Cầu Thay

Gởi lời chứng và tham gia cầu thay cùng mọi người

Ngày 1: Lời Cầu Nguyện Của Người Vợ Giúp Chồng Trở Thành Người Nam...

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông thành công sống đúng...

LỊCH CẦU NGUYỆN CHO ISRAEL THÁNG 3/2021

Thứ Hai 1/3 Cuối năm ngoái một nhà lãnh đạo quan trọng của chương trình năng lượng hạt nhân...

LỊCH CẦU NGUYỆN THÁNG 2 – NĂM 2021

“Vì nếu ngươi làm thinh trong lúc nầy đây, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác,...

LỊCH CẦU NGUYỆN THÁNG 1 – NĂM 2021

Shalom, “Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những...

Lịch Cầu Nguyện Cho Israel Tháng 12 – 2020

Shalom, “Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những...

Lịch Cầu Nguyện Cho Israel Tháng 11 – 2020

“Vì Thánh Linh Chúa chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương...

11 Cách Cụ Thể Để Cầu Nguyện Cho Mục Sư Của Bạn

Chúng ta thảy đều cần lời cầu nguyện. Chúng ta thảy đều cần cầu nguyện. Những vị mục sư thực sự cần lời cầu nguyện....

Lịch Cầu Nguyện Cho Israel Tháng 7 – 2020

Shalom, “Đừng bao giờ ngần ngại đặt để một tương lai không biết trước cho một Đấng biết trước mọi...

Lịch Cầu Nguyện Cho Israel – Tháng 6/2020

Shalom, “Đừng bao giờ ngần ngại đặt để một tương lai không biết trước cho một Đấng biết trước...

Lịch Cầu Nguyện Cho Israel – Tháng 5

“Hỡi các ngươi là kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va, chớ có nghỉ ngơi chút nào. Đừng để Ngài an nghỉ cho đến...