Chiến Thắng Sợ Hãi Để Trở Nên Phước Hạnh Cho Nhiều Người

Link bài đọc: https://youtu.be/cUPBwfNsjOQ Môi-se sợ! Ông sợ quay lại nơi ông đã từng thất bại, từng là một kẻ phạm tội. Ông sợ không ai tin...

Ngày 16: Cầu Nguyện Cho Sự Ưu Tiên Của Chồng Bạn

Link bài đọc: https://youtu.be/WJuSo2jJbs8 Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông...

Hãy Chờ Xem – Những Gì Chúa Sắp Làm Thật Lớn Và Đáng Sợ...

Link bài đọc: https://youtu.be/RFMQaz3fPZE Môi-se vâng lời Chúa quay lại Ai-Cập. Quay lại hoàng cung nơi ông đã từng bị truy đuổi tìm giết. Ông...

Ngày 15: Cầu Nguyện Cho Danh Tiếng Của Chồng

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông thành...

Còn Cứng Lòng Còn Tai Vạ

Vua Pha-ra-ôn cứng lòng không cho dân I-sơ-ra-ên được thờ phượng Chúa. Chúa phán với ông: Hãy để cho dân ta được thờ phượng ta...

Ngày 14: Cầu Nguyện Cho Sự Ngay Thẳng Chính Trực Của Chồng Bạn

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông thành công sống...

Hãy Yêu Thương Người Khác Như Chúa Yêu Thương Mình

“Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.” (1 Cô-rinh-tô 13:7) Bạn phải dành...

Ngài Thế Vào Chỗ Cô Đơn Của Tôi Để Tôi Được Vui Thoả Trong...

Người ta đưa anh ra cái hoang mạc vắng vẻ này với lý do anh bị bệnh phung. Căn bệnh mà họ...

Ngày 13: Cầu Nguyện Cho Chồng Bạn Khi Phải Đối Diện Với Thử Thách

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông thành công sống...

Tâm Trí Của Bạn Là Chiến Trường Với Tội Lỗi, Hãy Kiểm Soát Nó

“Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.” (Châm ngôn 4:23) Chúa quan...