Home Giải Đáp Thắc Mắc Làm Thế Nào Tôi Biết Được Mình Có Sự Sống Đời Đời?

Làm Thế Nào Tôi Biết Được Mình Có Sự Sống Đời Đời?

by Sưu Tầm
30 đọc

Làm thế nào chúng ta biết rằng mình đã “được cứu”, rằng chúng ta đã có một mối giao thông cá nhân với Đức Chúa Trời? Chúng ta phải làm gì khi có những sự nghi ngờ nổi lên? Làm thế nào chúng ta có thể được bảo đảm?

Sự cứu rỗi của chúng ta không tùy thuộc vào bất cứ điều gì chúng ta có thể làm, nhưng chỉ dựa trên điều Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. Nếu bạn đã mời Chúa Cứu Thế Giê-su trở thành Đấng Cứu Thế của bạn, và Chúa của bạn, thì lời Ngài hứa rằng Ngài đã làm mọi điều bạn kêu cầu Ngài. Ngài đã tha thứ cho những thất bại và tội lỗi của bạn, và đã khiến bạn trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Bạn có lời hứa của Ngài về vấn đề đó: “Hầu cho hễ ai tin Ngài thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).  Từ giây phút bạn “tin nhận Ngài” bạn đã nhận lãnh được sự sống đời đời. “Còn ai sống mà tin ta thì sẽ không bao giờ chết” (Giăng 11:26). Bạn đã có sự sống đời đời ngay bây giờ. Bạn sẽ không bao giờ bị hư nát. Khi bạn thở hơi thở cuối cùng ở trên đất này, tức là bạn thở hơi thở đầu tiên trên thiên đàng. “Chiên ta nghe tiếng ta; ta quen nó, và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.” (Giăng 10:27-28). Không phải bạn nắm giữ Ngài – chính Ngài đang nắm giữ bạn. “Nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới!” (II Cô-rinh-tô 5:17).

Hiện nay bạn là một tạo vật mới, là con cái của Đức Chúa Trời. Bạn không thể quay trở lại nơi mà bạn đã từng ở trước khi bạn gặp gỡ Đấng Christ. Bạn đang là con cái Đức Chúa Trời là sẽ luôn luôn là con cái của Ngài, cũng như các con của tôi sẽ luôn luôn là con cái của tôi. Cho dù nó cảm thấy điều gì, hoặc chúng nó nói hay làm điều gì, chúng không thể đi trở lại và không còn là con cái của tôi nữa, bởi vì chúng nó đã được sinh ra là con cái của tôi. Bạn đã được “sanh lại” với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời, và bạn sẽ là con cái Ngài đời đời. Sẽ dễ có những lúc bạn không cảm thấy mình gần gũi với Đức Chúa Trời, cũng có những lúc bạn cảm thấy thích đi nhóm thờ phượng, hoặc đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, nhưng không nơi nào trong Kinh Thánh diễn tả cảm nhận của một Cơ-đốc-nhân như thế nào. Những cảm xúc của chúng ta tùy thuộc vào nhiều yếu tố bên ngoài mối giao thông của chúng ta với Đức Chúa Trời. Đó là những toa tàu ở cuối con tàu đức tin chứ không phải là đầu máy. Nếu bạn đã lập gia đình, có lẽ sẽ có những lúc bạn cảm thấy thân cận với người phối ngẫu của mình hơn là những lúc khác – nhưng bạn vẫn đã lập gia đình. Những cảm nghĩ của một người làm công về ông chủ của mình cũng không thay đổi sự kiện là người ấy đang có một công việc.  Những cảm nghĩ của một sinh viên về thầy giáo của anh không thay đổi sự kiện là anh đang ở trong trường học. Những cảm xúc không thay đổi sự thật. Một khi bạn đã chọn tin cậy vào Chúa Giê-su, bạn đã trở nên một tạo vật mới (II Cô-rinh-tô 5:17).

Nguồn: huongdionline.com

Ảnh: medium.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanhcom

Bình Luận:

You may also like