Ngày 22 – Bữa Tiệc Lớn Của Vương Quốc Đức Chúa Trời

Những người từ chối trở thành một phần của bữa tiệc lớn của Đức Chúa Trời bởi vì địa vị và của cải họ...

Ngày 08 – Si-Mê-Ôn Và An-Ne – Những Tiên Tri Chờ Đợi Đấng Mê-Si-A

Đức Chúa Jêsus, Đấng đã giáng thế là Đấng Mê-si-a của Đức Chúa Trời, là ánh sáng cho người ngoại và sự vinh quang...

Ngày 06 – Sự Trở Về Có Giới Hạn

Đa-vít đã cho phép việc trở về của Áp-sa-lôm, người có diện mạo nổi trội, một lần nữa lại sử dụng Giô-áp, con đường...

Ngày 26 – Sự Chết Của Đức Chúa Jêsus

Thập tự giá là một nơi tuyệt vọng, nơi các tội nhân kết thúc sự sống mình, nhưng thập tự giá của Đức Chúa...

Ngày 28 – Đức Chúa Jêsus Mở Mắt Các Môn Đồ

Sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus là tin tức rất tốt lành và vui mừng, nhưng để nhận biết Đức Chúa Jêsus phục...

Ngày 26 – Người Con Trai Phóng Đãng Khác

Chỉ những người hiểu tấm lòng của Đức Chúa Trời, Đấng vui mừng vì sự trở lại của ai đó, người đã bị lạc...

Ngày 23 – Sự Chất Vấn Của Phi-Lát Và Hê-Rốt

Đức Chúa Jêsus đã phải chịu đựng những lời sỉ nhục và chế giễu để âm thầm bước theo con đường khổ nạn. Con...

Tại Sao Người Hàn Quốc Học Kinh Thánh Của Người Do Thái ?

Rất nhiều người Đại Hàn Dân Quốc trong tổng số 50 triệu dân Hàn Quốc đang đọc bộ sưu tầm các tác phẩm của...

Ngày 10 – Đức Chúa Jêsus, Dấu Lạ Cuối Cùng Cho Thế Giới Này

Phần lớn mọi người không có khả năng nhận ra Đức Chúa Jêsus thực sự là ai, cho dù chứng kiến những phép lạ...

Ngày 13 – Người Sa-Đu-Sê Hỏi Về Sự Sống Lại

Một số người Sa-đu-sê cố gây khó khăn cho Đức Chúa Jêsus, nhưng Ngài đưa ra câu trả lời khôn ngoan cho thấy cả...