Home Chuyên Đề Cầu Nguyện Chữa Lành – Phần 2 và hết: Cách chúng ta thực hành sự chữa lành

Cầu Nguyện Chữa Lành – Phần 2 và hết: Cách chúng ta thực hành sự chữa lành

by Ban Biên Tập
30 đọc

D. Sử dụng uy quyền trong sự chữa lành

1. Nhận lấy lời Chúa hứa

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha.” Giăng 14:12

– “Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.” Mác 16:17-18

2. Tin chắc Chúa làm được

Vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được.” Rô-ma 4:21

Nầy, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác-thịt; có sự gì khó quá cho ta chăng?” Giê-rê-mi 32:27

Vả, đức-tin là sự biết chắc vững-vàng của những điều mình đương trông-mong, là bằng-cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” Hê-bơ-rơ 11:1

3. Nhận biết cả Thiên đàng đang hỗ trợ chúng ta.

– Khi chúng ta làm công việc Chúa giao, chúng ta cần phải nhận biết rằng cả Thiên đàng đang hổ trợ cho việc chúng ta đang làm. Chúng ta không làm một mình mà Chúa đang cùng làm với chúng ta.

– Thiên đàng hổ trợ chức vụ Đức Chúa Giê-xu như thế nào, Thiên đàng sẽ hổ trợ chúng ta như vậy, miễn là chúng ta sử dụng ân tứ nầy trong việc mở mang vương quốc Chúa.

Về phần các môn-đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn-đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo.” Mác 16:20

4. Nhận biết Sự chữa lành là điều cần thiết để giảng Tin lành

– Chúng ta thường hay cho rằng, sự chữa lành không cần thiết, có cũng được, không cũng được, và đây là điều khiến nhiều người không nhận được ân tứ nầy.

– Đức Chúa Giê-xu mà còn cần sự chữa lành để rao truyền Tin lành, chúng ta còn cần điều nầy bội phần hơn.

5. Lời cầu nguyện chữa lành

– Khi nói về cầu nguyện chữa lành, nhiều người lầm tưởng là chúng ta đến với Chúa để xin sự chữa lành. Phần lớn cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho người nầy người kia.

– Khi nói đến cầu nguyện chữa lành ở đây, chúng ta nói đến việc sử dụng uy quyền của Chúa trên bệnh tật.

– Có thể lời cầu nguyện của mỗi người cũng có một cách riêng. Tôi xin chia sẻ cách tôi cầu nguyện cho người bệnh.

– Lời cầu nguyện chữa lành của tôi có 3 phần:

a. Nói với Chúa: Cảm ơn Chúa, bởi lằn đòn Chúa chịu, chúng con được lành bệnh.

b. Nói với bệnh tật: Nhân danh Đức Chúa Giê-xu người Na xa rét, bệnh … phải lui ra khỏi thân thể nầy.

c. Nói với thân thể: Phải được chữa lành nhân danh Chúa Giê-xu.

6. Thực hành trong nhóm nhỏ

– Cách tốt nhất là chúng ta thực hành ân tứ chữa lành trong nhóm nhỏ (nhóm học Kinh thánh, nhóm tế bào…)

– Thực hành trong nhóm nhỏ để giúp chúng ta bước những bước đầu tiên nhằm gây dựng đức tin chúng ta và tích luỹ những kinh nghiệm.

E. Những ngăn trở trong sự chữa lành

1. Tôi không có ân tứ nầy.

2. Không biết Chúa có muốn chữa lành người nầy hay không.

3. Chúa ban cho tôi bệnh tật.

4. Không chấp nhận vị trí trưởng lão.

5. Sự chữa lành không cần thiết.

6. Sợ người ta tin Chúa vì được chữa lành.

7. Không dám cầu nguyện vì mình đang có bệnh.

F. Làm sao sử dụng Ân tứ chữa lành một cách hiệu quả

1. Sự khiêm nhường

+ Sự khiêm nhường trước mặt Chúa bày tỏ trong cách sống với người khác.

+ Ơn lớn dành cho người khiêm nhường.

+ Sự kiêu ngạo tự huỷ diệt.

+ Chúa nâng chúng ta lên.

+ Sự khiêm nhường => Gia tăng ơn (lên chức).

* Dấu hiệu người khiêm nhường

– Chịu dạy dỗ.

– Được người khác ảnh hưởng.

– Chịu sửa sai.

– Vui với thành công người khác (kẻ đầu nên rốt).

– Không việc gì quá nhỏ.

– Không có tinh thần tôi đúng.

– Biết hỏi ý kiến người khác (lời khuyên).

– Chịu cầu nguyện.

– Biết khi mình sai.

– Sống giúp đỡ người khác.

– Không dễ bị mích lòng (khi bị sửa sai).

– Biết ơn.

– Không nghĩ mình xứng đáng.

– Mau tha thứ.

– Biết tự mãn với điều mình có và thoả lòng với điều mình không có.

2. Sự trả giá

– Gieo ít thì gặt ít, gieo nhiều thì gặt nhiều

– Đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, kiêng ăn.

– Chúa dạy chúng ta qua nghịch cảnh.

– Chúng ta muốn kiêng ăn, hay muốn Chúa đem nghịch cảnh đến, là tuỳ nơi chúng ta.

– Chúng ta học theo gương Đức Chúa Giê-xu. Tảng sáng, Chúa tìm vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Sau khi giảng cho đoàn dân xong, Ngài cũng tìm vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện.

– Khi chúng ta kiêng ăn cầu nguyện, tâm trí chúng ta sẽ được mở ra và chúng ta có thể tin vào lời Chúa phán trong Kinh thánh một cách mạnh mẽ mà trước đó chúng ta có thể hồ nghi hoặc không tin.

– Qua nhiều giai đoạn, Hội thánh Chúa kinh nghiệm sự chữa lành rồi lại đánh mất. Chìa khoá là chính tại điểm nầy. Hội thánh Chúa nhiều lúc không dám trả giá để giữ ân tứ chữa lành. Nhiều lúc giảng là phép lạ không còn nữa dễ hơn là phải chịu trả giá cho Chúa.

– Chúa muốn ban ân tứ nhiều cho chúng ta nhưng liệu chúng ta có giữ được không (Những người trúng số).

3. Tin vào lời Chúa hứa hơn cả những điều tai nghe mắt thấy

– Khi chúng ta bắt đầu thực hành ân tứ nầy, nhiều lúc chúng ta đặt tay cầu nguyện nhưng không thấy chuyện gì xảy ra cả. Chúa muốn chúng ta tin vào lời Chúa nhiều hơn những cảm nhận của chúng ta.

– Ngay cả khi thân thể chúng ta đang bị bệnh, Chúa cũng muốn chúng ta sử dụng ân tứ nầy. Nhiều người lui đi vì cho rằng, tôi không được lành làm sao cầu nguyện cho người khác.

– Khi chúng ta cầu nguyện cho người bệnh, chúng ta thường hay bỏ cuộc sau khi cầu nguyện mà không thấy gì xảy ra. Chúng ta cần phải kiên trì cầu nguyện cho đến khi người ta nhận được sự chữa lành

– Có một người dạy học trò mình cầu nguyện cho người chết sống lại, họ nhốt người học trò đó cùng với xác chết cho đến khi xác chết được sống lại mới thôi.

* Nhiều lúc chúng ta giới hạn Chúa trong sự hiểu biết của chúng ta. Đức tin của chúng ta cần phải vượt qua sự hiểu biết của chính mình.

– La-xa-rơ bị chết 4 ngày. Người Do thái tin rằng, sau 3 ngày, hồn người chết sẽ lìa khỏi xác.

– Khi nghe tin La-xa-rơ bị đau bệnh, Chúa Giê-xu nán lại thêm 2 ngày rồi mới đi đến nơi La-xa-rơ, lúc đó đã chết 4 ngày rồi.

– Chúa muốn cho các môn đồ hiểu rằng, quyền năng của Chúa không giới hạn.

– Xác của Ê-li-sê đã khô rồi vẫn có thể khiến người chết sống lại.

4. Giúp người bệnh bày tỏ Đức tin

– Được lành bởi đức tin. Đức tin ngươi đã chữa lành ngươi… Đây là những cụm từ chúng ta thường nghe.

– Đức tin nắm một vai trò rất quan trọng trong sự chữa lành siêu nhiên. Vì vậy, chúng ta cần phải giúp người bệnh bày tỏ đức tin của mình.

– Hạt giống của đức tin luôn là lời Đức Chúa Trời. Thử tưởng tượng chúng ta cày xới đất, bón phân, tưới nước… mà không bỏ hạt giống vào, điều gì sẽ xảy ra? Sẽ không có một cây nào mọc lên cả ngoại trừ cỏ dại.

– Đức tin được gây dựng bởi lời làm chứng. Những lời làm chứng về sự chữa lành luôn là những chất xúc tác làm gia tăng đức tin.

– Nhiều lúc, người bệnh cần phải trả giá bằng cách bị “hạ nhục.”

* Na-a-man phải xuống sông Giô đanh tắm 7 lần.

* Chúa Giê-xu nhổ nước miếng trên người mù.

* Chúa không chịu chữa cho người đàn bà ngoại bang.

5. Giúp người bệnh hiểu và giải quyết sự rủa sả

– Kinh Thánh nói nhiều về sự rủa sả.

– Do tổ phụ truyền lại.

– Do tội lỗi chúng ta gây nên.

Ngài đã xóa tờ-khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều-khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá-hủy tờ-khế đó mà đóng đinh trên cây thập-tự; Ngài đã truất bỏ các quyền cai-trị cùng các thế-lực, dùng thập-tự-giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ-tường giữa thiên-hạ.” Cô-lô-se 2:14-15

– Nhiều lúc, chúng ta cần giúp người bệnh giải quyết tất cả những sự rủa sả trước khi họ đón nhận được sự chữa lành.

– Có những sự rủa sả mà họ kết ước, họ phải khước từ trước khi áp dụng lời Chúa, cắt đứt những sự rủa sả khỏi đời sống họ.

6. Nhận và giữ sự hiện diện của Chúa.

– Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu đậu trên Đức Chúa Giê-xu.

– Đức Thánh Linh giáng trên là để phục vụ.

– Làm sao để giữ con chim bồ câu để nó không bay đi?

– Làm sao để giữ sự hiện diện của Chúa ở luôn trên cuộc đời chúng ta?

– Phải cẩn thận theo lời Chúa, sống trong sự nhận biết Đức Thánh Linh đang ở trên đời sống mình

– Càng ở lâu, ở nhiều trong sự hiện diện Chúa bao nhiêu, chúng ta càng giống Chúa bấy nhiêu

– Ma quỷ luôn tìm cách để chúng ta không ở trong sự hiện diện của Chúa.

– Kiêng ăn, tìm kiếm Chúa là điều tối quan trọng.

– Mối liên hệ với Chúa là việc cá nhân và mỗi người đều cần thiết lập mối liên hệ nầy một cách riêng tư.

– Tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm, cầu nguyện chuyển tải… nhưng không thể làm thế chuyện thiết lập mối liên hệ và để thời gian riêng tư với Chúa.

G. Làm sao giúp người bệnh giữ sự chữa lành

1. Giải quyết mầm mống bệnh tật

– Khi một người bị bệnh, họ đang có một môi trường cho bệnh tật phát triển. Chúng ta cần giúp họ giải quyết môi trường nầy để dứt đi mầm mống bệnh tật. Những môi trường nầy có thể là:

* Cách sống (thể chất và tâm linh).

* Sự rủa sả.

* Sự cay đắng, ghen ghét, buồn giận, lo lắng.

* Sự không tha thứ.

2. Dạy họ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện.

– Khi quỷ bị đuổi ra, nếu chúng ta không lấp vào đó bằng lời Chúa và sự cầu nguyện, ma quỷ sẽ quay trở lại với 7 quỷ khác dữ hơn nó nữa.

3. Giúp họ thiết lập mối tương giao với Chúa

– Chúng ta không giới thiệu cho họ một tôn giáo, chúng ta giúp họ trong mối liên hệ với Chúa.

4. Giúp họ giữ vững đức tin

– Khi một người được chữa lành, họ vay mượn đức tin của người cầu nguyện. Họ cần phải thiết lập đức tin cho chính mình qua lời của Chúa. Khi họ có đức tin xác quyết trên lời Chúa, họ sẽ giữ được sự chữa lành.

5. Giúp họ chống trả ma quỷ

– Nhiều lúc ma quỷ đem những sự dối trá lường gạt để cướp đi sự chữa lành của họ, chúng ta cần giúp họ chống trả ma quỷ. Đức Chúa Giê-xu dùng lời Đức Chúa Trời để chống trả ma quỷ, chúng ta giúp họ dùng lời Đức Chúa Trời để chống trả ma quỷ.

Mục sư Lê Quyền

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Cầu Nguyện Chữa Lành – Phần 1: Chúa nói gì về sự chữa lành?

Bình Luận:

You may also like