Người Nữ Được Chúa Đẹp Lòng – Phần 16: Tấm lòng kết dệt những...

“Phải dạy đàn bà trẻ tuổi... trông nom việc nhà” - Tít 2:4-5 Chúa ban cho chúng ta tấm...

Chờ Đợi & Nhận Biết Người Đàn Ông Của Đời Mình – Phần 4:...

Ngoài ra, người đàn ông của đời bạn KHÔNG PHẢI CHỈ tin Chúa thôi là đủ. Thật là sai lầm khi nghĩ...

Chờ Đợi & Nhận Biết Người Đàn Ông Của Đời Mình – Phần ...

Một trong những điều quan trọng nhất mà chúng ta cần biết là người đàn ông của đời bạn phải là một...

Chờ Đợi & Nhận Biết Người Đàn Ông Của Đời Mình – Phần 2:...

Điều đầu tiên mà tôi muốn làm rõ ở đây là cách chúng ta định nghĩa “người đàn ông của đời mình”....

Chờ Đợi & Nhận Biết Người Đàn Ông Của Đời Mình – Phần 1:...

Một thông điệp nhỏ dành cho các chị em yêu dấu của tôi trong đức tin Một lần...

Người Nữ Được Chúa Đẹp Lòng – Bài 15: Tấm lòng biến hỗn loạn...

Link bài đọc: https://youtu.be/FTudtgHaFEY “Vậy nên ta muốn những gái góa còn trẻ nên lấy chồng, sanh con cái,...

Người Nữ Được Chúa Đẹp Lòng – Phần 14: Tấm lòng gìn giữ gia...

Link bài đọc: https://youtu.be/vpkzDcA6gOU “Nàng coi sóc đường lối nhà mình” - Châm ngôn 31:27 Bạn...

Người Nữ Được Chúa Đẹp Lòng – Phần 13: Tấm lòng biến đổi “căn...

Link bài đọc: https://youtu.be/HAEKMOrHG-c “Người nữ khôn ngoan xây cất nhà mình”  – Châm ngôn 14:1

Người Nữ Được Chúa Đẹp Lòng – Phần 12: Tấm lòng tràn đầy tình...

“Phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình.” Tít 2:4 Khi chúng ta hướng lòng tuân...

Hôn Lễ Trong Thánh Đường

Trong thánh đường, một hôn lễ đang được tổ chức. Linh Mục xuất hiện với với bài giảng về hôn nhân. Linh Mục cầm tờ...