Ngày 9: Cầu Nguyện Cho Con Trở Nên Người Chúa Muốn- 30 ngày cầu...

Cuộc sống con cái của chúng ta có thể trở nên khốn khổ, chán nản và không thỏa lòng khi không biết Đức Chúa...

Ngày 8: Cầu Nguyện Cho Đời Sống Tâm Linh Của Con – 30 ngày...

Thế gian có lắm điều khiến con chúng ta lơ là những điều thuộc về Đức Chúa Trời, nên ma quỷ sẽ đến với...

Ngày 5: Con Biết Tôn Kính Và Thuận Phục Cha Mẹ _ Cầu Nguyện...

Bắt buộc ai đó phải tôn trọng mình thì thật phi lý. Nếu mình thật đáng tôn trọng thì chẳng cần bảo người ta...

Ngày 1: Phó Thác Con Mình Trong Tay Đức Chúa Trời ( Cầu Nguyện...

Từ khi bắt đầu mang thai các con trong bụng thì chị em chúng ta đã mang theo nhiều lo lắng: lo sẽ mất...

Nếu Bạn Muốn Hết Lo Lắng, Căng Thẳng Bạn Cần Học Trông Đợi Chúa

“Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ...

Phương Cách Để Giảm Bớt Căng Thẳng

“Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi: Cây trượng và cây...

Một Hội Thánh Đã Được Cứu Sống Khỏi Vụ Cháy Rừng Mặc Dù Xung...

  ‘Chúng Tôi Hoàn Toàn Không Bị Hại’: Vị Mục Sư Nhớ Lại Khoảnh Khắc Kỳ Diệu Của Việc Sống Sót Qua Vụ Cháy Rừng...

Cảm Xúc Là Món Quà Từ Chúa Và Ngài Muốn Bạn Thờ Phượng Ngài...

Ba Điều Cần Hiểu Về Cảm Xúc Kinh thánh chép: “Nầy là điều đầu nhất… Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn,...

Tâm Trí Của Bạn Là Một Chiến Trường Đối Với Tội Lỗi, Hãy Kiểm...

Làm Thế Nào Để Kiểm Soát Tâm Trí Của Bạn “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống...

Còn Cứng Lòng Còn Tai Vạ

Vua Pha-ra-ôn cứng lòng không cho dân I-sơ-ra-ên được thờ phượng Chúa. Chúa phán với ông: -Hãy để cho dân ta được thờ phượng ta...