Home Bài Viết Lễ Vượt Qua

Lễ Vượt Qua

by Hong An
30 đọc

Trong những ngày này, người Do Thái đang kỉ niệm Lễ Vượt Qua. Còn chúng tôi, những Cơ Đốc Nhân, thì ăn mừng Lễ Phục Sinh. Hai kì lễ này riêng biệt. Tuy nhiên chúng có sự kết nối mật thiết. Trong lịch sử Do Thái, sau bốn trăm năm nô lệ tại Ai-cập, Đức Chúa Trời đã giải phóng dân của Ngài. Mỗi gia đình đã phải giết một con chiên và bôi huyết trên hai cây cột và mày cửa của nhà mình (Xuất 12). Huyết này bảo vệ họ khỏi Thần Chết (the Angel of Death), sẽ hành hại tất cả các con đầu lòng trong đất Ai-cập. Con sinh tế của Lễ Vượt-qua phải “toàn hảo”, không tì vết. Tiếng Hê-bơ-rơ gọi là ‘TAMMIM’ có nghĩa là: trọn vẹn (full, complete). Cẳng chân cùng xương của con vật phải còn nguyên vẹn, không được gẫy (câu 46). Điều này nghe có vẻ hơi lạ, nhưng nói một cách chính xác thì đây là một hình ảnh ám chỉ đặc biệt về hình bóng – sự đến của Đấng Mê-si.

Đối với Cơ Đốc nhân, thời gian này chúng tôi kỉ niệm Lễ Phục Sinh. Mừng Chúa Giê-xu đã sống lại và chiến thắng sự chết. Ngài đã chịu chết như Sinh Tế lễ Vượt Qua không tì vết trên thập tự giá, như đã chép trong 1 Cô-rinh-tô 5:7Vì Đấng Christ là con sinh lễ Vượt-qua của chúng ta, đã bị giết rồi.” Và huyết Sinh Tế đã cứu chúng ta khỏi sự chết. Chúa Giê-xu là Chiên Con “hoàn hảo” và “trọn vẹn” của Đức Chúa Trời. Chúng ta được cứu “bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít,” (1 Phi-e-rơ 1:19). Là Con Đức Chúa Trời, Ngài không có tội, vì vậy chỉ một mình Ngài có thể làm trọn công việc vĩ đại của sự làm hòa thay cho tất cả chúng ta cho đến ngày cuối cùng. Xương của Chúa Giê-xu đã không bị gãy sau sự chết của Ngài trên thập tự giá: ‘Vì điều đó xảy ra, cho được ứng nghiệm lời Kinh Thánh nầy: Chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị gãy.’ (Giăng 19:36)

Thật ấn tượng khi những chi tiết về con sinh tế lễ Vượt-qua trong Xuất Ai-cập ám chỉ sự đến của Đấng Mê-si, Đấng giải phóng dân Israel, và giải cứu chúng ta là những người tin giữa vòng người ngoại khỏi sự chết.

Có một sự song hành tuyệt đẹp giữa Lễ Vượt Qua và Lễ Phục Sinh. Hai kì lễ này dù riêng biệt, không trùng khớp với nhau, tuy nhiên chúng có mối liên hệ mật thiết.

Và thực tế, điều này áp dụng tương tự đối với mối quan hệ giữa người Do Thái và Cơ Đốc nhân. Chúng ta dù khác biệt, không đồng nhất, nhưng chúng ta chia sẻ rất nhiều điểm chung và được kết nối mật thiết với nhau. Khi chúng ta kỉ niệm các kì lễ tại Nhà hội Do Thái hoặc tại Nhà thờ/Hội Thánh Cơ Đốc, chúng ta đều trông đợi một tương lai vĩ đại mà Chúa Giê-xu phán, rằng “sẽ chỉ có một bầy, và một người chăn mà thôi.” (Giăng 10:16). Điều này đem đến sự đầy trọn khi chúng ta nhận ra chúng ta được kết nối sâu sắc như thế nào trong suốt đợt kỉ niệm Lễ Vượt Qua và Phục Sinh này.

Chúng tôi chúc cho những người bạn Do Thái của mình một kì Lễ Vượt-qua đầy vui mừng và chúc cho chúng ta một mùa Phục Sinh đầy phước hạnh.

Tác giả: Rev. Cornelis Kant – Christian for Israel International

Dịch & Biên tập: Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

Bình Luận:

You may also like