Ngày 28: Cầu Nguyện Cho Chồng Nhận Diện Được Giá Trị Bản Thân

Link bài đọc: https://youtu.be/IV5kux0hSaM Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông...

Không Tin Kinh Thánh Sẽ Không Bao Giờ Tìm Thấy Lời Giải Đáp Cho...

Link bài đọc: https://youtu.be/CiQkQG2DHU8 Đừng Tìm Kiếm Sai Chỗ! Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, Ánh sáng cho đường lối con. (Thi Thiên 119:105,...

Ngày 27: Cầu Nguyện Cho Sự Vâng Phục Của Chồng

Link bài đọc: https://youtu.be/odUu4C6MC-A Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông...

Khi Chân Con Vấp Ngã Thì Lòng Nhân Từ Ngài Nâng Đỡ Con

Link bài đọc: https://youtu.be/RZgTSel0Dho “Lạy Đức Giê-hô-va, khi con nói: ‘Chân con vấp ngã’, thì lòng nhân từ Ngài nâng đỡ con.” (Thi Thiên 94:18,...

Chúa Không Chậm Trễ Nhưng Ngài Luôn Đúng Giờ – Hãy Kiên Nhẫn Chờ...

Link bài đọc: https://youtu.be/b9C4r8MZaSs “Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo,...

Nguyện Con Luôn Ưa Sự Công Chính, Nhân Từ Và Khiêm Nhường

Link bài đọc: https://youtu.be/OzFxO45iUnE “Đừng nghĩ quá cao về chính mình, nhưng phải suy nghĩ đúng mực, tùy theo lượng đức tin mà Đức Chúa...

Không Thể Ảnh Hưởng Phúc Âm Đến Thế Giới Nếu Cơ Đốc Nhân Không...

Link bài đọc: https://youtu.be/W3EbyUlqJYw “Những người Ta yêu thì Ta quở trách, sửa phạt; vậy, hãy sốt sắng và ăn năn đi!” (Khải Huyền 3:19,...

Dâng Lên Chúa Điều Tốt Nhất

Link bài đọc: https://youtu.be/z2DOmaElqu0 “Anh em không được dâng lên Giê-hô-va Đức Chúa Trời một con bò đực hoặc một con chiên có tì vết...

Ngày 23: Nguyện Xin Chúa Định Liệu Các Bước Của Chồng Bạn

Link bài đọc: https://youtu.be/w9-eE2FXe4U Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông...

Chúa Khắc Tên Tôi Trong Lòng Bàn Tay Ngài

Link bài đọc: https://youtu.be/wE7_O12J2MA Người canh gác mở cửa và chiên nghe tiếng người chăn. Người chăn gọi tên chiên mình và dẫn ra ngoài....