Ngày 01 – Nỗi Đau Đớn Và Lời Cầu Nguyện Của An-Ne

An-ne đã từng bị vô sinh suốt trong một thời gian dài. Thậm chí Đức Chúa Trời dường như chẳng quan tâm đến hoàn...

ĐỪNG LO ĂN GÌ, UỐNG GÌ, MẶC GÌ

Đừng lo lắng mà tự hỏi: ‘Chúng ta sẽ ăn gì?’ ‘Uống gì?’ ‘Mặc gì?’ Vì Cha các con ở trên trời đã biết...

Ngày 03 – Cầu Nguyện Không Thôi

Chính Đức Chúa Cha là Đấng nghe lời cầu nguyện của chúng ta và muốn đáp lời cho các con cái Ngài, cho nên...

Ngày 17 – Chuyện Ngụ Ngôn Về Cây Vả

Để tránh sự đoán xét của Đức Chúa Trời sắp xảy đến, các môn đồ phải tỉnh thức và cầu nguyện. Đó là cách...

Đừng Mặc Cảm, Bạn Ơi Đừng Mặc Cảm!

KHÔNG MẶC CẢM Chúng tôi... xem như buồn bã, nhưng luôn vui mừng; xem như nghèo thiếu, nhưng lại làm cho nhiều người giàu có;...

Ngày 24 – Đức Chúa Jêsus Bị Xử Tử

Phi-lát và các lãnh đạo tôn giáo biết rằng Đức Chúa Jêsus vô tội, nhưng sự bất chính tầm thường đã khiến họ đẩy...

Ngày 16 – Sự Tàn Phá Giê-Ru-Sa-Lem Và Sự Đến Của Con Người

Đối với nhiều người, những ngày cuối cùng sẽ thật đáng sợ, nhưng đối với các môn đồ, những người đã chịu đựng sự...

Ngày 30 – Đức Tin Trọn Vẹn

Bằng cách thỏa mãn các nhu cầu của dân chúng qua Lời của nước Trời và phép lạ từ năm cái bánh và hai...

Ngày 18 – Đức Chúa Jêsus, Chuẩn Bị Lễ Vượt Qua

Đúng như lễ Vượt Qua được chuẩn bị, khi Đức Chúa Jêsus phán bảo với các môn đồ Ngài lễ đó sẽ xảy ra,...

Ngày 08 – Si-Mê-Ôn Và An-Ne – Những Tiên Tri Chờ Đợi Đấng Mê-Si-A

Đức Chúa Jêsus, Đấng đã giáng thế là Đấng Mê-si-a của Đức Chúa Trời, là ánh sáng cho người ngoại và sự vinh quang...