Home Thánh Kinh Hàng Ngày Đừng Để Sự Sợ Hãi Ngăn Cản Sự Kêu Gọi Của Chúa Trên Đời Sống Bạn

Đừng Để Sự Sợ Hãi Ngăn Cản Sự Kêu Gọi Của Chúa Trên Đời Sống Bạn

by Debbie Thủy
30 đọc

Chúa phán cùng Anania hãy đứng dậy, đi đến đặt tay trên mình Sau Lơ, cầu nguyện để người được sáng mắt lại. Nhưng Anania SỢ.

Anania SỢ Sau Lơ, một kẻ đã từng bách hại biết bao người thánh của Chúa tại Giê-ru-sa-lem, một kẻ đang có trọn quyền của thầy tế lễ cả phó cho để đến đây lùng sục vào từng nhà bắt trói hết thảy những ai cầu khẩn đến danh Ngài.

Sau lơ là mối nguy hại của Hội Thánh. Người Do Thái đã từng đóng đinh Chúa Giê Xu vào thập tự giá và họ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những môn đồ của Chúa để đóng đinh lên cây thập tự và Sau Lơ là một người sùng đạo Do Thái trong nhóm đó.

Tất cả những gì Anania biết về Sau lơ là sự thật nhưng đó là sự thật về Sau lơ của ngày hôm qua. Anania đã không hề biết về một Sau Lơ vừa được Chúa chạm đến trên đường đến Đa Mách.

Khi Chúa kêu gọi chúng ta thì kẻ thù luôn tìm mọi cách để ngăn cản chúng ta khiến chúng ta không dám bước đi theo sự kêu gọi đó. Nó gieo rắc vào tâm trí chúng ta sự SỢ HÃI và những sự Sợ hãi đó dường như rất có cơ sở. Chúng ta nhanh chóng đưa ra kết luận dựa vào những kinh nghiệm trong quá khứ của mình rằng chúng ta đã từng biết, từng trải nghiệm về điều này, chúng ta có thể tiên đoán trước được kết quả sẽ xảy ra thế nào.

Chúng ta biện luận với Chúa rằng, con biết rồi, con đảm bảo nó sẽ xảy ra như thế này….con từng thử nhiều lần rồi và con cũng thấy nhiều người làm rồi…. nó không thể khác được đâu Chúa ơi…. Chúng ta nói như thể chúng ta biết nhiều hơn cả Chúa.

Đừng nhìn sự việc theo cách của loài người nhưng hãy có đôi mắt của Đức Chúa Trời, hãy nhìn theo cách của Ngài.

Ngài không gọi chúng ta đến sự thất bại, trời cao hơn đất bao nhiêu thì ý tưởng của Ngài cao hơn ý tưởng của chúng ta bấy nhiêu và Chúa đang tìm kiếm những người có lòng yếu đuối để sức mạnh của Ngài được đầy trọn trong sự yếu đuối của người đó.

Chúa không ban cho chúng ta một tâm thần nhút nhát nhưng là một tâm thần mạnh mẽ và có tình yêu thương, bởi tình yêu thương đó chúng ta chiến thắng mọi sự sợ hãi để rồi chúng ta sẽ nói như Ê sai rằng có con đây xin hãy sai con vì con biết chắc rằng Ngài chẳng để con đi một mình, nhưng Ngài đi cùng con, mắt Ngài hằng dõi theo con và con sẽ làm được mọi việc vì Chúa hùa giúp con.

Hãy dũng cảm đứng lên bước theo sự kêu gọi. Bắt đầu từ bước nhỏ nhất. Anania đã vâng lời Chúa chỉ làm một việc đơn giản đó là đặt tay và cầu nguyện cho Sau lơ, nhưng hành động đơn giản ấy đã khai phóng quyền năng của Chúa. Cái vảy trong mắt Sau Lơ được rớt ra, Sau Lơ được sáng mắt, được làm báp têm và được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Từ một kẻ bách hại đạo Chúa Sau Lơ đã trở thành sứ giả phấn hưng truyền rao Danh Chúa ra trước mặt dân ngoại, trước mặt các vua và cả dân Do Thái nữa.

Đừng để sự sợ hãi ngăn cản bạn nhưng hãy nhạy bén với sự kêu gọi của Đức Thánh Linh và hãy đáp ứng lại lời kêu gọi ấy bởi có thể lắm cơ hội sẽ không trở lại với bạn lần nữa. Nhưng nếu bạn làm theo bạn đang dự phần đem cơn phấn hưng đến trên đất này.

Công vụ 9:10-19

Debbie Thuỷ

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like