Những Người Trẻ và Sứ Mạng Toàn Cầu

“Tôi đã từng nghĩ rằng Kinh Thánh chỉ là một quyển sách cũ mà những người da trắng hay đọc,” Cheeia, một...

Những Cái Cớ Mà Người Ta Thường Đưa Ra Để Không Phải Trở Thành...

Việc đổ thừa cho hoàn cảnh bắt đầu từ khi con người đầu tiên phạm tội trong vườn Ê-đen và chắc chắn...

Đoàn Detroit Với Sứ Mạng “Biến Đổi Thành Phố Bằng Các Em Nhỏ Yêu...

“Nhiều người trong số họ đến từ những ngôi nhà đầy tổn thương và tuyệt vọng, nhưng chúng tôi biết rằng qua Chúa Giê-xu...

Khi Chúa Đáp Lời Cầu Nguyện Một Cách Cụ Thể Về Trận Mưa Đá;...

"Đức Chúa Trời đang làm việc và mở nhiều cánh cửa cho chúng ta để môn đệ hóa tại Supanburi." (Supanburi, Thailand)— Đôi khi các...

Bức Thư Từ Châu Phi Nhân Ngày Nhà Truyền Giáo Reinhard Bonnke Về Nhà

Ngày 8/12/2019 Kính gửi các Công sự Truyền giáo, Đêm thứ ba của cuộc thập tự...

Nền Tảng Kinh Thánh: Sáng-thế ký đến Khải-huyền – Tấm lòng của Đức Chúa...

Đọc Kinh Thánh như một câu chuyện Câu Kinh Thánh nào đến trong tâm trí bạn khi nói đến...

Những Trở Ngại Trong Truyền Giáo: Những người chưa từng được nghe

Điều gì xảy ra cho những người từng được nghe? Đây là một câu hỏi hay cho nhiều Cơ Đốc...

THƯ KÊU GỌI GIÚP ĐỠ NGƯỜI DÂN MIỀN NAM ISRAEL

Dấu hiệu cho thời kì cuối là gì? Trước tiên, sẽ có sự cứu rỗi trên dân ngoại và...

Thực Trạng Thế Giới: Sự tăng trưởng của Hội Thánh

Cơ Đốc giáo ngày nay có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới so với mọi tôn giáo khác. Chẳng...

Nền Tảng Kinh Thánh: Truyền giáo và Môn đồ hóa

Tôi đã nhận thấy một số điều trong vài năm qua khi từng làm việc trong một trường đại học và đi đến...