Người Nữ Được Chúa Đẹp Lòng – Bài 17: Tấm lòng kiên cường trong...

“Nhưng hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự am hiểu Chúa và Đấng Giải Cứu chúng ta, Đức Chúa Giê-xu Christ”...

Người Nữ Được Chúa Đẹp Lòng – Bài 16: Tấm lòng kết dệt những...

“Phải dạy đàn bà trẻ tuổi... trông nom việc nhà” - Tít 2:4-5 Chúa ban cho chúng ta tấm...

Người Nữ Được Chúa Đẹp Lòng – Bài 15: Tấm lòng biến hỗn loạn...

“Vậy nên ta muốn những gái góa còn trẻ nên lấy chồng, sanh con gái, cai trị nhà mình” - 1 Ti-mô-thê 5:17

Ba Lợi Ích Của Việc Kết Hôn Với Người Kính Sợ Chúa

Một cuộc hôn nhân bền vững và đầy yêu thương khi chúng ta đặt Chúa lên hàng đầu. Nếu Chúa dẫn dắt gia đình...

Người Nữ Được Chúa Đẹp Lòng – Bài 12: Tấm lòng tràn đầy tình...

“Phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình.” Tít 2:4 Khi chúng ta hướng lòng tuân...

Người Nữ Đẹp Lòng Chúa – Bài 8: Các hành động bày tỏ tấm...

"Phải dạy đàn bà trẻ biết yêu chồng mình" - Tít 2:4 1. Hãy chuẩn bị khi chồng về nhà Khi người chồng trở về nhà,...

Hẹn Hò Thánh – Bài 15: Những Điều Nên Làm Trong Khi Hẹn Hò

II Ti-mô-thê 2: 22 - "Tránh khỏi tình-dục trai-trẻ ..." I Cô-rinh-tô 6:18 - "Hãy tránh sự dâm dục..." Để ý nơi bạn hẹn hò -...

10 Lý Do Để Tin Cậy Chúa Về Đứa Con Hoang Đàng

Có một vài đoạn trong Kinh Thánh mà mọi người có thể liên hệ nhiều hơn là câu chuyện ngụ ngôn về đứa con...

Hẹn Hò Thánh – Bài 14: Nguy Hiểm Khi Mang Thai Và Phá Hoại...

Một trong những hậu quả nghiêm trọng của quan hệ tình dục trước hôn nhân là nguy cơ mang thai. Điều này làm cho...

Hẹn Hò Thánh – Bài 13: Hôn Nhân Bị Phá Hoại

Khi hai người kết hôn, chúng ta có trách nhiệm phải mang đến cho hôn nhân một cơ thể khỏe mạnh không bị ràng...