Albert Einstein Đã Chứng Minh Đức Chúa Trời Là Đấng Sáng Tạo

Einstein đã tìm ra Thuyết Tương Đối nổi tiếng vào những năm đầu 1900 và thuyết đó đã được xuất bản trên một tờ...

Nhìn Vào Những Tạo Vật Này Mà Không Tin Vào Chúa Là Điều Không...

" Chúa ở cùng anh, John Glenn," Scott Carpenter thông báo qua radio hỗ trợ  từ  lô cốt khi tên lửa được bắn lên...
0FansLike
1,291SubscribersSubscribe