Cầu Thay

Gởi lời chứng và tham gia cầu thay cùng mọi người

Ngày 28: Cầu Nguyện Cho Con Tăng Trưởng Trong Đức Tin

Link bài đọc: https://youtu.be/2GU8iJRHHs4 Có nhiều trẻ em đang vật lộn với sự thiếu vắng khải tượng cho đời mình vì chúng không có niềm...

Ngày 27: Tìm Kiếm Sự Khôn Ngoan Và Sáng Suốt Cho Con

Link bài đọc: https://youtu.be/xVUQIJVTWys Phần lớn sự an toàn và hạnh phúc của con cái chúng ta tùy thuộc vào những quyết định mà chỉ...

Lịch Cầu Nguyện Tháng 11/2021: Cầu Nguyện Cho Những Người Bị Bắt Bớ, Bị...

Tháng này chúng ta cầu nguyện cho những người bị bắt bớ vì đức tin và những người đang bị cầm tù....

LỊCH CẦU NGUYỆN CHO ISRAEL THÁNG 11 – 2021

Thứ Hai 1/11 Hãy cầu nguyện cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Israel và Hoa Kỳ. Dường như...

Ngày 26: Cầu Nguyện Cho Con Có Nếp Sống Tin Kính

Link bài đọc: https://youtu.be/0X3Tpb8I7zo Có bao giờ bạn thấy bất an vì cảm thấy con mình đang làm một việc gì đó sai quấy mà...

Ngày 30: Cầu Nguyện Cho Tương Lai Của Chồng

Link bài đọc: https://youtu.be/hKVXFeVjbqk Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông...

Ngày 25: Cầu Nguyện Cho Con Biết Xưng Tội Và Ăn Năn

Link bài đọc: https://youtu.be/ovMdCgz7iow Có bao giờ bạn để ý những đứa trẻ sống trong tình trạng mắc tội và bị lên án do chúng...

Ngày 25: Cầu Nguyện Cho Chồng Có Một Tấm Lòng Biết Ăn Năn Thật

Link bài đọc: https://youtu.be/os5Kw60GWNs Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông...

Ngày 29: Cầu Nguyện Cho Đức Tin Của Chồng

Link bài đọc: https://youtu.be/Ur3MzK_C6WE Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông...

Ngày 24: Cầu Nguyện Cho Con Biết Sống Tha Thứ

Link bài đọc: https://youtu.be/P573TPOAPEo Không dễ để có thể tha thứ cho những người đã từng làm tổn thương chúng ta, đặc biệt những người...