Home Dưỡng Linh TINH THẦN GIÁNG SINH 2023

TINH THẦN GIÁNG SINH 2023

by Thạch Huỳnh
30 đọc

TINH THẦN GIÁNG SINH NĂM NAY 2023

Lễ Giáng sinh ngày càng bị thế tục hóa, trở thành lễ hội văn hóa quốc tế hằng năm, là dịp để người ta ăn chơi mua sắm cho thỏa thích. Người ta vui giáng sinh, ăn giáng sinh, tặng quà giáng sinh, nghỉ giáng sinh mà không biết Đấng giáng sinh là ai, nhất là không hiểu tinh thần, ý nghĩa đích thực của lễ giáng sinh là gì. Tệ hại hơn, người ta đã cố tình loại bỏ Chúa Giê-xu trong lễ giáng sinh khi viết Xmas thay cho Christmas, mừng Giáng sinh thay vì mừng Chúa giáng sinh. 
Là con dân Chúa, mùa giáng sinh là dịp để chúng ta suy niệm về tình yêu của Chúa, trở về với tinh thần giáng sinh đích thực và học tập sống theo gương của Chúa Cứu Thế. 

Ân điển là sự ban cho không điều kiện của Thiên Chúa dành ban tặng cho những ai bằng lòng tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho cuộc đời mình. Ân điển là chân lý quan trọng nhất trong Tân Ước và nó trở thành một điểm độc đáo nhất của Cơ Đốc giáo, khác biệt với các tôn giáo của con người. Chúa Giê-xu giáng sinh để bày tỏ ân điển cứu rỗi lạ lùng của Đức Chúa Trời và Ngài cũng đã sống với tinh thần ân điển: “Ngôi Lời trở nên xác thể ở giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý.” (Giăng 1:14). 
Một người được cứu là người kinh nghiệm ân điển kỳ diệu của Chúa bày tỏ trong đời sống mình. Thánh Phao-lô đã kinh nghiệm ân điển cứu rỗi và biến đổi của Chúa như sau “Nhưng tôi nay là người thể nào là bởi ơn (ân điển) của Đức Chúa Trời và ơn (ân điển) Ngài ban cho tôi không phải là uổng vậy.”. Có người đã định nghĩa ân điển như sau: “Ân điển là lòng nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời mà qua đó Ngài dùng ảnh hưởng thánh khiết của Ngài tác động trên linh hồn tội nhân, khiến họ quay về với Đấng Christ, gìn giữ, ban sức mạnh, thêm đức tin, tri thức, yêu thương và thúc giục họ thực hành đạo đức Cơ Đốc.” (Blue Letter Bible). 

Ân điển của Đức Chúa Trời thật kỳ diệu nhưng dường như chúng ta chưa hiểu hết ý nghĩa của hai chữ ân điển, chưa “học cho thật biết ơn (ân điển) đó” (Cô-lô-se 1:6b) như tín hữu Hội Thánh Cô-lô-se, cho nên  chúng ta cũng chưa sống đúng với tinh thần ân điển.

Tinh thần giáng sinh trước hết là tinh thần ân điển và sống với tinh thần đó. Sống theo tinh thần ân điển cụ thể được thể hiện qua thái độ yêu thương, tha thứ, bao dung đối với nhau.
Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta sống với tinh thần ân điển như Chúa Giê-xu đã làm gương cho chúng ta trong mùa giáng sinh này “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.”  (Ê-phê-sô 4:32).

Thánh Phao-lô cũng khuyên chúng ta hãy có đồng tâm tình như Đấng Christ đã có, đó là tinh thần nghèo khó, khiêm nhu, hạ mình, hy sinh, vâng phục “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có,  Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ;  chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người;  Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.” (Phi-líp 2:5-8).

Cơ Đốc nhân sẽ được Chúa ban phước, được thịnh vượng và khỏe mạnh về phần thuộc thể. Thật ra Kinh Thánh đều dạy dỗ về cả hai điều này nhưng chúng ta cần ứng dụng một cách quân bình. Phúc âm không chỉ dành cho kẻ nghèo mà cũng cho kẻ giàu vì mọi người đều đã phạm tội và cần đến Phúc âm. Chúa cũng hứa ban sự thịnh vượng, giàu có về vật chất cho con cái Ngài (3 Giăng 2).

 “Nhưng tôi nay là người thể nào là nhờ ơn (ân điển) Đức Chúa Trời.” (1Cô 15:10)

Mùa giáng sinh trở về là dịp để chúng ta suy niệm về ân điển cứu rỗi kỳ diệu của Chúa và sống như Chúa đã sống. Hãy đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Hãy sống như Chúa Cứu Thế Giê-xu đã sống trong mùa Giáng sinh năm nay. 
A-men

Bình Luận:

You may also like