Home Bài Viết Sách Khải Huyền – Phước Lành Thứ Tư

Sách Khải Huyền – Phước Lành Thứ Tư

by Hong An
30 đọc

“Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép: Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con! Người lại tiếp rằng: Đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời.”Khải-huyền 19:9

Giăng đã viết điều này xuống một cách rất đặc biệt. Thật quá tuyệt vời khi được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con, một bữa tiệc được ghi chép lại cẩn thận trong Kinh Thánh. Dù thế nào đi nữa, lời mời gọi này cần thực sự được tiếp nhận. Chúa Giê-xu đã kể một câu truyện ngụ ngôn về: Một vị vua nọ đã chuẩn bị một bữa tiệc và ông đã mời tất cả những vị khách quan trọng trước cả một thời gian dài, để họ có thể sắp xếp thời gian cho sự kiện này. Vào đúng ngày bữa tiệc diễn ra, khi nhà bếp đã chuẩn bị mọi thứ thật thịnh soạn, họ cũng đã được mời lần thứ hai: “Hãy đến, vì mọi thứ đã sẵn sàng.” (Ma-thi-ơ 22:4). Ở một số hệ phái, những lời này thường được dùng như lời mời gọi mọi người đồng dự Tiệc Thánh, tiệc của Chúa (the Lord’s Supper). Tuy nhiên trong ví dụ trên kia của Chúa Giê-xu, những người được mời “đều không đếm xỉa đến”, tất cả đều lấy lý do từ chối, “kẻ này đi ra ruộng, kẻ kia đi buôn bán…” (Ma-thi-ơ 22:5).Tất cả đều thích lưu tâm vào các vấn đề cá nhân của mình hơn mặc dù những việc đó không hề khẩn cấp đến nỗi có thể biện hộ cho sự vắng mặt của họ trong bữa tiệc. Những người được mời đó đơn giản là đã không muốn đến và những lý do kia chỉ là những sự bào chữa ngớ ngẩn.

“CHÚNG TA ĐỀU LÀ NHỮNG KẺ ĂN XIN CẦN CÓ ÂN ĐIỂN VÀ SỰ THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA”

Vị vua trong dụ ngôn trên đã sai những đầy tớ của mình đi ra khắp các đường phố và các ngã tư để mời tất cả mọi người, “hễ gặp người nào thì mời cả đến” đến nỗi căn phòng của ông đầy những người tham dự. Cũng tương tự, trong thời của Ngài, Chúa Giê-xu đã mời gọi tất cả những người Do Thái tầm thường ở Israel – những kẻ ăn xin, những người dị dạng, tàn tật và mù lòa. Những người này đều không tinh sạch và không xứng với chức thầy tế lễ cùng các thánh lễ của người Lê-vi theo như Luật Pháp lúc bấy giờ. Nhưng những người tầm thường đó – từng đám đông, hàng ngàn người như họ – đã đi ra để lắng nghe và ở cùng với Ngài. Ngày hôm nay, Chúa cũng đang mời gọi chúng ta, những tội nhân đáng thương – những người dị dạng cả tâm lý lẫn hình thức bề ngoài, những người mù lòa cả thuộc linh lẫn thuộc thể cùng những kẻ tàn tật, những người không thể bước đi hoặc bị tê liệt thụ động bởi sự sợ hãi và lo lắng. Chúa Giê-xu mời gọi tất cả chúng ta. Chúng ta đều là những kẻ ăn xin cần có ân điển và sự thương xót của Ngài.

Và vị vua – người chuẩn bị bữa tiệc – đã ra chỉ thị cho các đầy tớ của mình mời gọi bất kể những ai họ gặp trên đường, trong các nẻo, từ đường cái đến đường nhánh, thậm chí cả bên ngoài thành. Chỉ dẫn của Chúa Giê-xu dành cho chúng ta cũng vậy, đó là hãy đi vào thế giới của những người hư mất và giục lòng họ đến. Những người đó có thể sẽ cảm thấy bẽ bàng hoặc họ không dám đến, hoặc có thể vì họ đã được nghe tất cả những sự chống đối thần học trong suốt quá trình trưởng thành tại nhà cha mẹ mình. Nhưng hãy cứ giục lòng họ! Hãy thúc giục họ bước vào. Nếu cần hãy bồng ẵm họ, giống như Người Chăn Hiền Lành tự mình bồng ẵm con chiên bị lạc mất và đem nó trở về nhà trên chính tay của Ngài. Song, những người với lẽ công bình riêng, những kẻ đạo đức giả, những người còn ở trong Luật Pháp – vốn là những kẻ “chẳng hiểu chi hết về luật pháp” (Giăng 7:49) đều sẽ không được nếm biết tiệc cưới của Chiên Con. Chỉ những kẻ thâu thuế bị ghét bỏ sẽ được vào! Lu-ca 18:13 chép: “Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội.” Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con!

Bữa Tiệc Cưới sẽ được đồng dự bởi rất nhiều người. Đó sẽ là một căn phòng đông đúc! Trong vòng những người “được mời” chắc hẳn sẽ có cả những thánh đồ từ thời Cựu Ước như A-bên, Sết, Hê-nóc, Áp-ra-ham, I-sác, Gia-cốp, cùng những người trung tín sót lại của Israel; rồi Môi-se, Đa-vít, Gióp, Ru-tơ, Ê-xơ-tê, Ra-háp, các tiên tri và cả Giăng Báp-tít – những người xưng mình là “bạn” của Chàng rể; rồi “144.000” người đã được đóng ấn từ các chi phái của Israel. Và cả những người kính sợ Chúa kể từ trước thời điểm Chúa Giê-xu đến thế gian làm người. Thậm chí cả những người kính sợ Chúa thuộc các dân trước và sau Cơn Nước Lụt – từ dòng dõi của Sết, người đã được sinh ra sau khi A-bên bị sát hại. Rồi cả những người trên thế giới này, là những người chưa từng được nghe về Kinh Thánh, về Đấng Christ nhưng nhận biết và thờ phượng Đức Chúa Trời qua việc “chứng kiến” công trình sáng Tạo của Chúa trên vạn vật và phục sự Ngài dựa vào những nền tảng mà Chúa ban trong lương tâm của họ. Rất nhiều người sẽ đến từ phương Đông và phương Tây đồng dự phần mình tại bữa tiệc cùng Áp-ra-ham, I-sác và Gia-cốp. Đó sẽ là lúc bắt đầu trong sự trị vì của Đấng Mê-si. Ngài sẽ uống trái nho cùng với các môn đồ của mình một lần nữa. Điều này báo hiệu Vương Quốc và Thần Quyền cai trị một ngàn năm của Đấng Christ.

Này, bạn hãy đọc điều này! Chỉ việc đọc bản văn “đen trắng” này thôi để biết rằng bạn cũng được mời đấy. Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con!” BẠN THẬT ĐƯỢC PHƯỚC! Tôi thực sự muốn “thúc giục” bạn hãy nhận lãnh lời mời này cách cá nhân! Các Cơ Đốc Nhân cảm nhận được một tình yêu được hối thúc dành cho những người khác, đến nỗi chính họ có thể tự kinh nghiệm được rằng được yêu bởi Đấng Christ tuyệt vời như thế nào! Họ sẽ thật sự muốn chia sẻ tình yêu đó với những người xung quanh! Để bởi đó, chính bạn – là người nghe – cũng sẽ được phước!

Kinh Thánh nói về “tiệc cưới”, về bữa tối, bữa tiệc của Chiên Con. Đây là điều mà những người khách được mời đến tham dự rồi họ sẽ ngồi vào những chỗ đã được định sẵn bởi Chàng rể. Ngài xác định được ai ngồi ở đâu, và bất cứ ai không mặc áo lễ đều không được phép vào.

Chúng ta phải cẩn trọng với tất cả những hình ảnh và những sự so sánh này. Chúng ta không nên nhấn mạnh quá ý nghĩa của “cô dâu”, “người vợ”, “các khách dự tiệc cưới”, và những hình ảnh khác. Đôi khi bạn nghe sẽ một cuộc tranh luận kiểu: Liệu Israel có phải là người vợ mới của Thiên Chúa còn Hội Thánh thì là cô dâu của Đấng Christ chăng? Việc so sánh sử dụng một từ như “cô dâu” hay “vợ” chỉ đơn giản có nghĩa là Chúa, Đấng Christ yêu “những người được chọn” của Ngài với một tình yêu bất diệt, và Ngài kết hôn với vợ mới/nàng dâu – để chắc chắn với chúng ta rằng Ngài đã hứa những lời hứa nguyện và Ngài sẽ trung tín đời đời với việc đó.

Có thể có một sự khác biệt giữa nàng dâu và những vị khách tham dự. Có thể có một sự khác biệt giữa những người tin Chúa trong Israel trước và sau Sự Tái Lâm của Chúa Giê-xu. Có thể có một sự khác biệt giữa những người Do Thái tin Chúa Giê-xu, các Cơ Đốc Nhân người Do Thái, và những người Do Thái chính thống tuận đạo và trung tín – đã bị tàn sát suốt hai ngàn năm qua trong các trại tập trung và các buồng chứa khí gas chỉ bởi tin cậy và xướng lên Danh Xưng “Shema Israel (Giê-hô-va của Israel)” – ‘ (Phục 6:4), vì họ chưa được ban cho sự mặc khải về Chúa Giê-xu. Có thể có một sự khác biệt nào đó giữa những người tin vào Đức Chúa Trời và những người thuộc các tôn giáo khác nhưng thực sự tin vào một Thiên Chúa duy nhất hoặc là giữa họ với những người vô tín khó thuyết phục. Có thể có một sự khác biệt nào đó về loài người trước và sau Cơn Nước Lụt, hoặc trước và sau khi Luật Pháp được ban ra trên núi Si-nai, hay là trước vào sau Sự Trở Lại vinh hiển của Đấng Christ. Nhưng những điều khác biệt ở đây là gì? Chỉ một mình Chúa biết.

“BẠN KHÔNG CẢM THẤY ĐƯỢC PHƯỚC KHI MÌNH CŨNG ĐƯỢC MỜI SAO?”

Tình yêu của Chúa dành cho chúng ta là gì. Không phải chỉ là Ngài muốn cứu chuộc những người hư mất và ban cho họ sự sống đời đời không thôi đâu, nhưng Ngài muốn được nên một với họ. Tình yêu của Ngài đã có từ trước khi lập nền lên thế giới này và Ngài chẳng muốn điều gì hơn đó là được đồng ăn mừng Tiệc Cưới cùng với tất cả chúng ta. Bạn không cảm thấy được phước khi mình cũng được mời sao?

Tác giả: Rev Willem J.J. Glashouwer – Christians For Israel International

Biên dịch: Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

*Vui lòng bấm vào link để đọc bài trước: https://hoithanh.com/54634/sach-khai-huyen-phuoc-lanh-thu-ba.html

Bình Luận:

You may also like