Home Giải Đáp Thắc Mắc Làm Thế Nào Để Tôi Biết Được Chúa Giê-Su Thật Sự Là Đức Chúa Trời?

Làm Thế Nào Để Tôi Biết Được Chúa Giê-Su Thật Sự Là Đức Chúa Trời?

by Sưu Tầm
30 đọc

Chúng ta biết rằng Giê-su đã hiện hữu và Kinh Thánh là đáng tin cậy. Trong Thánh Kinh, chúng ta thấy Ngài nhiều lần tuyên bố mình không chỉ là một vị thầy tôn giáo mà Ngài còn là Chúa và là Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 26:63-64; Giăng 8:58; Công vụ 5:29-32). Làm thế nào chúng ta biết Ngài nói đúng?

Sự phục sinh là một bằng chứng lịch sử cho thấy Giê-su phải hoặc không phải là Đức Chúa Trời (xem 1 Cô-rinh-tô 15:13-15). Chúng ta biết rằng những lời chứng về Đấng Cứu Thế phục sinh có vô số (1 Cô-rinh-tô 15:6), người khôn ngoan và được giáo dục đầy đủ (xem Công vụ 22:3), những người nam và người nữ chính trực là những kẻ có các lời tuyên bố dễ dàng được phê chuẩn bởi nhiều người khác (Công vụ 26:26). Cho nên những lời chứng đó là đáng tin cậy.

Còn về chứng cứ khách quan cho những lời xác nhận của họ thì thế nào? Đây là một sự kiện lịch sử về Giê-su ở Na-xa-rét đã bị hành hình và chôn, và đến ngày thứ 3 ngôi mộ của Ngài đã được khám phá là trống không. Kể từ đó, những kẻ hoài nghi đã tìm mọi cách để giải thích ngôi mộ trống của Ngài. Có lẽ các môn đồ của Ngài đã đánh cắp xác (Ma-thi-ơ 28:11-15), theo như những người lính gác ngôi mộ đã tuyên bố. Nhưng làm sao những người lính gác ngủ gật lại có thể biết đặc điểm của các tên trộm này? Tại sao những môn đồ này lại có thể chết vì một lời nói dối? Có lẽ những người đàn bà đã đánh cắp xác của Chúa. Nhưng làm sao họ có thể làm cho một cái xác trông có vẻ như còn sống, và tại sao họ có thể chịu đựng khổ sở vì một sự bịa đặt như thế? Nếu những giới có thẩm quyền lấy xác Ngài thì sao? Tại sao họ không trưng ra bằng cớ này khi những Cơ-đốc-nhân đầu tiên bắt đầu rao giảng về sự sống lại? Có thể các môn đồ đã đến nhầm một ngôi mộ và thấy nó trống không. Nhưng Giô-sép người A-ri-ma-thê biết rõ ngôi mộ của mình (Ma-thi-ơ 27:57-61), và các giới chức có thẩm quyền hẳn đã điều chỉnh lại sai lầm này. Có lẽ Giê-su đã không thực sự chết trên cây thập tự. Nhưng làm sao Giê-su có thể tồn tại trong đống vải lịm mà đã có thể làm cho Ngài ngột thở? Làm thế nào Ngài có thể vượt qua được sức mạnh của những người lính gác, xuất hiện xuyên qua các bức tường (Giăng 20:19,26) và thăng thiên trở về trời (Công vụ 1:9)?

Chỉ có một lời giải thích hợp lý nhất cho vấn đề ngôi mộ trống, cho việc những đời sống của các môn đồ được thay đổi, và sự bùng phát của phong trào Cơ-đốc-nhân mà chỉ qua một đêm đã ảnh hưởng đến cục diện thế giới lúc bấy giờ: đó là Giê-su Christ đã sống lại từ trong kẻ chết. Vì thế Ngài chính là Đấng mà Ngài đã từng tuyên phán: là Chúa và Đức Chúa Trời của chúng ta.

Nguồn: huongdionline.com

Ảnh: reflectionsbyken.wordpress.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like