Hôn Nhân Lâu Dài Liệu Chỉ Còn Trong Quá Khứ?

Câu hỏi: Chồng tôi và tôi vừa tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới lần thứ 50, và chúng tôi rất ngạc nhiên khi có...

7 Cách Để Đọc Kinh Thánh (Và Thật Sự Gặp Được Chúa)

Chúng ta thường đọc Kinh Thánh để có những thông tin, theo một luật lệ hoặc để có bằng thần học. Đọc Kinh Thánh...

Kế Hoạch Truyền Giáo của Ying Kai – Phần 1: Huấn luyện để trở...

Cô Grace, vợ tôi và tôi làm giáo sĩ ở Châu Á được 21 năm với tổ chức truyền giáo quốc tế của Hội...

6 Lẽ Thật Quan Trọng Về Sự Nguy Hại Của Những Cơn Giận

Kinh Thánh nói rất nhiều về sự giận dữ. Tôi không muốn nói đến cơn nghĩa nộ, loại giận dữ mà chúng ta có thể...

Mục Sư Và Tiên Tri

"Khi nói đến vấn đề giảng, chúng ta luôn luôn bị xâu xé giữa một người mục sư và một người tiên tri. Một...

Tại Sao Chúng Ta Phải Nghiên Cứu Sách I-II Ti-mô-thê Và Tít

I-II Ti-mô-thê và Tít là những sách gần gũi và thực tế nhất trong Tân Ước. Sứ đồ Phao-lô đã viết lại những lời...

10 Cách Để Mùa Vọng Giúp Chúng Ta Hiểu Ý Nghĩa Thực Sự Của...

“Vì hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi.” Lu-ca 2:11 Trong...

Giô-sép, Người Nằm Mộng

Giô-sép, người nằm mộng ở đây không phải là Giô-sép trong câu chuyện nổi tiếng với những người anh của mình trong sách Sáng...

Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Đã Ứng Nghiệm Cho Đế Quốc A-si-ry và...

Đây là sự chọn lọc từ những lời tiên tri trong Kinh Thánh liên quan đến thành cổ Ni-ni-ve, vốn từng là thủ đồ...

Ê-li Là Ai Và Tại Sao Câu Chuyện Về Ông Trong Kinh Thánh Vẫn...

Cái tên Ê-li của ông có nghĩa là "CHÚA là Đức Chúa Trời tôi". Sứ điệp cuộc đời của ông phù hợp với cái...