Khai Giảng Thánh Kinh Hè Năm 2022 Tại Hội Thánh Tin...

Vào lúc 9 giờ ngày 10/07/2022 tại Hội Thánh Tin Lành An Phú, 156 Mậu Thân, phường An Phú, quận Ninh Kiều....

Thư Tìm Mời Quản Nhiệm

THƯ TÌM MỜI QUẢN NHIỆM Giới thiệu về...

Cần Thơ: Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh 2022 Tại Hội...

Vào lúc 5 giờ 30 ngày Chúa nhật 17/4/2022, tại Chi Hội An Phú  - 156 Mậu Thân, phường An Phú, quận...

Cần Thơ: Niềm Vui Được Thờ Phượng Chúa Trực Tiếp Tại...

Vào lúc 9 giờ ngày Chúa nhật 03/4/2022 tại Hội Thánh Tin Lành  An Phú , số 156 Mậu Thân, phường An...

TIN BUỒN: Thân mẫu Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ Về Nước...

Thân Mẫu Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ Về Nước Chúa Được tin Cụ Bà  Lý Thị Mười - sinh...

NIỀM HY VỌNG TRONG CUỘC SỐNG

Trong cuộc sống của chúng ta, đã trãi qua những ngày sống cùng đại dịch Covid-19, thời kỳ suy thoái kinh tế...

Người Giúp Việc Làm Chứng Về Chúa Giê-xu

Tôi có một người chị em trong Chúa, làm nghề giúp việc nhà theo giờ. Người chị em này là người yêu...

Ba Việc Ta Có Thể Làm Sáng Danh Chúa Nếu Phải...

Bị nhiễm Covid, trở thành F0 là điều chẳng ai muốn. Nhưng dịch bệnh thế này, ai không may mắn đều có...

Giải Pháp Của Chúa

Kinh Thánh trong Dân số ký 21 :4-9, thuật lại câu chuyện của dân Do Thái trong hoang mạc như sau :«Đoạn,...

TIN BUỒN: Quả Phụ Mục sư Ngô Minh Hòa Về Nước...

Quả Phụ Mục sư Ngô Minh Hòa Về Nước Chúa Được tin Quả phụ Mục sư Ngô Minh Hòa,...