Home Uncategorized HIỂU LẦM 06: CHÚA GIÊ-XU LÀ MỘT CƠ ĐỐC NHÂN

HIỂU LẦM 06: CHÚA GIÊ-XU LÀ MỘT CƠ ĐỐC NHÂN

by Hong An
30 đọc

Điều này thường làm tôi nhớ đến câu chuyện của một giáo viên trường Chúa Nhật của Mỹ. Bà nói với các em: “Hỡi các con, các con hãy noi gương Chúa Giê-xu. Ngài là một Cơ đốc nhân hoàn hảo. Ngài đến nhà thờ vào chủ nhật hàng tuần”. Có một số điều sai với tuyên bố này.

1. Ngài không phải là một Cơ đốc nhân, nhưng Ngài là một người Do Thái.

2. Ngài không đi nhà thờ mà đến nhà hội.

3. Ngài không đến nhà hội vào mỗi Chủ nhật mà vào thứ Bảy, lễ Shabbat.

Vì vậy, Chúa Giê-xu là một người Do Thái trung thành.

Khi Chúa Giê-xu được hỏi luật pháp quan trọng nhất của Y-sơ-ra-ên là gì, Ngài nói: “thật phải kính-mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức, và yêu kẻ lân-cận như mình, ấy là hơn mọi của-lễ thiêu cùng hết thảy các của-lễ”. (Mác 12: 33).

Cho đến tận ngày nay, những người Do Thái trung thành đều sẽ đưa ra câu trả lời giống nhau. Cụm từ ‘Cơ đốc nhân’ xuất hiện lần đầu tiên ở Antioch (An-ti-ốt), Hy Lạp, sau đó phúc âm bắt đầu lan truyền cho những người không phải là người Do Thái. Vào thời điểm đó, họ bắt đầu được gọi là những người theo Chúa Giê-xu Christ, ‘Cơ đốc nhân’.

Từ ‘Christ’ có nghĩa là ‘Đấng được xức dầu’. Nó hoàn toàn giống với từ ‘Chrestos’ trong tiếng Hy Lạp, hoặc trong tiếng Do Thái là ‘Messiah’. Các tín đồ mới là môn đồ của Đấng Christ này; đó là lý do tại sao họ được gọi là Cơ đốc nhân.

Ý nghĩa tiêu cực của danh xưng Cơ đốc nhân đối với người Do Thái là do những phát triển thần học trong lịch sử giáo hội cho rằng người Do Thái bị Đức Chúa Trời từ chối và ghét bỏ. Theo thần học thay thế mới hay chủ nghĩa mê tín dị đoan này, các Cơ đốc nhân, nhà thờ, được coi là những người (được chọn) mới của Đức Chúa Trời, đã thay thế Y-sơ-ra-ên.

Vậy sai lầm ở đâu?

Chúng ta – Cơ Đốc Nhân – đã được chọn? Đúng!

Chúng ta – Cơ Đốc Nhân – đã thay thế dân tộc Do Thái? Không!

#7_hiểu_lầm_về_Israel#C4Ivietnam

Trích: Bảy hiểu lầm về Y-sơ-ra-ên và Kinh thánh

(Còn tiếp…)

Via Rev Willem Glashouwer – Chủ tịch tổ chức Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

https://www.facebook.com/photo/?fbid=642980288018385&set=a.402329312083485

Bình Luận:

You may also like