Home Chuyên Đề 10 Sự Thật Tuyệt Vời Về Kinh Thánh Mà Có Thể Bạn Không Biết

10 Sự Thật Tuyệt Vời Về Kinh Thánh Mà Có Thể Bạn Không Biết

by Sưu Tầm
30 đọc

Kinh Thánh là quyển sách đáng kinh ngạc nhất từng được viết mặc dù trên thực tế là nó đã được viết cách đây hàng ngàn năm, không một quyển sách nào có thể so sánh với Kinh Thánh hoặc thậm chí dù chỉ là gần giống. Dưới đây là 10 sự thật tuyệt vời về Kinh Thánh, và đoán xem, tôi cá là bạn không biết một vài điều trong số chúng.

1 – Viết Kinh Thánh

Được viết vào khoảng thời gian của những năm 1.500 TC đến năm 100 SC, Kinh Thánh đã được viết trong khoảng thời gian 1.600 năm bởi khoảng 40 người.

2 – Sự Phân Chia trong Kinh Thánh

Mặc dù Kinh Thánh chỉ là một 1 quyển sách, nhưng trong đó gồm 66 sách nhỏ hơn. Những sách trong Cựu Ước được viết trước khi Chúa Giê-xu Christ sinh ra và Tân Ước bao gồm cả cuộc đời của Đấng Christ và nhiều hơn thế.

3 – Chương và Câu

Mỗi sách, ngoại trừ 5 sách, được chia thành các chương và các câu. Năm sách không được chia thành các chương đó là Áp-đia, Phi-lê-môn, II Giăng, III Giăng, và Giu-đe. Lý do là những sách này chỉ có một chương.

Bạn Có Biết: Các chương được đưa vào Kinh Thánh năm 1238 bởi Đức hồng y Hugo de S. Caro. Các câu được đưa vào năm 1551 bởi Robertus Stephanus.

4 –  Chương Dài nhất và Ngắn nhất của Kinh Thánh

Tôi cá với bạn, bạn có biết chương nào dài nhất và ngắn trong Kinh Thánh không? Được rồi, tôi sẽ nói cho bạn. Chương dài nhất trong Kinh Thánh là Thi thiên 119 với 176 câu. Chương ngắn nhất là Thi thiên 117 với chỉ 2 câu. Thật bất ngờ, chương giữa trong Kinh Thánh cũng là Thi thiên 117.

Bạn Có Biết: Sách dài nhất trong Kinh Thánh là Thi thiên với 150 chương, hoặc gọi là thánh thi. Nó bao gồm 43.743 câu. Sách ngắn nhất là III Giăng với chỉ 1 chương và 299 từ.

Câu dài nhất trong Kinh Thánh là Ê-xơ-tê 8:9 với 90 từ. Câu ngắn nhất là Giăng 11:35 với chỉ 3 từ, “Chúa Giê-xu khóc.”

5 – Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời

Có nhiều quyển sách đã được viết và bởi nhiều tôn giáo khác nhau. Nhưng chỉ Kinh Thánh là quyển duy nhất bao gồm những lời thực sự của Đức Chúa Trời. Những người tin vào Kinh Thánh cũng tin rằng Đức Chúa Trời cảm động nhiều người khác nhau qua nhiều năm để viết xuống những lời thực sự của Ngài cho nhân loại. Kinh Thánh chép hơn 3.000 lần “Đức Chúa Trời phán.” Và những lời theo sau đó là những lời trích dẫn từ Chúa.

6 – Kinh Thánh Chính Xác về Mặt Lịch Sử

Có một số sử gia thế tục đã viết về các sự kiện của Tân Ước cùng thời điểm với Kinh Thánh được viết. Josephus là người nổi tiếng nhất trong số họ. Ông là một sử gia người Do Thái. Tacitus là một sử gia người Rô-ma, là người không có ích lợi gì từ việc nói ra sự thật. Cả hai người này, cũng như những người khác, có thể được dùng để ghi lại chính xác về mặt lịch sử của Kinh Thánh.

Có những khám phá lịch sử thường xuyên đến với ánh sáng tiếp tục ủng hộ tính chính xác của Kinh Thánh. Merrill Unger, người biên soạn một cuốn từ điển Kinh Thánh đã viết, “khảo cổ học Cựu Ước đã khám phá lại tất cả các quốc gia, đã khai quật mộ nhiều người quan trọng, và một cách đáng kinh ngạc nhất là lấp đầy những khoảng trống lịch sử, thêm vào kiến thức cực kỳ quan trọng về các bối cảnh Kinh thánh.”

7 – Kinh doanh Kinh Thánh

Có hơn 168.000 cuốn Kinh Thánh được bán hoặc cho đi mỗi ngày tại Mỹ theo Gideons, Wycliffe International và Hiệp Hội Kinh Thánh Quốc Tế.

Trong lịch sử người ta nói rằng Kinh Thánh là quyển sách bán chạy nhất mọi thời đại. Nó thường xuyên nằm trong danh sách quyển sách bán chạy nhất.

Kinh Thánh đã được dịch ra hơn 1.200 ngôn ngữ.

8 – Kinh Thánh Không Bao Giờ Mẫu Thuẫn Với Chính Nó

Không có sự mâu thuẫn nào trong Kinh Thánh. Nhiều người khác nhau cho là đã tìm ra những mâu thuẫn nhưng họ phải lấy các câu đó ra khỏi bối cảnh để tạo ra sự mâu thuẫn đó. Khi nhìn vào Kinh Thánh như là một quyển sách thống nhất và hiểu được sự dạy dỗ trong đó thì Kinh Thánh không có sự mâu thuẫn nào. Điều này thật tuyệt vời khi nghĩ đến Kinh Thánh đã được viết trong một khoảng thời dài như vậy.

9 – Những Lời Tiên Tri trong Kinh Thánh

Có hơn 3.200 câu với lời tiên tri đã được ứng nghiệm trong chính Kinh Thánh hoặc trong khi Kinh Thánh đang được viết. Nhưng vẫn còn hơn 3.100 câu các lời tiên tri chưa được ứng nghiệm.

10 – Tác Giả của Kinh Thánh

Trong khi có ít nhất 40 người khác nhau đã viết các phần trong Kinh Thánh, một số người đã viết nhiều hơn những người khác. Sứ đồ Phao-lô viết ít nhất 13 sách trong Kinh Thánh. Ông cũng có thể là tác giả của sách Hê-bơ-rơ. Môi-se viết 5 sách đầu tiên.

Kinh Thánh có hơn 3.000 câu châm ngôn do Vua Sa-lô-môn. Không phải tất cả các câu được viết trong sách Châm ngôn. Tuy nhiên, hầu hết sách đó được cho là những câu châm ngôn của Sa-lô-môn.

Bạn có biết bất kỳ sự thật Kinh Thánh nào khác nữa không? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách để lại lời bình luận ở dưới. Chúng tôi chắc chắn sẽ thêm chúng vào bài viết. Cũng hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người khác nữa.

Dịch: Nau Puih

Nguồn: Biblewaymag.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like