Cầu Thay

Gởi lời chứng và tham gia cầu thay cùng mọi người

LỊCH CẦU NGUYỆN CHO ISRAEL THÁNG 7-2021

LỊCH CẦU NGUYỆN THÁNG 7/2021 Thứ Năm 1/7 Một số người Do Thái đã bị phiến...

Ngày 15: Cầu Nguyện Cho Danh Tiếng Của Chồng

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông thành...

Ngày 11: Cầu Nguyện Cho Sức Khoẻ Của Con

Bất kỳ ai trong chúng ta cũng muốn các con mình có sức khỏe khỏe mạnh, không đau yếu và nhanh chóng được phục...

Ngày 14: Cầu Nguyện Cho Sự Ngay Thẳng Chính Trực Của Chồng Bạn

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông thành công sống...

Ngày 10: Cầu Nguyện Cho Con Nói Chân Thật, Khước Từ Dối Trá

Tội lỗi bước vào thế gian thông qua lời nói dối của ma quỷ (con rắn), một lời nói dối dù nhỏ...

Ngày 13: Cầu Nguyện Cho Chồng Bạn Khi Phải Đối Diện Với Thử Thách

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông thành công sống...

Ngày 9: Cầu Nguyện Cho Con Trở Nên Người Chúa Muốn

Cuộc sống con cái của chúng ta có thể trở nên khốn khổ, chán nản và không thỏa lòng khi không biết Đức Chúa...

Ngày 12: Cầu Nguyện Cho Sự An Toàn Của Chồng Bạn

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông thành công sống...

Ngày 8: Cầu Nguyện Cho Đời Sống Tâm Linh Của Con

Thế gian có lắm điều khiến con chúng ta lơ là những điều thuộc về Đức Chúa Trời, nên ma quỷ sẽ đến với...

Ngày 11: Cầu Nguyện Cho Sức Khoẻ Của Chồng Bạn

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông thành công sống...