Gia Đình Đức Tin

Hạnh phúc trong đời sống gia đình hầu hết có thể đạt được nếu đặt nền tảng trên những sự dạy dỗ của Đức...

Hẹn Hò Thánh – Bài 20 : Sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu về...

Chúng ta có nên chịu đựng tình trạng độc thân như những thử thách cần thiết khác trong đời sống Cơ đốc nhân hay...

7 Dấu Hiệu Của Một Đầy Tớ Tin Kính

“Các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị...

Hẹn Hò Thánh – Bài 18: Tha thứ cho bản thân

Nhiều cuốn sách được viết ra và nhiều bài giảng được giảng với thông điệp về sự tha thứ. Tất cả chúng ta đều...

Tận Hiến Cho Hôn Nhân – Bài 4: Nhận Biết Sự Kêu Gọi Của...

 Ba sự kêu gọi của Chúa Cô-lô-se 1:16 – “Muôn vật được dựng nên trong Ngài và vì Ngài” Rô-ma 11:36 – “Vì muôn vật đều...

VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG BỞI HUYẾT BÁU CỦA CHÚA

Không có cái chết nào khủng khiếp như cái chết vì xuất huyết. Khi cơ thể bị mất máu thì ô xy cũng mất,...

ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ ĐƯỢC CỨU BỞI HUYẾT (phần 1)

Cơn sốt trong cơ thể bệnh nhân báo cho bác sĩ biết rằng cơ thể đang chống lại sự lây nhiễm (nhiễm trùng) ở...

BẠN LÀM GÌ TRONG NHỮNG GIÔNG BÃO CỦA CUỘC ĐỜI

Họ vâng lời Chúa, làm theo đúng sự hướng dẫn của Ngài, vậy mà cơn bão lớn vẫn ập đến trên họ. Chúa đi cùng...

Người thay đổi thế giới

Vì sao dòng dõi Ca-in, những người rất giỏi dang vậy mà chẳng một ai được cứu trong cơn đại hồng thủy của thời...

Sách Xuất-Ê-Díp-Tô-Kí Bằng Video – Với Mục Sư Lê Cường

Sách Xuất Ê-díp-tô-kí viết về những luật pháp Đức Chúa Trời truyền dạy cho con dân Chúa. Để con dân Chúa hiểu biết lời...