Home Giải Đáp Thắc Mắc Tại Sao Tôi Cần Có Chúa Giê-Su Trong Đời Sống Mình?

Tại Sao Tôi Cần Có Chúa Giê-Su Trong Đời Sống Mình?

by Sưu Tầm
30 đọc

Chúng ta biết Chúa Giê-su đã hiện hữu, Kinh Thánh là đáng tin cậy, lời Ngài tuyên xưng mình là Đức Chúa Trời và là con đường dẫn đến Đức Chúa Trời dựa trên chứng cứ và lý lẽ.  Bây giờ, tại sao bạn lại phải cần Ngài một cách cá nhân? Ngài có thể làm gì cho bạn mà không phải một người khác có thể làm?

Kinh Thánh đưa ra nan đề của chúng ta: “Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23). Nếu bạn là một trường hợp ngoại lệ, bạn là người chưa bao giờ nói dối, lừa phỉnh hoặc có một tư tưởng bất khiết nào, thì tôi rất muốn được gặp bạn và học hỏi làm sao mà bạn thực hiện được điều đó. Toàn thể những người còn lại trong chúng ta đều biết sự thật là mỗi chúng ta đều có những lỗi lầm và đều đã phạm tội. Vậy thì sao? Thánh Kinh cho biết: “Tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 6:23). Đức Chúa Trời không thể để cho những tội lỗi của tôi bước vào thiên đàng hoàn hảo của Ngài, nếu không thì tại đó không còn là thiên đàng nữa.

Những tội lỗi của tôi cần phải bị trừng phạt, món nợ của tôi cần phải trả. Đó là lý do vì sao Chúa Giê-su đã đến: để chết thế chỗ của chúng ta, nhận lấy hình phạt dành cho chúng ta trên chính mình Ngài (xem Ê-sai 53:5,12). Trong toàn bộ lịch sử nhân loại, không có người nào khác đã thực hiện điều này, hoặc đã có thể làm được điều này. Mọi người khác đều đã phạm tội, với những món nợ riêng của họ trước mặt Đức Chúa Trời. Chỉ có Giê-su là Đấng đã sống một cuộc đời toàn hảo và vô tội (Hê-bơ-rơ 4:15), cho nên Ngài không có món nợ nào phải trả. Vì vậy Ngài đã có thể chết thế cho chúng ta, gánh lấy vị trí của chúng ta và trả giá cho sự cứu rỗi chúng ta. Rồi Ngài đã sống lại từ trong kẻ chết để chứng thực thần tánh của Ngài, và để bày tỏ cho chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ sống lại sau cái chết và được ở với Ngài trong nơi phước lạc (Giăng 14:1-6).

Bạn cần Chúa Giê-su cho đời sống mình hầu tội lỗi của bạn có thể được tha thứ và bạn có thể sống đời đời trên thiên đàng. Ngài là Đấng duy nhất có thể ban cho bạn món quà này. Nhưng đối với mọi món quà, kể cả món quà đến từ Đức Chúa Trời, cần được mở ra.

Nguồn: huongdionline.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like