Chờ Đợi & Nhận Biết Người Đàn Ông Của Đời Mình – Phần 8...

Khi bạn để Chúa viết nên câu chuyện tình yêu của mình, Ngài không chỉ chuẩn bị cho phía đàng trai mà...

Chờ Đợi & Nhận Biết Người Đàn Ông Của Đời Mình – Phần 7:...

Đến đây, tôi muốn nói thêm rằng trong khi có những người được kêu gọi để tiến tới hôn nhân, thì cũng...

Chờ Đợi & Nhận Biết Người Đàn Ông Của Đời Mình – Phần 6:...

Vậy thì làm sao bạn biết một người nào đó có phải là người đàn ông của đời mình hay không? Rất...

Chờ Đợi & Nhận Biết Người Đàn Ông Của Đời Mình – Phần 5:...

Cũng quan trọng như việc xác định đối tượng cho một mối quan hệ nghiêm túc, là biết thời điểm thích hợp...

Người Nữ Được Chúa Đẹp Lòng – Phần 16: Tấm lòng kết dệt những...

“Phải dạy đàn bà trẻ tuổi... trông nom việc nhà” - Tít 2:4-5 Chúa ban cho chúng ta tấm...

Chờ Đợi & Nhận Biết Người Đàn Ông Của Đời Mình – Phần 4:...

Ngoài ra, người đàn ông của đời bạn KHÔNG PHẢI CHỈ tin Chúa thôi là đủ. Thật là sai lầm khi nghĩ...

Chờ Đợi & Nhận Biết Người Đàn Ông Của Đời Mình – Phần ...

Một trong những điều quan trọng nhất mà chúng ta cần biết là người đàn ông của đời bạn phải là một...

Chờ Đợi & Nhận Biết Người Đàn Ông Của Đời Mình – Phần 2:...

Điều đầu tiên mà tôi muốn làm rõ ở đây là cách chúng ta định nghĩa “người đàn ông của đời mình”....

Chờ Đợi & Nhận Biết Người Đàn Ông Của Đời Mình – Phần 1:...

Một thông điệp nhỏ dành cho các chị em yêu dấu của tôi trong đức tin Một lần...

Người Nữ Được Chúa Đẹp Lòng – Bài 15: Tấm lòng biến hỗn loạn...

Link bài đọc: https://youtu.be/FTudtgHaFEY “Vậy nên ta muốn những gái góa còn trẻ nên lấy chồng, sanh con cái,...