Home Giải Đáp Thắc Mắc Phải Chăng Mọi Tôn Giáo Đều Giống Nhau?

Phải Chăng Mọi Tôn Giáo Đều Giống Nhau?

by Sưu Tầm
30 đọc

Chúng ta có thể tin rằng Chúa Giê-su hiện hữu, Kinh Thánh là đáng tin cậy, và Giê-su là Chúa đã sống lại. Nhưng điều gì khiến cho Ngài trở thành con đường duy nhất đến với Đức Chúa Trời như lời Ngài đã tuyên phán (Giăng 14:6)?  Không phải là mọi tôn giáo đều dẫn chúng ta lên cùng một ngọn núi, đến với cùng một Đức Chúa Trời sao? Tại sao chúng ta cần phải tin cậy nơi một mình Chúa Giê-su để được lên thiên đàng? Một số người nói rằng chân lý khách quan không hề tồn tại, cho nên lời tuyên phán “Giê-su là Chúa” chỉ là một lời tuyên xưng cá nhân và chủ quan mà thôi.

Nhưng nếu tôi nói: “Không có điều gì có thể gọi là chân lý tuyệt đối cả” thì phải chăng tôi đã tuyên bố một chân lý tuyệt đối chính xác? Chúng ta không chấp nhận chủ thuyết tương đối của Holocaust (vụ Đức Quốc Xã giết 6 triệu người Do Thái) khi đề cập đến tính có thật của lịch sử, hoặc đề cập đến lời chẩn đoán của bác sĩ chúng ta, hay là sự bảo đảm của các chuyên viên kỹ thuật hàng không về tình trạng an toàn của máy bay. Chân lý khách quan là một điều cần thiết mang tính thực tiễn và khôn ngoan trong đời sống.

Những người khác bảo rằng mọi tôn giáo đều dạy một chân lý giống nhau. Đạo Phật tin luật nhân quả là “quy luật tự nhiên không do ai đặt ra cả… không trời thần quỷ vật nào cưỡng lại hoặc xen vào thưởng phạt hết.” Nhưng có một số người đang thờ lạy Phật và khẩn Phật. Người Ấn Độ giáo tin nơi hàng ngàn vị thần cho mỗi địa phương nhưng không có “Đức Chúa Trời” của toàn cõi vũ trụ; Brahman là một sức mạnh thiêng liêng duy trì vũ trụ, chứ không phải một Đức Chúa Trời có thân vị mà ta phải thờ phượng. Người Hồi giáo tin rằng Allah (một từ ngữ Ả-rập dành để chỉ về Đức Chúa Trời) là một đấng cai trị cao nhất và duy nhất trong vũ trụ. Người Do Thái tin rằng Đức Yahweh đã bày tỏ chính mình Ngài qua Luật Pháp và các đấng tiên tri trong Kinh Thánh, rằng Chúa Giê-su không phải là Đấng Mê-si-a, và Tân Ước không phải là lời của Đức Chúa Trời. Rồi các Cơ-đốc-nhân lại bảo rằng Chúa Giê-su là con đường duy nhất dẫn đến Đức Chúa Cha. Nếu có bất cứ tôn giáo nào trong những tôn giáo nêu trên là đúng, thì những tôn giáo khác theo định nghĩa đều là sai lạc.

Không ai tin rằng mọi tôn giáo khác nhau đều là chân chính và được thần cảm như nhau.  Các sách thánh mà nhiều tôn giáo khác nhau trên thế giới tin cậy không mô tả rằng nhiều con đường khác nhau sẽ dẫn đến cùng một ngọn núi.  Nhưng dẫn đến rất nhiều ngọn núi khác nhau. Và không có đức tin nào khác dựa trên chứng cứ lịch sử đầy thuyết phục như những điều hiện hữu trong Cơ-đốc giáo. Không có giáo chủ nào khác đã được sống lại từ trong kẻ chết; không có sách tôn giáo cổ nào sở hữu loại chứng cứ về thủ bản, về khảo cổ học và những chứng cứ tiên tri như điều Kinh Thánh có thể xưng nhận. Nếu Giê-su là Đấng sống thì Ngài là Chúa và là Đức Chúa Trời. Và chúng ta có thể tin cậy Ngài là Chúa và Đức Chúa Trời của chúng ta.

Nguồn: huongdionline.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like