VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG BỞI HUYẾT BÁU CỦA CHÚA

Không có cái chết nào khủng khiếp như cái chết vì xuất huyết. Khi cơ thể bị mất máu thì ô xy cũng mất,...

ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ ĐƯỢC CỨU BỞI HUYẾT (phần 1)

Cơn sốt trong cơ thể bệnh nhân báo cho bác sĩ biết rằng cơ thể đang chống lại sự lây nhiễm (nhiễm trùng) ở...

BẠN LÀM GÌ TRONG NHỮNG GIÔNG BÃO CỦA CUỘC ĐỜI

Họ vâng lời Chúa, làm theo đúng sự hướng dẫn của Ngài, vậy mà cơn bão lớn vẫn ập đến trên họ. Chúa đi cùng...

Người thay đổi thế giới

Vì sao dòng dõi Ca-in, những người rất giỏi dang vậy mà chẳng một ai được cứu trong cơn đại hồng thủy của thời...

Sách Xuất-Ê-Díp-Tô-Kí Bằng Video – Với Mục Sư Lê Cường

Sách Xuất Ê-díp-tô-kí viết về những luật pháp Đức Chúa Trời truyền dạy cho con dân Chúa. Để con dân Chúa hiểu biết lời...