Cầu Nguyện Tin Nhận Chúa Như Thế Nào?

Bằng lời cầu nguyện bạn có thể gặp gỡ Chúa Giê-su hôm nay.  Không có lời cầu nguyện riêng biệt nào, cũng không có...

Những Lời Tiên Tri Kinh Thánh Đã Được Ứng Nghiệm Bởi Sự Chịu Khổ...

Dưới đây là một số lời tiên tri trong Kinh Thánh ghi lại những chi tiết về cuộc khổ nạn và chịu đóng đinh...

Bài 26: Tội Lỗi

toi loi1

HoiThanh.Com - Đây là một vấn đề nan giải. Trước khi học về sự cứu rỗi, chúng ta phải học về tội lỗi. Biết mình có bệnh mới cần bác sĩ. Biết mình có Tội mới cần Chúa cứu.

Kinh Thánh Nói Gì Về Việc Giữ Bản Thân Khỏi Phạm Tội Bất Khiết

Trong thế giời đầy những lý luận sai lạc về vấn đề tình dục, hướng mắt về lời của Đức Chúa Trời có thể...

Bài 15: Tình Yêu Của Chúa Giê-Xu

tinh yeu cua chua giexu1Êphêsô3:18-19: "Để anh em khi đã vững bền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết trong sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời".

Bài 32: Đức Tin

ductin1HoiThanh.Com - Đức tin là Danh từ, mà Tin là động từ. Ăn năn và Tin là hai điều quan trọng để được cứu rỗi. Một tội nhân đã ăn năn thì phải Tin.

Bài 23: Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Tinh thuc moi ngay 2HoiThanh.Com - Có Thánh Linh và đầy dẫy Thánh Linh là hai việc khác nhau, trong kinh nghiệm sống của Tín đồ. Có Thánh Linh như con trẻ còn ăn sữa, đầy dẫy Thánh Linh như người trưởng thành ăn thức ăn cứng. Dầy dẫy Thánh Linh không phải là chúng ta được Chúa nhiều hơn, nhưng là Chúa được chúng ta nhiều hơn.

Những Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Đã Được Ứng Nghiệm Hoặc Được Phán...

Chúa Giê-xu là nhân vật duy nhất, là chủ đề của các lời tiên tri trong Kinh Thánh và chính Ngài cũng phán nhiều...

Bài 31: Ăn Năn

an nan2HoiThanh.Com - Sau khi Ađam và Êva phạm tội, Đức Chúa Trời đã hoạch định chương trình cứu rỗi, Đức Chúa Con đã thực hiện chương trình đó trên Thập tự giá, Đức Thánh Linh đem nó áp dụng vào đời sống của tội nhân. Nhu cầu của chúng ta Ngài đã cung cấp đầy đủ, nhưng chúng ta cũng có trách nhiệm để được cứu rỗi là phải Ăn năn.

Đức Chúa Trời không muốn một người nào hư mất, miễn là mọi người phải Ăn năn.

Đâu Là Lẽ Thật và Đâu Là Sự Dối Trá

Một vài người nghĩ không có một lẽ thật thực sự. “Lẽ thật” đối với họ chỉ đơn giản là những gì họ nghĩ....