Home Giải Đáp Thắc Mắc Cầu Nguyện Tin Nhận Chúa Như Thế Nào?

Cầu Nguyện Tin Nhận Chúa Như Thế Nào?

by Sưu Tầm
30 đọc

Bằng lời cầu nguyện bạn có thể gặp gỡ Chúa Giê-su hôm nay  Không có lời cầu nguyện riêng biệt nào, cũng không có công thức thần kỳ nào bạn phải theo để trở nên một Cơ-đốc-nhân. Nhưng những lời sau đây là một cách để tin nhận Đấng Christ làm Chúa. Đây là lời cầu nguyện mà tôi đã dâng lên cho Đức Chúa Trời vào ngày 9 tháng 9 năm 1973 khi lần đầu tiên tôi đặt lòng tin cậy vào Chúa Giê-su trong tư cách là Đấng Cứu Chuộc tôi. Nếu bạn bằng lòng cầu nguyện những lời này với sự cam kết chân thành từ tấm lòng và đời sống bạn, bạn sẽ liên kết với tôi trong việc nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-su một cách cá nhân và sống cho Ngài với tư cách là Chúa của bạn.

Lạy Chúa kính yêu, Con cảm ơn Ngài đã yêu thương con. Cảm ơn Ngài đã chết trên Thập tự giá để trả thay án phạt cho tội lỗi con và những thất bại của con. Con thú nhận với Ngài rằng con là một tội nhân, rằng con cần Ngài cứu chuộc.  Con cầu xin Ngài tha thứ cho con về những tội lỗi đã phạm. Con quyết định từ bỏ những tội lỗi đó. Con xin mời Chúa Giê-su ngự vào lòng con làm Đấng cứu chuộc và là Chúa của con. Con xin quay đầu suy phục Ngài. Con sẽ sống cho Ngài trọn đời. Cảm tạ Chúa đã ban cho con sự sống đời đời và khiến con trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Trong danh Cứu Chúa Giê-su. A-men.

Nếu bạn vừa mới cầu nguyện lời cầu nguyện trên đây lần đầu tiên, hãy thuật lại cho một người quen thân biết về quyết định nầy của bạn. Cơ-đốc giáo không thể sống một mình. Một hòn than nếu chỉ có một mình sẽ tàn lụi – nó cần phải có sức nóng của những hòn than khác. Hãy chia sẻ đức tin mới của bạn với một người nào mà bạn tin cậy, và với một Hội Thánh là nơi bạn có thể tăng trưởng trong mối cam kết của bạn với Đấng Christ. 

Nguồn: huongdionline.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like