Ngày Sinh Của Chúa Giê-xu Theo Góc Nhìn Của Người Do Thái

Người ta thường hay hỏi tại sao chúng tôi, người Do Thái tin rằng Chúa Giê-xu đã ra đời vào ngày Sukkot (Lễ Lều...

10 Cách Để Mùa Vọng Giúp Chúng Ta Hiểu Ý Nghĩa Thực Sự Của...

“Vì hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi.” Lu-ca 2:11 Trong...

BÀN LUẬN VỀ SÁCH KHẢI HUYỀN – Phần 7: Bảy Ấn,...

Tín hữu: Xin mục sư giải thích sơ qua về dấu ấn, tiếng kèn và chén thịnh nộ.

Tại Sao Chúng Ta Phải Nghiên Cứu Sách Hê-Bơ-Rơ?

Cách để chúng ta hiểu Kinh Thánh? Kinh Thánh là một cuốn sách phức tạp. Kinh Thánh là một cuốn sách bao gồm 66 sách nhỏ,...

Mặc môn – Phần 2 và hết: Lẽ thật từ Kinh Thánh

Một vài lời kết luận là cần thiết để đáp lại những tuyên bố của Chủ nghĩa Mặc môn và các tiên tri của...

Mặc Môn – Phần 1: 8 Điều Bạn Cần Biết về Các Tiên Tri...

Bởi: Eric Davis , một tiên tri mới của hội thánh Mặc môn 16 triệu thành viên đã được công bố. Hiện nay ông Russel...

Tại Sao Chúng Ta Phải Nghiên Cứu Sách Phi-líp?

Hơn cả việc ăn uống và niềm vui Khi tôi lớn lên trong hội thánh, tôi thường nghe từ “thông công” rất nhiều. Trong bối...

Ê-li Là Ai Và Tại Sao Câu Chuyện Về Ông Trong Kinh Thánh Vẫn...

9. Ê-li là Người Giữ Vững Đức Tin Khi Hoàn Cảnh Trở Nên Đen Tối Nhiều lần Ê-li rơi vào trong hoàn cảnh mù...

Ê-li Là Ai Và Tại Sao Câu Chuyện Về Ông Trong Kinh Thánh Vẫn...

Cái tên Ê-li của ông có nghĩa là "CHÚA là Đức Chúa Trời tôi". Sứ điệp cuộc đời của ông phù hợp với cái...

Chúa Giê-Xu Được Sinh Ra Khi Nào Và Tại Sao Chúng Ta Lại Kỷ...

Tôi nghe thấy từ rất lâu là ngày 25 tháng 12 được chọn là ngày Giáng sinh để Cơ đốc hóa một ngày lễ...