Người Nữ Được Chúa Đẹp Lòng – Bài 22: Tấm lòng chạy theo ý...

“Linh hồn tôi đeo theo Chúa; Tay hữu Chúa nâng đỡ tôi” – Thi-thiên 63:8 Mỗi khi tôi đứng...

Người Nữ Được Chúa Đẹp Lòng – Bài 21: Tấm lòng biết tìm kiếm...

“Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa” – Thi-thiên 63:1 Chúng...

Người Nữ Được Chúa Đẹp Lòng – Bài 20: Tấm lòng biết khích lệ...

“Sự buồn-rầu ở nơi lòng người làm cho nao-sờn, nhưng một lời lành khiến lòng vui-vẻ” – Châm-ngôn 12:25 Trong...

Người Nữ Được Chúa Đẹp Lòng – Bài 19: Tấm lòng chăm sóc

“Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật...

Tại Sao Vợ Tôi Lại Khó Chịu Khi Tôi Xem Những Hình Ảnh Hở...

Câu hỏi: Vợ tôi thường khó chịu bất cứ khi nào bắt được tôi đang đọc tạp chí hoặc xem một cái gì đó...

Người nữ được Chúa đẹp lòng – Bài 18: Tấm lòng biết thoả lòng...

“Và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được...

Người Nữ Được Chúa Đẹp Lòng – Bài 17: Tấm lòng kiên cường trong...

“Nhưng hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự am hiểu Chúa và Đấng Giải Cứu chúng ta, Đức Chúa Giê-xu Christ”...

Người Nữ Được Chúa Đẹp Lòng – Bài 16: Tấm lòng kết dệt những...

“Phải dạy đàn bà trẻ tuổi... trông nom việc nhà” - Tít 2:4-5 Chúa ban cho chúng ta tấm...

Người Nữ Được Chúa Đẹp Lòng – Bài 15: Tấm lòng biến hỗn loạn...

“Vậy nên ta muốn những gái góa còn trẻ nên lấy chồng, sanh con gái, cai trị nhà mình” - 1 Ti-mô-thê 5:17

Ba Lợi Ích Của Việc Kết Hôn Với Người Kính Sợ Chúa

Một cuộc hôn nhân bền vững và đầy yêu thương khi chúng ta đặt Chúa lên hàng đầu. Nếu Chúa dẫn dắt gia đình...