Giao Ước hay Hợp Đồng – Đa-ni-ên 3

Mặc dù đã được Chúa bày tỏ về chính mình Ngài qua giấc chiêm bao nhưng sự kiêu ngạo, tự tôn khiến ông mù...

Ai Cầm Quyền Cao Nhất Trên Đất Này – Đa-ni-ên 4

Ông giỏi lắm, ông thông biết cả kinh tế, chính trị, quân sự... Vào thời đó, ông là kẻ...

BÀN LUẬN VỀ SÁCH KHẢI HUYỀN – Phần 7: Bảy Ấn,...

Tín hữu: Xin mục sư giải thích sơ qua về dấu ấn, tiếng kèn và chén thịnh nộ.

Thân Tặng Những Người Nữ Của Đức Chúa Trời

Thân tặng các nàng, những người nữ của Đức Chúa Trời! Nàng đẹp lắm, cái đẹp của một người nữ kính sợ Đức Chúa Trời,...

Tình Yêu Thương Phủ Che Mọi Sự

Giờ phút ấy, A-đam và E-va xấu hổ nhìn nhau, họ thấy mình loã lồ, trơ trụi, trần truồng. Mọi ô dơ tội lỗi...

Bài thơ: Đấng Vĩ Đại Ở Trong Em

Các con bé nhỏ ơi, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, vì Đấng ở trong các...

Con Đường Định Cư

Có người hỏi tôi, nếu có cơ hội định cư ở châu Âu tôi có muốn đi không? Và sao tôi lại...

Bài thơ: SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN CHÚA BAN

"Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào." (1 Cô-rinh-tô...

Bài thơ: Hai Chiếc Áo Choàng

Ê-li-sê lấy chiếc áo choàng từ Ê-li rơi xuống, đập xuống nước và nói: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ê-li ở đâu?”...

Bài thơ: LẬP PHÁP – HÀNH PHÁP VÀ TƯ PHÁP

Vì Chúa Hằng Hữu là Thẩm Phán của chúng ta, là Đấng Lập Pháp của chúng ta, và là Vua của...