Home Giải Đáp Thắc Mắc Làm Thế Nào Tôi Có Thể Gặp Gỡ Được Chúa Giê-su Cho Riêng Mình?

Làm Thế Nào Tôi Có Thể Gặp Gỡ Được Chúa Giê-su Cho Riêng Mình?

by Sưu Tầm
30 đọc

Nếu bạn tin rằng Chúa Giê-su là thực hữu, lời Ngài là chân lý, Ngài là Chúa sống lại và Ngài là Đấng duy nhất có thể ban cho bạn sự sống đời đời, thì bạn đã sẵn sàng để gặp gỡ Ngài một cách riêng tư. Bây giờ là lúc bạn có thể mở món quà cứu rỗi mà Ngài đã chết để ban tặng cho bạn. Dưới đây là những chân lý Thánh Kinh giúp cho mối tương giao cá nhân của bạn với Đức Chúa Trời có thể thực hiện được:

Đức Chúa Trời yêu bạn. 

Ngài đã sáng tạo bạn và muốn có một mối tương giao thân mật riêng tư với bạn hiện nay trên thế gian và đời đời trên thiên đàng (Giăng 3:16; Ê-phê-sô 2:4-5).

Tội lỗi đã phân cách bạn với Đức Chúa Trời. 

Thánh Kinh định nghĩa “tội lỗi” là chọn làm theo ý muốn chúng ta hơn là làm theo ý Chúa.  Mỗi một chúng ta đều đã mắc phải sai lầm này (Rô-ma 3:23). Tội lỗi của chúng ta đã chia cắt chúng ta ra khỏi Đức Chúa Trời thánh khiết của mình, và Ngài không thể cho phép chúng ta bước vào thiên đàng hoàn hảo của Ngài được. Thay vào đó, chúng ta mỗi người đều bị hình phạt trong một cõi đời đời xa cách với Đức Chúa Trời trong hỏa ngục (Khải Huyền 19:11-15).

Bạn không thể sửa chữa mối tương giao bị đổ vỡ của mình với Đức Chúa Trời. 

Nhiều người nghĩ rằng chúng ta có thể sống tốt hoặc sùng đạo đủ để nhận được ơn tha thứ của Đức Chúa Trời và sẽ bước vào thiên đàng khi chúng ta chết. Nhưng Thánh Kinh dạy rằng giá duy nhất phải trả cho tội lỗi là sự chết (Rô-ma 6:23; Ê-xê-chi-ên 18:20). Có ai đó phải chết vì cớ tội của chúng ta đã phạm. Chúa Giê-su đã chết để trả món nợ mà chúng ta mắc phải bởi tội lỗi mình. Bởi vì Chúa Giê-su vô tội và không mắc nợ với Đức Chúa Trời, cái chết của Ngài có thể đền trả cho tội lỗi chúng ta. Ngài đã thế chỗ chúng ta trên Thập tự giá và chịu lấy án phạt mà chúng ta đáng phải chịu. Cái chết của Ngài hiện nay đã khiến cho Đức Chúa Trời công chính có thể tha thứ tội lỗi chúng ta và ban cho chúng ta ơn cứu chuộc (Rô-ma 5:8; 2 Cô-rinh-tô 5:21; I Phi-e-rơ 2:24).

Bạn phải tiếp nhận món quà mà Ngài đã chết để ban cho bạn. 

Bây giờ bạn phải chọn tin cậy vào điều Chúa Giê-su đã làm cho bạn hơn là tin nơi những nỗ lực của riêng mình để phục hồi mối giao thông với Đức Chúa Trời. Trong đức tin, hãy hoàn toàn nhờ cậy vào Chúa Giê-su để bạn được trở nên phải lẽ với Đức Chúa Trời. Hãy xưng ra những tội lỗi và sai lầm bạn đã phạm với Đức Chúa Trời và hãy chọn lối sống vâng theo lời Chúa và ý muốn của Ngài. Hãy quyết định rằng bạn sẽ xem Chúa Giê-su là Chúa và là chủ của đời sống mình.

Nguồn: huongdionline.com

Ảnh: wolfsdenholistic.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like