PHẢI CHẾT ĐỂ SỐNG

Khi tôi muốn SỐNG trong Đấng Christ thì tôi phải CHẾT con người cũ. Khi tôi muốn SỐNG trong Thánh Linh thì tôi phải...

Em Như…

Các con là muối của đất, nhưng nếu muối mất vị mặn thì làm thế nào cho nó mặn lại được?... Các con là...

Việc Nhỏ

Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều;...

Đền Thờ Chúa Ở Trong Em

Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?...

Những Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Về Thời Kỳ Cuối – Phần 2

6. Có Những Mê-Si Giả Nổi Lên Trước Khi Chúa Trở Lại Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 24:23-25 Lời Tiên Tri Được Viết: Suốt thế kỷ...

Hãy Để Con Trẻ Đến Cùng Ta

Việc chăm sóc những nhu cầu thuộc thể đầy đủ và vun đắp đời sống tâm linh cho các em nhỏ là điều vô...

10 Giá trị Tiềm Tin Của Người Tin Lành Ảnh Hưởng Đến Sự Phát...

Làm việc lành  “ Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-Xu Christ để làm...

10 Giá trị Tiềm Tin Của Người Tin Lành Ảnh Hưởng Đến Sự Phát...

  7.Công chính Kinh Thánh dạy rằng tất cả mọi người đều phạm tội, không có một ai là công chính, và tất cả đều phải...

10 Giá Trị Niềm Tin Của Người Tin Lành Ảnh Hưởng Đến Sự Phát...

Giá trị là gì? Tin lành là một tin tức tốt lành cho mọi người. Giá trị là lý tưởng, hệ thống niềm tin,  là điều...

Đừng Phân Bì

Lòng con chớ phân bì với kẻ tội lỗi; Nhưng hằng ngày hãy kính sợ Đức Giê-hô-va (Châm-ngôn 23:17) Bao giờ em thấy buồn lòng...
0FansLike
1,513SubscribersSubscribe