Tình Yêu Thương Phủ Che Mọi Sự

Giờ phút ấy, A-đam và E-va xấu hổ nhìn nhau, họ thấy mình loã lồ, trơ trụi, trần truồng. Mọi ô dơ tội lỗi...

Bài thơ: Đấng Vĩ Đại Ở Trong Em

Các con bé nhỏ ơi, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, vì Đấng ở trong các...

Con Đường Định Cư

Có người hỏi tôi, nếu có cơ hội định cư ở châu Âu tôi có muốn đi không? Và sao tôi lại...

Bài thơ: SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN CHÚA BAN

"Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào." (1 Cô-rinh-tô...

Bài thơ: Hai Chiếc Áo Choàng

Ê-li-sê lấy chiếc áo choàng từ Ê-li rơi xuống, đập xuống nước và nói: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ê-li ở đâu?”...

Bài thơ: LẬP PHÁP – HÀNH PHÁP VÀ TƯ PHÁP

Vì Chúa Hằng Hữu là Thẩm Phán của chúng ta, là Đấng Lập Pháp của chúng ta, và là Vua của...

Bài thơ: NÓI VỚI CON

"Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần." (Ma-thi-ơ 24:12)

Bài thơ: CHÚA ĐANG LÀM VIỆC

Ngài phán cùng họ rằng: 'Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy'. (Giăng 5:17)

Bài thơ: TRÁI CẤM

Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan, thì...

Bài thơ: CÓ và KHÔNG CÓ

Phi-e-rơ nói với anh: “Tôi không có vàng bạc gì cả, nhưng điều tôi có thì tôi cho anh: Nhân danh Đức...