NIỀM HY VỌNG TRONG CUỘC SỐNG

Trong cuộc sống của chúng ta, đã trãi qua những ngày sống cùng đại dịch Covid-19, thời kỳ suy thoái kinh tế...

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-11)

Đền Thờ Hay Hội Thánh?Một câu hỏi quan trọng là liệu bằng chứng đưa ra ở trên có đủ để đòi hỏi...

Giải Pháp Của Chúa

Kinh Thánh trong Dân số ký 21 :4-9, thuật lại câu chuyện của dân Do Thái trong hoang mạc như sau :«Đoạn,...

LỊCH CẦU NGUYỆN CHO ISRAEL THÁNG 8 – 2021

Shalom, Một chủ đề quan trọng trong lịch cầu nguyện này là mối đe dọa do Iran gây ra....

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-6)

Sự lựa chọn của Đức Chúa Trời đối với Núi Si-ôn?Chúng ta biết gì về vị trí lịch sử của Đền thờ?...

Trận Chiến Thuộc Linh – Phần 3: Quyền Năng Siêu Nhiên Của Đức Thánh...

Chúng ta không chỉ được báp-tem trong sự chết của Đấng Christ để phá bỏ quyền lực của Bản Tánh Tội Lỗi...

TIN BUỒN: Quả Phụ Mục sư Ngô Minh Hòa Về Nước Chúa

Quả Phụ Mục sư Ngô Minh Hòa Về Nước Chúa Được tin Quả phụ Mục sư Ngô Minh Hòa,...

Cần Thơ: Cập Nhật Tiến Độ Thi Công Xây Dựng Khối Cơ Đốc Giáo...

Sau những năm tháng kiên trì cầu nguyện cho định hướng phát triển Hội Thánh Tin Lành Phong Điền; kế hoạch xây...

LỊCH CẦU NGUYỆN CHO ISRAEL THÁNG 6-2021

Shalom, Hàng tuần một phần của kinh Torah được đọc trong Giáo đường. Phần kinh này được gọi là...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 102: Ẩn Dụ Về Nước Trời (6): Tìm...

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 13: 45-46 45 Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt, 46 khi đã...