã lòng. 5 Vậy, dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se mà rằng: Làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ê-díp-tô đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh, cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc nầy.(v) 6 Đức Giê-hô-va sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến đỗi người Y-sơ-ra-ên chết rất nhiều. 7 Dân sự bèn đến cùng Môi-se mà nói rằng: Chúng tôi có phạm tội, vì đã nói nghịch Đức Giê-hô-va và người. Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va, để Ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi. Môi-se cầu khẩn cho dân sự. 8 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó, thì sẽ được sống. 9 Vậy, Môi-se làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào; nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng, thì được sống.”

Dân Do Thái bị rắn lửa cắn chết vì lằm bằm, oán trách Chúa. Môi-se khẩn xin Chúa dừng hình phạt. Chúa không đuổi rắn lửa đi. Nhưng Chúa ban cho một giải pháp: Chúa bảo Môi-se treo con rắn lên cây sào, ai bị rắn lửa cắn mà nhìn lên con rắn thì sẽ được sống! Dân Do thái nhìn lên con rắn bị treo trên cây sào, xuyên qua đó, hướng lòng lòng tin cậy Đức Chúa Trời để được sống nhờ tin vào Đấng chữa lành .

Đây là hình bóng về Chúa Cứu Thế Jêsus sẽ bị treo lên thập tự giá để cứu chuộc nhân loại, mà chính Chúa Jêsus đã nói với ông Ni-cô-đem: “Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.” (Giăng 3:14-15).

Và thật như vậy có rất nhiều người bị rắn cắn, tin cậy lời Chúa, họ nhìn lên con rắn treo trên cây sào và được sống!
Nhưng đáng buồn thay, bên cạnh đó cũng có rất nhiều người chết vì mãi mê nhìn vào vết thương, thay vì nhìn lên con rắn bị treo trên cây sào. Ngày nay chúng ta nghe tin tức, nhìn vào sự nguy hiểm của dịch bệnh, nhìn vào con số những ca dương tính, nhìn vào số người tử vong… thay vì nhìn vào Chúa Jesus là Đấng Cứu Rỗi, là Đấng chữa lành, Đấng Toàn Năng, Đấng An-pha và Ô-mê-ga. (Khải huyền 1:8; 21:6)

Có nhiều người Do Thái bị chết vì nhìn vào con rắn lửa đã cắn mình, hoặc lo đập con rắn cắn mình, thay vì nhìn lên con rắn bị treo trên cây sào. Ngày nay chúng ta cũng loay hoay với những nan đề của mình, nhìn vào nguyên nhân lây bệnh, cách phòng chống bệnh, trang bị thuốc, tích trữ thực phẩm… mà không kêu cầu Chúa là Đấng giải cứu, chữa lành, ban sự bình an! (Giăng 14:27)

Thậm chí nhiều người chết vì đang “nghiên cứu con rắn bị treo trên cây sào được làm bằng gì?… đang lúc ấy họ bị rắn lửa cắn, họ cũng đang nhìn con rắn bị treo trên cây sào, nhưng họ lại ngã chết. Tại sao họ lại chết? Câu trả lời đơn giản: vì họ có nhìn đó nhưng không phải nhìn vì tin cậy vâng lời mà nhìn để “nghiên cứu”… Ngày nay chúng ta cũng đang bận lo “nghiên cứu” về những phương cách chữa bệnh; công dụng của những loại vaccin; công thức hóa học của HOCL là gì? Tác dụng thế nào?; thậm chí “nghiên cứu” những hình thức, phương cách cầu nguyện chữa bệnh của những người cầu nguyện: Người này cầu nguyện sao giống Ngũ Tuần? sao giống Tư Gia?… và nhiều người đã qua đời đang khi còn đang “nghiên cứu”!

Đang lúc dịch bệnh xảy ra. Con người đối diện với sự sinh – tử nguy cấp…
Chúa ban cho một giải pháp: Chúa Jesus đã chịu chết trên thập tự giá để cứu chuộc nhân loại. Ai kêu cầu Danh Chúa thì được cứu! (Rô ma 10:13). Đây là giải pháp duy nhất cho mọi thời đại để được giải cứu linh hồn, chữa lành thân thể. Hãy kêu cầu Chúa Jesus để được cứu! Sau khi kêu cầu Danh Chúa để được Chúa gìn giữ linh hồn, mạng sống, thì hoặc là Chúa sẽ chữa lành siêu nhiên ngay lập tức, hoặc là Chúa sẽ chữa lành theo tiến trình tự nhiên. Và nếu bạn được Chúa gìn giữ linh hồn, mạng sống và được Chúa chữa lành theo tiến trình tự nhiên, thì Bác sỹ, thuốc, HOCL (Hypochlorous acid), là một giải pháp phụ để hỗ trợ sự phục hồi và chữa lành, bên cạnh những giải pháp phụ khác.

Dù HOCL là nhân tạo, nhưng bản chất của HOCL mô phỏng kháng thể tự nhiên mà Đấng Tạo Hóa đã đặt để trong con người và các động vật có vú. Đây là giải pháp phụ mà Chúa ban cho như con rắn treo lên cây sào. Ai dùng thì sẽ được chữa lành. Hãy dùng với lòng thầm nguyện tin cậy vào sự chữa lành của Chúa và giới thiệu cho nhiều người đang cần để giúp cho sự chữa lành và phục hồi của họ.

Hãy giới thiệu Chúa Cứu Thế Jêsus là giải pháp, là Đấng cứu rỗi linh hồn và chữa lành thân thể cho thế giới đang nguy cấp nầy. Và hãy chia sẻ những gì bạn có được để giúp cho sự chữa lành và phục hồi của những người chung quanh bạn!
Amen.

Mục sư Dương Phước Hòa

Bình Luận:

You may also like