Cầu Nguyện Chữa Lành – Phần 2 và hết: Cách chúng ta thực hành...

D. Sử dụng uy quyền trong sự chữa lành 1. Nhận lấy lời Chúa hứa “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta,...

Dòng Thời Gian Lịch Sử Kinh Thánh – Phần 2 và hết: Dòng thời...

19. Năm 333 TC (khoảng 2300 năm trước) Hi-lạp bắt đầu cai trị trên vùng đất Y-sơ-ra-ên Hi-lạp, dưới sự lãnh đạo của Alexander Đại...

Cầu Nguyện Chữa Lành – Phần 1: Chúa nói gì về sự chữa lành?

A. Lời Chúa nói gì về sự chữa lành? 1. Danh Giê-hô-va Ra-pha là Đấng Chữa Lành “Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm-chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi,...

Tại Sao Chúng Ta Phải Nghiên Cứu Sách Rô-Ma?

Tại sao phải nghiên cứu sách Rô-ma? Một lần tôi đọc được một câu chuyện thông qua việc giảng dạy sách Rô-ma đã dẫn đến...

Dòng Thời Gian Lịch Sử Kinh Thánh – Phần 1: Dòng thời gian trong...

Dưới đây là danh sách một số sự kiện lịch sử quan trọng để nghiên cứu Kinh Thánh và các lời tiên tri ở...

3 Cách Đáng Kinh Ngạc Tôi Có Thể Làm Được Mọi Sự Nhờ Đấng...

Tôi thừa nhận rằng tôi là một trong hàng triệu Cơ đốc nhân thường xuyên đọc thuộc lòng Phi-líp 4:13. Làm sao bạn có...

Lịch Sử Truyền Giáo: ELISABETH ELLIOT và RACHEL SAINT

“Mọi điều đó đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã cho chúng ta được hòa giải với Ngài qua Đấng Christ, và giao cho...

10 Cách Để Mùa Vọng Giúp Chúng Ta Hiểu Ý Nghĩa Thực Sự Của...

“Vì hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi.” Lu-ca 2:11 Trong...

3 Điều Chúa Đang Nói Với Bạn Trong Mùa Giáng Sinh

Hiện nay có rất nhiều cuộc nói chuyện về Giáng sinh - những bài hát mừng Giáng sinh yêu thích, bánh Giáng sinh, kỷ...

Giô-sép, Người Nằm Mộng

Giô-sép, người nằm mộng ở đây không phải là Giô-sép trong câu chuyện nổi tiếng với những người anh của mình trong sách Sáng...